Generating File...

Close

Action

Close
Karkurit: näytelmäteksti Perusnäkymä Vertailunäkymä about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Karkurien tausta ja vastaanotto (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Sääty-yhteiskunnan murros 1800-luvun Suomessa (Kai Häggman) Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien silosäkeistä (Heikki Laitinen) Karkurit näyttämöllä (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Karkurien ensipainoksen ja Kirjallisessa Kuukauslehdessä ilmestyneen katkelman erot Flyktingarne – Karkurien ruotsinkielinen näyttämösovitus (1872) (Pentti Paavolainen) Suomenkielisen kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Karkurien laitokset Lähteet Authors Feedback

Tekijät

Karkurit – kriittinen editio

© Riitta Pohjola-Skarp, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi, Kirsi-Maria Nummila, Pentti Paavolainen ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)


Edition tiedot

Edition toimittajat:

Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi, Kirsi-Maria Nummila ja Pentti Paavolainen.

Digitaalisen edition XML-muotoisten aineistojen toimitus: Kirsi-Maria Nummila ja Sakari Katajamäki.

Tekninen toteutus: Maria Niku.

Julkaistu: 2022

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1486
ISSN 2670-2401 (verkkoaineisto)

URL: https://kivi.finlit.fi/karkurit

URN:NBN:fi-fe2022091959513

Digitaalinen editio pohjautuu painettuun teokseen: Aleksis Kivi, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1428. Helsinki: SKS 2017.


Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

Toimitusneuvosto:

Sari Kivistö (puheenjohtaja), Outi Hupaniittu, Sakari Katajamäki, Sebastian Köhler, Tuomas M. S. Lehtonen, Olli Löytty, Minna Maijala, Tanja Toropainen, Risto Turunen.

Aleksis Kivi -editioiden toimituskunta:

Jyrki Nummi (puheenjohtaja), Sakari Katajamäki, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Kirsi-Maria Nummila, Pentti Paavolainen.

www.edith.fi


Viittausohje

Kivi, Aleksis, Karkurit. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi, Kirsi-Maria Nummila ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1486. Helsinki: SKS 2022. Saatavissa: https://kivi.finlit.fi/karkurit URN:NBN:fi-fe2022091959513 (Viitattu 20.12.2022.)

Artikkeleihin viitattaessa noudatetaan seuraavaa mallia:

Pohjola-Skarp, Riitta (2022). Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä. Teoksessa: Kivi, Aleksis, Karkurit. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi, Kirsi-Maria Nummila ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1486. Helsinki: SKS 2022. Saatavissa: https://kivi.finlit.fi/karkurit URN:NBN:fi-fe2022091959513 (Viitattu 20.12.2022.)

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus