Generating File...

Close

Action

Close
Karkurit: näytelmäteksti Perusnäkymä Vertailunäkymä about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Karkurien tausta ja vastaanotto (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Sääty-yhteiskunnan murros 1800-luvun Suomessa (Kai Häggman) Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien silosäkeistä (Heikki Laitinen) Karkurit näyttämöllä (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Karkurien ensipainoksen ja Kirjallisessa Kuukauslehdessä ilmestyneen katkelman erot Flyktingarne – Karkurien ruotsinkielinen näyttämösovitus (1872) (Pentti Paavolainen) Suomenkielisen kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Karkurien laitokset Lähteet Authors Feedback

Lähteet

Edition toimitettujen näytelmätekstien lähteinä käytetyt painetut laitokset

Kivi, Aleksis (1866) Ote Näytelmä-kappaleesta: Karkurit. Näytelmä 5:ssä näytöksessä, kirj. Alexis Kivi. – Kirjallinen Kuukauslehti 2/1866, 35–40.

Kivi, Aleksis (1867) Karkurit. Näytelmä wiidessä näytöksessä. – Näytelmistö. Kokous alkuperäisiä ja suomennettuja Teaterinäytelmiä. IV. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 25:4. Helsinki: SKS, 71‒214. (Merkki merkiltä on vertailtu editiotekstin pohjana käytetyn Aleksis Kiven arkiston kappaletta [SKS KIA] Kansalliskirjaston sekä Kaisa-kirjaston ensipainosten kappaleisiin.)

Arkistolähteet

Helsingin kaupungin arkisto. Raastuvanoikeuden arkisto.

Kansallisarkisto. Senaatin Oikeusosaston arkisto.

Kansalliskirjasto. digi – Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. Saatavissa: URL: http://digi.kansalliskirjasto.fi/ (20.2.2017)

Kansalliskirjasto. Käsikirjoitukset. A. J. Tenkasen kokoelma.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA). Aleksis Kiven arkisto. Saatavissa: Kiven digitaalinen arkisto. – Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa. Helsinki: SKS 2007. Saatavissa: URL: http://neba.finlit.fi/kivi/

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA). Aleksis Kiven Seuran arkisto.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA). Emilie Bergbomin arkisto.

Svenska litteratursällskapets i Finland arkiv. Svenska Teaterns arkiv.

Teatterimuseon arkisto (TeaMA). Lehtileikekokoelmat.

Teatterimuseon arkisto (TeaMA). Tallennekokoelma.

Teatterimuseon arkisto (TeaMA). Tampereen Työväen Teatterin kokoelma.

Yleisradion arkisto. Kuunnelmakokoelmat.

Muut lähteet

A. A. [August Ahlqvist] (1860) Muistutuksia edelliseen. – Suometar 13.1.1860.

Aas, Salla (2006) Kaupunginteatterin Karkurit karkaa kauas kuin pilvet. – Etelä-Suomen Sanomat 24.2.2006.

Ahlman, Ferdinand (1865) Svenskt-Finskt Lexikon – Ruotsalais-Suomalainen Sanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 38. Helsingfors: SKS. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/ahlman_sanastot/ahlman_sanastot_coll_rdf.xml. (25.5.2016)

Ahlqvist, August (1855) Wiron Nykyisemmästä Kirjallisuudesta. Helsinki: SKS.

Ahlqvist, August (1863) Suomalainen runous-oppi Kielelliseltä kannalta. Helsinki.

Ahlqvist, August (1865) Näytelmistö 3:s osa. Nummisuutarit, komedia, kirjoittanut A. Kiwi. – Suometar 12.1.1865.

Ahlqvist, August (1982) Kirjeet. Kielimiehen ja kaukomatkailijan viestejä 1845‒1889. Toim. Maija Hirvonen ja Kaisu Lahikainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 374. Helsinki: SKS.

A. K. (1962) "Karkurit" kauniisti Ylioppilasteatterissa. – Ilta-Sanomat 25.4.1962.

A. L-la [Aarne Laurila] (1960) "Karkurit" on kilvoittelevan Kiven puhdas näytelmä. Kansallisteatteri löysi sen viimeinkin. – Suomen Sosialidemokraatti. 22.4.1960.

Anonyymi (1829a) Widskepelse hos Österländska Folksjag: Vampyr-tro. – Helsingfors Tidningar 7.11.1829.

Anonyymi (1829b) Widskepelse hos Österländska Folksjag: Vampyr-tro. (Forts. fr. N:o 86). – Helsingfors Tidningar 11.11.1829.

Anonyymi (1829c) Widskepelse hos Österländska Folksjag: Vampyr-tro. (Forts. fr. N:o 87). – Helsingfors Tidningar 14.11.1829.

Anonyymi (1857) Theater – Helsingfors Tidningar 11.7.1857.

Anonyymi (1858a) Teater. – Wiborg 27.2.1858.

Anonyymi (1858b) Theater. – Finlands Allmänna Tidning 20.4.1858.

Anonyymi (1858c) Theater. – Helsingfors Tidningar 21.4.1858.

Anonyymi [Zacharias Topelius] (1858d) Theater. – Helsingfors Tidningar 28.4.1858.

Anonyymi (1859) Kirjallisuuden Seuran kokous. – Suometar 9.12.1859.

Anonyymi (1862) Theater. – Helsingfors Dagblad 20.2.1862.

Anonyymi (1863) Park-Theater. – Helsingfors Dagblad 25.6.1863.

Anonyymi (1865a) En ny tragedi i fem akter. – Helsingfors Dagblad 8.11.1865.

Anonyymi (1865b) En ny tragedi i fem akter. – Åbo Underrättelser 11.11.1865.

Anonyymi (1865c) Kirjallisuutta. – Suometar 14.1.1865.

Anonyymi (1865d) Uusi näytelmä. – Päivätär. Viikko-Sanomia Helsingistä 11.11.1865.

Anonyymi (1865e) Uusi näytelmä. – Suometar 8.11.1865.

Anonyymi (1866) Eestirahva ennemuistesed jutud. – Helsingfors Dagblad 21.12.1866.

Anonyymi (1867) Uusia kirjoja. – Suomalainen wirallinen lehti 29.11.1867.

Anonyymi [Kaarlo Bergbom] (1872a) Teater. – Morgonbladet 19.12.1872.

Anonyymi (1872b) Teater. – Helsingfors Dagblad 31.12.1872.

Anonyymi (1877a) Finska teaterns. – Morgonbladet 3.11.1877.

Anonyymi (1877b) Suomalainen teateri. – Uusi Suometar 2.11.1877.

Anonyymi (1960) IS:n torstaipäivyri. – Ilta-Sanomat 28.4.1960.

Anonyymi (1971) Teatteri. – Aviisi 19.11.1971.

Anttila, Aarne (1935/1985) Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 417. Helsinki: SKS.

Aristofanes (1869) Aristophanes’ Lustspel Foglarne. Öfvers. Hjalmar Säve. Helsingborg: N. Jönssons Boktryckeri.

Aristoteles (2000) Runousoppi. Suom. Paavo Hohti. – Aristoteles, Retoriikka. Runousoppi. Teokset IX. Helsinki: Gaudeamus, 157–191.

Aristoteles (2012) Runousoppi. Suom. Kalle Korhonen ja Tua Korhonen. – Timo Heinonen, Arto Kivimäki, Kalle Korhonen, Tua Korhonen ja Heta Reitala, Aristoteleen Runousoppi. Opas aloittelijoille ja edistyneille. Helsinki: Teos, 175–235.

Aspelin, Eliel (1872a) Skalden Alexis Kiwi. – Morgonbladet 7.12.1872 ja 14.12.1872.

Aspelin, Eliel (1872b) Runoilija Alexis Kiwi. – Kirjallinen Kuukauslehti 10–11/1872, 227–240.

Aspelin, Eliel (1872/1912) Aleksis Kivi. – Eliel Aspelin, Muoto- ja muistikuvia II. Helsinki: Otava, 3–35.

Aspelin-Haapkylä, Eliel (1906) Suomalaisen teatterin historia I. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 115. Helsinki: SKS.

Aspelin-Haapkylä, Eliel (1907) Suomalaisen teatterin historia II. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 115. Helsinki: SKS.

Aspelin-Haapkylä, Eliel (1909) Suomalaisen teatterin historia. III. Nousuaika 1879–93. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 115. Helsinki: SKS.

Aspelin-Haapkylä, Eliel (1912) Muoto- ja muistikuvia II. Helsinki: Otava.

Behler, Ernst (1972) Klassische Ironie – Romantische Ironie – Tragische Ironie. Zum Ursprung dieser Begriffe. Darmstadt: WBG.

Behler, Ernst (1990) Irony and the Discourse of Modernity. Seattle & London: University of Washington Press.

Behler, Ernst (1993) German Romantic Literary Theory. Cambridge: Cambridge University Press.

Bergbom, Kaarlo (1866/1908) Karl Jonas Ludvig Almqvist. – Kirjoitukset. II. Tutkimukset ja arvostelut. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 119. Helsinki: SKS, 223–232.

Bergbom, Kaarlo (1908) Kaarlo Bergbomin kirjoitukset II. Tutkimukset ja arvostelut. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 119. Helsinki: SKS.

Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomexi; Alku-Raamattuin Hebrean ja Grekan jälkeen wastauudesta ojettu: Esipuhetten, Lukuin sisällepitoin, Yhtäpitäwäisten Raamatun paikkain osotuxen, ja lisättyin Registerein kanssa. Turku: Johan Christoph Frenckell. 1776.

Biblia. Se on: Koko Pyhä Raamattu; Esipuhetten, Lukuin sisällepitoin, Yhtäpitäväisten Raamatun paikkain osotuksen, ja lisättyin Registerein kanssa. Porvoo: P. Widerholm. 1853.

Bisztray, George (1994) Romantic Trends in Scandinavian Drama. – Romantic Drama. Ed. Gerald Gillespie. Comparative history of literatures in European languages 9. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 317–328.

Bradley, A. C. (1904/1926) Shakespearean Tragedy. Lectures on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. London: Macmillan.

Brandes, Georg (1873/1923) Hovedstrømninger i det nittende aarhunderedes literatur II. Foreloesninger holdte ved Kjøbenhavns universitet i foraarshalvaaret 1873. Den romantiske skole i Tyskland. Femte gennemsete udgave. Kjøbenhavn, Kristiania, London & Berlin: Gyldendalske Boghandel – Nordisk forlag.

Brohed, Ingmar (1998–2000) Anders Carl Rutström. – Svenskt biografiskt lexikon. Huvudredaktör Åsa Karlsson. Stockholm: Riksarkivet. Saatavissa: URL: https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/7052. (3.3.2017)

Brooks, Peter (1995) The Melodramatic Imagination. Balzac, Henry James, Melodrama, and the Mode of Excess. New Haven & London: Yale University Press.

Canth, Minna (1973) Minna Canthin kirjeet. Toim. Helle Kannila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 313. Helsinki: SKS.

Charlton, H. B. (1949) Shakespearian Tragedy. Cambridge: Cambridge University Press.

Cygnaeus, Fredrik (1869) Saul, Murhenäytelmän mukainen runoelma viidessä näytöksessä. Kirjoittanut Tuokko. Arvostellut Fred. Cygnaeus. ‒ Kirjallinen Kuukauslehti 1/1869, 20‒22; 12/1869, 306‒312.

Cygnaeus, Fredrik (1853/1882) Konung Erik XIV såsom dramatisk karakter. – Fredrik Cygnaeus, Samlade Arbeten. 3. Literaturhistoriska och blandade arbeten III: 1. Helsingfors: G. W. Edlunds förlag, 1–92.

Cygnaeus, Fredrik (1864/1885) Tal vid Shakespeare-festen den 23 April 1864. – Fredrik Cygnaeus, Samlade Arbeten 5. Literaturhistoriska och blandade arbeten III: 3. Helsingfors: G. W. Edlunds förlag, 87–97.

Cygnaeus, Fredrik (1871/1889) Företal till skådespelet "Margareta" af A. Kivi. – Fredrik Cygnaeus, Samlade Arbeten 6. Literaturhistoriska och blandade arbeten IV. Helsingfors: G. W. Edlunds förlag, 371–374.

Cygnaeus, Fredrik (1873/1889) Företal till Alexis Kivis roman "Seitsemän veljestä" äfven som historien om detta företals uppkomst. – Fredrik Cygnaeus, Samlade Arbeten 6. Literaturhistoriska och blandade arbeten IV. Helsingfors: G. W. Edlunds förlag, 375–385.

Dalin, Anders Fredrik (1850–1853) Ordbok Öfver svenska språket. Vol I–II. Stockholm: A. F. Dalin. Saatavissa: URL: https://spraakbanken.gu.se/dalin/. (30.1.2017)

Den Svenska Psalmboken. Öfversedd och Nödtorfteligen förbättrad. Stockholm: Johann Pehr Lindh. 1695/1797.

E. K. (1917) Wiipurin Työwäen Teatteri, Kotimainen ensi-ilta. Aleksis Kiwi: "Karkurit". – Työ 18.11.1917.

Ekelund, Erik (1964) Ruotsinkielisiä kirjailijoita Cygnaeuksesta Weckselliin: Fredrik Cygnaeus. – Suomen kirjallisuus III. Turun romantikoista Aleksis Kiveen. Matti Kuusi, Simo Konsala ja Lauri Viljanen. Helsinki: SKS ja Otava, 321–339.

Ekelund, Erik (1960/1966) Aleksis Kivi. Suom. Caius Kajanti. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Caius Kajanti.

Ekelund, Jakob (1837) Försök till Lärobok i Gamla Historien, för Lärdoms-Scholor. Fjerde förbättrade Upplagan. Stockholm: Zacharias Haeggström.

Elo, Paavo E. S. (1950) Aleksis Kiven persoonallisuus. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Elo, Paavo E. S. (1955) Aleksis Kiven "Karkurit". – Valvoja 4/1955, 157–178.

E. N. [Emil Nervander] (1872) Theatern – Hufvudstadsbladet 24.12.1872.

Erich, Mikko W. (1936) Shakespeare ja Kullervo. – Juhana Fredrik Granlund ynnä muita tutkielmia. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 4. Helsinki: SKS, 50–56.

Europaeus, D. E. D. (1853) Svenskt-Finskt handlexikon – Ruotsalais-Suomalainen sanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 16. Helsingfors: SKS. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/europaeus_sanastot/europaeus_sanastot_coll_rdf.xml. (22.12.2016)

Evans, G. B. (1984) Introduction. – William Shakespeare, Romeo and Juliet. Ed. G. Blakemore Evans. The New Cambridge Shakespeare. Cambridge: Cambridge University Press, 1–48.

Ewbank, Inga-Stina (1995) Shakespeare Translation as Cultural Exchange. – Shakespeare Survey 48. Cambridge: Cambridge University Press, 1–12.

Faehlmann, Friedrich Robert (1844) Koit und Ämarik. (Morgenroth und Abendroth.). –Verhandlungen der gelehrten Estnischen Gesellschaft zu Dorpat. Erster Bandes drittes Heft, 84–86.

Fischer-Lichte, Erika (1990a) Geschichte der Dramas 1: Von der Antike bis zur deutschen Klassik. Tübingen: Francke.

Fischer-Lichte, Erika (1990b) Geschichte der Dramas 2: Von der Romantik bis zur Gegenwart. Tübingen: Francke.

Forselles, Jenny af (1905) Shakespeare i Finland på 1830- och 40-talen. – Euterpe 35–36/1905, 353–358.

Forsman, Rafael (1925) Fredrik Cygnaeus kirjailijana ja ajanilmiönä II. Porvoo: WSOY.

Fowler, Alastair (1982) Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes. Oxford: Clarendon.

Freud, Sigmund, (1923/1993) Minä ja "se". (Das Ich und das Es, 1923). – Johdatus narsismiin ja muita esseitä. Suom. Mirja Rutanen. Helsinki: Love Kirjat, 121–168.

Freytag, Gustav (1863/1922) Die Technik des Dramas. Leipzig: S. Hirzel.

Friedell, Egon (1931) Kulturgeschichte der Neuzeit III: Romantik und Liberalismus / Imperialismus und Impressionismus. München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung.

Friedell, Egon (1955) Uuden ajan kulttuurihistoria III: Romantiikka ja liberalismi, imperialismi ja impressionismi. Suom. Erik Ahlman. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Frye, Northrop (1967) Fools of Time. Studies in Shakespearean Tragedy. Toronto: University of Toronto Press.

G. B–s. [Greta Brotherus] (1960) Säregen stilövning. – Nya Pressen 21.4.1960.

Gelzer, Florian (2003) Bismarck-Dramaturgie für Drehbuchschreiber. Zu einer Neuausgabe von Gustav Freytags „Technik des Dramas“. – Literaturkritik.de 10/2003.

Genette, Gérard (1982) Palimpsestes. La literature au second degré. Paris: Seuil.

Genetz, Arvid (1887/1997) Svensk-finsk ordbok – Ruotsalais-suomalainen sanakirja. Borgå: Söderström. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/svfi1887/. (25.5.2016)

Godenhjelm, B. F. (1934) Kiven teoksiin julkaistaessa tehdyistä korjauksista. ‒ Virittäjä 38/1934, 298‒299.

Goethe (1824/1956) Kanzler von Müller. – Unterhaltungen mit Goethe. Hg. Ernst Grumach. Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger.

Greiner, Norbert (1993) The Comic Matric of Early German Shakespeare Translation. – European Shakespeares. Translating Shakespeare in the Romantic Age. Ed. Dirk Delabastita & Lieven D’Hulst. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 203–217.

Gundolf, Friedrich (1925) Vorwort. – Shakespeare in deutscher Sprache. Bd. 1. Hg., zum Teil neu übers. von Friedrich Gundolf. 2. Aufl. der neuen Ausgabe. Berlin: Georg Bondi, 5–9.

Haanpää, Eeva-Liisa (toim.) (2009) Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran julkaisut 1834–2008. Johdanto Kai Häggman. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1209, Tieto. Helsinki: SKS.

Haapanen, Toivo (1928) Suomalaiset runomittateoriat 1800-luvulla. Suomi. V:6. Helsinki: SKS.

Habicht, Werner (1993) The Romanticism of the Schlegel-Tieck Shakespeare and the History of Nineteenth-Century German Shakespeare Translation. – European Shakespeares. Translating Shakespeare in the Romantic Age. Ed. Dirk Delabastita & Lieven D’Hulst. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 45–53.

Haltsonen, Sulo (1964) Aleksis Kivi 1860–1960. Bibliografinen opas Kiven maailmaan. Tehty Aleksis Kiven seuran toimeksiannosta. Tietolipas 35. Helsinki: SKS.

Hegel, G. W. F. (1832–1845/1970) Vorlesungen über die Ästhetik I–III. Werke in zwanzig Bänden 13–15. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Hegel, G. W. F. (1845/2013) Taiteenfilosofia. Johdanto estetiikan luentoihin. Suom. Oiva Kuisma, Risto Pitkänen ja Jyri Vuorinen. Helsinki: Gaudeamus.

Heilman, Robert Bechtold (1960/1981), Tragedy and melodrama: speculations on Generic form. – Robert W. Corrigan, Tragedy. Vision and Form. New York: Harper, 205–215.

Heinonen, Timo – Reitala, Heta (2012) Aristoteleen dramaturgia. – Timo Heinonen, Arto Kivimäki, Kalle Korhonen, Tua Korhonen ja Heta Reitala, Aristoteleen Runousoppi. Opas aloittelijoille ja edistyneille. Helsinki: Teos, 97–156.

Helenius, Carl (1838) Suomalainen ja Ruozalainen Sana-Kirja – Finsk och Svensk samt Svensk och Finsk Ord-Bok. Turku: C. L. Hjelt. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/helenius/helenius_rdf.xml. (25.5.2016)

H. E-pää [Heikki Eteläpää] (1962) "Karkurit" kotona. – Uusi Suomi 26.4.1962.

Hesiodos (1813) Arbeten och dagar. Öfversätta af M. Boman. Stockholm: Nordström.

Hettner, Hermann (1852/1924) Das modern Drama. Hg. Alfred Mehrbach. Deutsche Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts 151. Berlin & Leipzig: B. Behrs Verlag & Friedrich Feddersen.

Hirn, Sven (1998) Alati kiertueella. Teatterimme varhaisvaiheita vuoteen 1870. Helsinki: Yliopistopaino.

Hirn, Yrjö (1916) Shakespeare och Finland. – Finsk Tidskrift 1/1916, 245–270.

Hobsbawm, E. J. (1990) Nations and nationalism since 1780. Programme, myth, reality. Cambridge: Cambridge University Press.

Homeros (1919/1990) Ilias. Kääntänyt Otto Manninen, selitykset O. E. Tudeer. Laatukirjat. Helsinki: WSOY.

Horatius (1817) Horatii Oder och Epoder. Öfversatta af Gudmund Adlerbeth. Stockholm: A. Gadelius.

Hugo, Victor (1827/1881) OEuvres complètes. XIV. Drame I. Cromwell. Paris: J. Hetzel & Cie, A. Quantin & Cie.

Häggman, Kai (1994) Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Historiallisia Tutkimuksia 179. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

ILONA-esitystietokanta. TINFO Teatterin tiedotuskeskus ja Teatterimuseo. Saatavissa: URL: http://ilona.tinfo.fi/. (20.2.2017)

Justinus (1844) Philippiska historien. Grekiske och romerske prosaiker. Öfvers. G. Sandahl. Stockholm: L. J. Hierta.

Jutikkala, Eino (1968) Sääty-yhteiskunnan hajoaminen. – Suomen talous- ja sosiaalihistorian kehityslinjoja. Toim. Eino Jutikkala. Historian korkeakoulu 2. Porvoo & Helsinki: WSOY, 174–188.

Kajava, Jukka (1995) Karkurit, kunnioittaen. Ylioppilasteatterissa tehdään Kiveä siten, kuin sanassa seisoo. – Helsingin Sanomat 7.3.1995.

Kalemaa, Kalevi (1971) Tampereen teatterisyksyä. Kiven uudelleenarviointi ja poikkeava tilaratkaisu. – Keskisuomalainen 21.11.1971.

Kallio, O. (1911) Uudempi suomalainen kirjallisuus. Edellinen osa: vanhempi eli perustava aika. Porvoo: WSOY.

Karkama, Pentti (1985) Järkevä rakkaus. J. V. Snellman kertojana. Suomi 132. Helsinki: SKS.

Katajamäki, Sakari (2010) Nummisuutarien julkaisuhistoria. – Aleksis Kivi, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1284, Tiede. Helsinki: SKS, 129–155.

Katajamäki, Sakari (2014) Kivi otteissa. Aleksis Kiven kirjalliset näytteet Kullervosta veljeksiin. – Bibliophilos 2/2014, 4–11.

Katajamäki, Sakari (2015) Kiven pienoiskomedioiden julkaisuhistoriat. – Aleksis Kivi, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1416. Helsinki: SKS, 33–46.

Katajamäki, Sakari (2017) Karkurien julkaisuhistoria. – Aleksis Kivi, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. Helsinki: SKS, 31–41.

Katekismus – Lutheruksen Wähän Katechismuksen Yksinkertainen Selitys Kysymysten ja Wastausten kautta. Toimitettu Olaus Swebiliukselta, Archi-Pispalta Upsalasa. Sen suuren hyödytyksen tähden Suomeksi käätty, Ja nyt Wastauudesta ylitse katsottu ja Suomen kielen luonnon jälkeen oijettu. Helsingfors ja Turku: J. C. Frenckell ja Poika. 1831.

Kauppinen, Eino (1952) Kirjallinen Kuukauslehti. Vaiheet, sisällys, merkitys. Helsinki: Otava.

K. B. [Kaarlo Bergbom] (1867) Näytelmistö. Kokous alkuperäisiä ja suomennettuja Teaterinäytelmiä. IV. – Kirjallinen Kuukauslehti 4/1867, 110–113.

Keinänen, Nely (2010) Suomalaisen Shakespeare-perinteen syntyvaiheista. – Shakespeare Suomessa. Toim. Nely Keinänen. Helsinki: WSOY, 15–33.

Kielitoimiston sanakirja 1–3 (2006). Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 140. Helsinki: Kotimaisten kielten keskus. Saatavissa: URL: http://www.kielitoimistonsanakirja.fi

Kiljander, K. M. (1848) Martyrat. Näytelmä-runo E. J. Stagneliukselta. K. Kiljander’in suomentama. Annikka 3. Helsinki: J. Simeliuksen perilliset.

Kiljander, K. M. (1855) Taika-Miekka ja Ensimäinen Ristin-Sankari eli Pakanuuden sota Ristin-uskoa wastaan Ruotsin maassa. Murhekuvailema, jonka Ruotsin kielellä on tehnyt K. A. Nikander ja mukailemalla suomentanut K. Kiljander. Annikka 4. Helsinki: Öhman.

Kinnunen, Aarne (1967) Aleksis Kiven näytelmät. Analyysi ja tarkastelua ajan aatevirtausten valossa. Helsinki: WSOY.

Kivi, Aleksis (1870) Seitsemän Weljestä. Kertomus. Nowelli-Kirjasto 1870. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (1919/1947) Kootut teokset II osa. Näytelmiä. Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. Toim. E. A. Saarimaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (2009) Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Klaukkala: Recallmed.

Kivi, Aleksis (2010) Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1284, Tiede. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (2012) Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (2014) Kullervo. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397, Tiede. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (2015) Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1416, Tiede. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (2017) Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. Helsinki: SKS.

Kjellin, Gösta (1999) 1800-talet möter Shakespeare. – Finlands svenska litteraturhistoria. Första delen: Åren 1400–1900. Utg. Johan Wrede. Helsingfors & Stockholm: SLS & Bokförlaget Atlantis, 373–374.

K. K. [Karl Kiljander] (1860) Muutama sana Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Tutkiakunnan lauseesta Nadeschdan-suomennoksesta. – Suometar 13.1.1860.

Klinge, Matti (1997) Keisarin Suomi. Suom. Marketta Klinge. Espoo: Schildt.

Kohtamäki, Ilmari (1956) Ankara puutarhuri. August Ahlqvist suomen kielen ja kirjallisuuden arvostelijana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 248. Helsinki: SKS.

Koskenniemi, V. A. (1934/1954) Aleksis Kivi. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Koski, Pirkko (1999) Suomalaisen teatterin synty. – Suomen kirjallisuushistoria 1: Hurskaista lauluista ilostelevaan romaaniin. Toim. Yrjö Varpio ja Liisi Huhtala. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 724:1. Helsinki: SKS, 332–336.

Koskimies, Rafael (1944) Elävä kansalliskirjallisuus 1. Helsinki: Otava.

Koskimies, Rafael (1974) Aleksis Kivi. Henkilö ja runous. Helsinki: Otava.

Krohn, Eino (1951) Aleksis Kiven näytelmien rakenteesta. – Kultanummi. Aleksis Kiven Seuran juhlajulkaisu. Otto Mannisen muistolle omistettu. Toim. V. Tarkiainen, Urpo Harva, Viljo Kojo, Unto Kupiainen, Sulho Ranta, Jussi Snellman, Kaarlo Urpelainen ja Matti Visanti. Helsinki: Otava, 99–115.

Krohn, Eino (1997) Ensi lemmen suuri tragedia. – William Shakespeare Romeo ja Julia. Suom. Yrjö Jylhä. Helsinki: Otava, 5–11.

Krohn, Julius (1897/1954) Suomalaisen kirjallisuuden vaiheet. Toim. Kaarle Krohn. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 86. Helsinki: SKS.

Krook, Kaisa (1971) Triumf med Kivi. – Hufvudstadsbladet 13.11.1971.

Kuhn, A. (1865) Det skönas idé i dess utveckling hos de gamla intill våra dagar. Öfversättning af F. Berndtson. Helsingfors: C. J. Wikbergs förlag.

Kuusi, Matti (1959) Aleksis Kiven kaksi kieltä. – Äidinkielen Opettajain Liiton vuosikirja 7, 7–17.

Laasonen, Pentti (1991) Suomen kirkon historia 2. Vuodet 1593–1808. Porvoo, Helsinki ja Juva: WSOY.

Laitinen, Heikki (2003) Matkoja musiikkiin 1800-luvun Suomessa. Acta Universitatis Tamperensis 943. Tampere: Tampere University Press.

Laitinen, Heikki (2016) Aleksis Kiven säkeistömetriikka verrattuna Oksaseen ja Suonioon. ‒ Kanervakankaalla. Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen. Toim. Päivi Koivisto. Joutsen/Svanen. Erikoisjulkaisuja 1. Helsinki: Suomalainen klassikkokirjasto, Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 61–91. Saatavissa: URL: http://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsensvanen-kanervakankaalla/

Laitinen, Heikki (2017) Karkurien silosäkeistä. – Aleksis Kivi, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. Helsinki: SKS, 98–124.

Laitinen, Kai (1981) Suomen kirjallisuuden historia. Helsinki: Otava.

Laitinen, Kai (1987) Aleksis Kivi 10.10.1834–31.12.1872. – Aleksis Kivi, Aleksis Kivi I. Kodin suuret klassikot. Toim. Kai Laitinen. Espoo: Weilin+Göös, 5–104.

Laitinen, Kai (1999) Kivi, Cygnaeus ja ironian vaje. – Kai Laitinen, Kirjojen virrassa. Tutkielmia ja esseitä kirjallisuudesta ja lukemisesta. Helsinki: Otava, 52–75.

Lamport, F. J. (1996) German Classical Drama. Theatre, Humanity and Nation 1750‒1870. Cambridge: Cambridge University Press.

Lassila, Ritva (1995) Karkurit kompastuu kielen kiemuroihin. – Demari 16.3.1995.

Lauerma, Petri (2009) Aleksis Kivi – kirjailija kahden kielikauden rajalla. – Tulinuija. Aleksis Kiven Seuran albumi. Toim. Jaakko Yli-Paavola ja Pekka Laaksonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1246, Tieto. Helsinki: SKS, 132–142.

Lauerma, Petri (2015) Kiven komedioiden kieli: herrasväen puhetta ja kyökkisuomea. – Aleksis Kivi, Kihlaus – Leo ja Liina – Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1416, Tiede. Helsinki: SKS, 127–139.

Laurila, Vihtori (1934) Aleksis Kivi ja Kaarlo Bergbom. – Aleksis Kiven satavuotismuisto 10.X.1934. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 3. Helsinki: SKS, 275–310.

Laurila, Vihtori (1953) Kaarlo Bergbomin tutkimusta. – Virittäjä 57/1953, 312–317.

Lehtinen, Seppo (1971) Kiven harvoin nähty Karkurit Tampereella. – Turun Sanomat 13.11.1971.

Lehtonen, J. V. (1928) Runon kartanossa. Johdatusta Aleksis Kiven runouteen. Helsinki: Otava.

Lehtonen, J. V. (1931) Aleksis Kivi aikalaistensa arvostelemana. Helsinki: Otava.

Leikola, Anto (2006) Muusikot ja musiikki Aleksis Kiven teoksissa. Esitelmä Aleksis Kivi -symposiumissa 13.10.2006. Saatavissa: URL: https://aleksiskivi-kansalliskirjailija.fi/fi/index.php.

Leikola, Anto (2012) Kraatarit, Herrojen Eeva ja eläimet. – Tieteessä tapahtuu 3/2012, 54–55.

Leino, Eino (1909) Aleksis Kivi. – Eino Leino, Suomalaisia kirjailijoita. Pikakuvia. Helsinki: Otava, 43–62.

Leino, Eino (1910/1929) Suomalaisen kirjallisuuden historia. – Eino Leino, Kootut teokset XIV. Helsinki: Otava, 331–407.

Lénström, Carl Julius (1836) Försök Till Lärobok i Ästhetiken, med bifogad kort öfversigt af konsternas, svenska och allmänna poesiens historia; för studerande ungdomen samt den vittra bildningens vänner i allmänhet. Stockholm: Zacharias Haeggström.

Lessing, Gothold Ephraim (1772/1861) Emilia Galotti. Murhenäytelmä viidessä näytöksessä. Suom. Erik Joh. Blom. – Näytelmistö I. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 25. Helsinki: SKS, 159–252.

Levenson, Jill. L. (2000) Introduction. – William Shakespeare, Romeo and Juliet. Ed. Jill L. Levenson. The Oxford Shakespeare. Oxford: Oxford University Press, 1–125.

Levitt, Paul M. (1971) A Structural Approach to the Analysis of Drama. De probrietatisbus litterarum, Series maior, 15. The Hague: Mouton.

Lindenberger, Herbert (1984) Opera. The Extravagant Art. Ithaca & London: Cornell University Press.

Ling, Pehr Henrik (1816/1833) Asarne. Stockholm.

Lounela, Pekka (1956) [Kuunnelmaesittely Karkureista]. – Radiokuuntelija 41/1956.

Lucas, F. L. (1966) Tragedy. Serious drama in relation to Aristotle’s Poetics. Rev. ed. London: The Hoggart Press.

Lüchou, Marianne (1977) Svenska teatern i Helsingfors. Repertoar, styrelser och teaterchefer, konstnärlig personal 1860—1975. Helsingfors: Stiftelsen för Svenska teatern i Helsingfors.

Lyytikäinen, Pirjo (2004) Vimman villityt pojat. Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen laji. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 997. Helsinki: SKS.

Lönnbeck, Albin (1883/1931) [arvostelu Nummisuutareista]. Suom. J. V. Lehtonen. – J. V. Lehtonen, Aleksis Kivi aikalaistensa arvostelemana. Helsinki: Otava, 48–51.

Lönnbeck, Gustaf (1879/1931) Aleksis Kivi såsom dramatisk författare. Suom. J. V. Lehtonen. – J. V. Lehtonen, Aleksis Kivi aikalaistensa arvostelemana. Helsinki: Otava, 161–162.

Lönnrot, Elias (1847a) Ruotsin, suomen ja saksan tulkki. Helsinki: Simeliuksen perilliset & Edlund. Saatavissa: URL: https://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/lonnrot/lonnrot_coll_rdf.xml

Lönnrot, Elias (1847b) Stagneliuksen Martyrit suomennettuna. ‒ Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 11/1847, 297‒300.

Lönnrot, Elias (1849) Kalevala. Toinen painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 14. Helsinki: SKS. Saatavissa: URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2010-00000147. (25.5.2016.)

Lönnrot, Elias (1865) Wanhoja ja Uusia Wirsiä Suomalaisen Wirsikirjan korjaamista warten toimittanut ja tärkeimmillä selityksillä warustanut Elias Lönnrot. Turku.

Lönnrot, Elias (1861/1991) Suomalainen lintukirja. Käsikirjoitus. – Elias Lönnrot, Valitut teokset 3. Kirjoitelmia ja lausumia. Toim. Raija Majamaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 551. Helsinki: SKS, 426–438.

Lönnrot, Elias (1870/1992) Juhlarunoelma lausuttu ylioppilashuoneen vihkiäisissä. ‒ Elias Lönnrot, Valitut teokset 4. Ohjeita ja runoelmia. Toim. Raija Majamaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 566. Helsinki: SKS, 451‒455.

Mabillard, Amanda (2000) The Chronology of Shakespeare’s Plays. Shakespeare Online. 20 Aug. 2000. Saatavissa: URL: http://www.shakespeare-online.com/keydates/playchron.html.

Menke, Christoph (2007) Ästhetik der Tragödie. Romantische Perspektiven. – Tragödie – Trauerspiel – Spektakel. Hg. Bettine Menke & Christoph Menke. Recherschen 38. Berlin: Theater der Zeit, 179–198.

Meri, Lauri (2002) Pentti Siimes näyttämöllä, kotonaan. Helsinki: Otava.

Meri, Lauri (2006) Aleksis Kiven Karkureiden paluu paljaalle pelikentälle. – Helsingin Sanomat 2.3.2006.

Mestari Eerikki [Annikki Vartia] (1960) [arvostelu Karkurit-esityksestä] – Aamulehti 4.5.1960.

Mikkola, Marja-Leena (2006) Kaksi tähtien merkitsemää lasta. – William Shakespeare Romeo ja Julia. Suom. Marja-Leena Mikkola. Helsinki: WSOY, 7–28.

Milton, John (1667/1862) Det Förlorade Paradiset. – John Milton, Milton’s poetiska verk. Det Förlorade Paradiset och Det Ätervunna Paradiset. Övers. Victor Emanuel Öman. Uppsala: Edquist, i–xxvi, 1–450.

Monié, Karin (2008) Ord som himlen når. Carl August Hagberg – en levnadsteckning. Stockholm: Atlantis.

Monié, Karin (2009–2017) Karl August Nicander, 1799–1839. – Svenskt översättarlexikon. Red. Lars Kleberg. Huddinge: Södertörns högskolebibliotek. Saatavissa: URL: http://www.oversattarlexikon.se.

MS (1971) Intressant Kivi-pjäs på Tampereen Työväen Teatteri. – Tammerfors Aftonblad 24.11.1971.

Müller, Adam (1806/1967) Über die dramatische Kunst. Vorlesungen gehalten zu Dresden 1806. – Adam Müller, Kritische ästhetische und philosophische Schriften I. Kritische Ausgabe. Hg. Walter Schroeder & Werner Siebert. Neuwied & Berlin: Luchterhand,141–291.

Nervander, Emil (1907) Fredrik Cygnaeus. Muistokuva. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 117. Helsinki: SKS.

Nevala, Maria-Liisa (1984) Uusromantikot ja Kivi-renessanssi. – Aleksis Kiven maailmasta. Esseitä ja tutkielmia. Toim. Markku Envall. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 37. Helsinki: SKS, 103–118.

Niilo [Nils Aejmelaeus] (1838) Haaksirikko, suomalainen perustuskielinen Taru. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/aejmelaeus/haaksirikko1838_rdf.xml. (25.5.2016)

Nummi, Jyrki (2007) Intiimi vai poliittinen isänmaa? J. L. Runebergin "Maamme", Aleksis Kiven "Suomenmaa" ja tekstienväliset yhteydet. – Avain 1/2007, 5–31.

Nummi, Jyrki (2010) Nummisuutarit – viisinäytöksinen komedia. – Aleksis Kivi, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1284, Tiede. Helsinki: SKS, 54–120.

Nummi, Jyrki (2012) Aleksis Kiven elämät. – Aleksis Kivi, Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS, 20–74.

Nummi, Jyrki (2014a) Kullervon tausta ja vastaanotto. – Aleksis Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397, Tiede. Helsinki: SKS, 16–49.

Nummi, Jyrki (2014b) Kullervo – viisinäytöksinen tragedia. – Aleksis Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397, Tiede. Helsinki: SKS, 60–163.

Nummi, Jyrki (2015) Kihlaus – yksinäytöksinen komedia. – Aleksis Kivi, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1416. Helsinki: SKS, 47–75.

Nyberg, Paul (1930) Ett brev från Aleksis Kivi till Oskar Toppelius. – Festskrift tillägnad Yrjö Hirn den 7 december 1930. Red. Gunnar Castrén, K. S. Laurila och Hans Ruin. Helsingfors: Holger Schildts Förlag, 355–356.

Nykysuomen sanakirja 1–6. (1951–1961). Päätoim. Matti Sadeniemi. Helsinki: WSOY.

Oehlenschläger, Adam (1810/1811) Axel och Walborg. Sorgespel. Öfv. af J. Dillner. Stockholm.

Onjukka, Lily (1971) TTT:n marraskuu: Ihmisiä Anouilhin ja Kiven mukaan. – Suomen Sosialidemokraatti 18.11.1971.

Ovidius, Publius Naso (1820) Ovidii Metamorphoser. Öfversättning Gudmund Jöran Adlerbeth. Stockholm.

Paavola, Irmeli (1971a) Vala vaatii sovintoon. – Vaasa 21.11.1971.

Paavola, Irmeli (1971b) Witikan voitto. Karkurit uuteen arvoon. – Etelä-Suomen Sanomat 24.11.1971.

Paavolainen, Pentti (1992) Teatteri ja suuri muutto. Ohjelmistot sosiaalisen murroksen osana 1959–1971. Helsinki: Kustannus oy Teatteri.

Paavolainen, Pentti (2014a) Kiven Kullervo teatterissa ja oopperassa. – Aleksis Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397, Tiede. Helsinki: SKS, 200–232.

Paavolainen, Pentti (2014b) Nuori Bergbom. Kaarlo Bergbomin elämä ja työ I. 1843–1872. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 43. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Paavolainen, Pentti (2015) Porvariston nousu, pienoisnäytelmä ja Kivi. – Aleksis Kivi, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1416. Helsinki: SKS, 14–32.

Paavolainen, Pentti (2016) Arkadian arki. Kaarlo Bergbomin elämä ja työ. II. 1872–1887. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 51. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Paavolainen, Pentti (2017) Karkurit näyttämöllä. – Aleksis Kivi, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. Helsinki: SKS, 125–136.

Palmén, Johan Philip (1863) La’in-Opillinen Käsikirja yhteiseksi sivistykseksi. Käänt. Elias Lönnrot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 30. Helsinki: SKS.

Parras [Olavi Veistäjä] (1971) Parrasvaloista. – Aamulehti 6.11.1971.

Peltonen, Matti (1990) Aatelisto ja eliitin muodonmuutos. – Talous, valta ja valtio. Tutkimuksia 1800-luvun Suomesta. Toim. Pertti Haapala. Tampere: Vastapaino, 109–123.

Personne, Nils (1925) Svenska teatern VI, under Karl Johans tiden 1832–1835. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Saatavissa: URL: https://sv.wikisource.org/wiki/Index:Personne_Svenska_teatern_6.djvu

Pfister, Manfred (1977) Das Drama. Theorie und Analyse. Uni-Taschenbüchner 580. München: Wilhelm Fink Verlag.

Pfister, Manfred (1988) The Theory and Analysis of Drama. Transl. John Halliday. Cambridge: Cambridge University Press.

Pietilä, Elina (2003) Sivistävä huvi. Suomalainen seuranäytelmä vuoteen 1910. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 943. Helsinki: SKS.

Platon (1999a) Apologia. Suom. Marianna Tyni.– Platon, Teokset. Ensimmäinen osa. Apologia. Kriton. Lakhes. Hippias. Ion. Euthyfron. Kharmides. Lysis. Protagoras. Suom. Kaarle Hirvonen, Marja Itkonen-Kaila ja Marianna Tyni. Helsinki: Otava, 7–37.

Platon (1999b) Faidon. Suom. Marja Itkonen-Kaila. – Platon, Teokset III. Faidon. Pidot. Parmenides. Theaitetos. Suom. Marja Itkonen-Kaila, Pentti Saarikoski, Marianna Tyni ja A. M. Anttila. Helsinki: Otava, 5–79.

Pleijel, Hilding (1970) Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders i Sverige. Stockholm: Verbum.

Pohjola, Kaisa (1971) Karkurit tänä päivänä. – Kansan lehti 13.11.1971.

Pohjola, Riitta (1986/1992) Näytelmäkirjallisuus – dramatiikka. Porvoo, Helsinki ja Juva: WSOY.

Pohjola, Riitta (2004) Georg Büchner ja Danton’s Tod. Vallankumousdraama vai tragedia? Helsinki: LIKE.

Pohjola-Skarp, Riitta (2014) Danton‘s Tod von Georg Büchner –Revolutionsdrama als Tragödie. Übers. Gabriele Schrey-Vasara. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Pohjola-Skarp, Riitta (2017a) Karkurien tausta ja vastaanotto. – Aleksis Kivi, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. Helsinki: SKS, 14–30.

Pohjola-Skarp, Riitta (2017b) Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä. – Aleksis Kivi, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. Helsinki: SKS, 53–97.

P. P. (1971) Karkureita Uraalilta. – Satakunnan kansa 24.11.1971.

Puokka, Jaakko (1979) Paloon Stenvallit. Helsinki: Otava.

Raeder, Gustav (1899) Robert und Bertram oder die lustigen Vagabonden. Posse mit Gesängen und Tänzen in 4 Abteilungen. Durchgesehen und hrsg. von Carl Friedrich Wittmann. Leipzig: Reclam.

Rahikainen, Esko (1998) Lumivalkea liina. Aleksis Kivi ja rakkaus. Helsinki: LIKE.

Rahikainen, Esko (2009) Impivaaran kaski. Aleksis Kivi kirjallisuutemme korvenraivaajana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1229. Helsinki: SKS.

Rapola, F. O. (1908) Häme. Suomen maakunnat 4. Helsinki: Kansanvalistusseura.

Reid, Robert Lanier (2000) Shakespeare’s Tragic Form. Spirit in the Wheel. Newark & Cranbury, New Jersey: University of Delaware Press & Associated University Presses.

Repo, Eino S. (1975) "Karkurien" ongelma. – Parnasso 2/1975, 94–99.

Riikonen, H. K. (2016) Antiikin perintö Aleksis Kiven lyriikassa. – Kanervakankaalla. Näkökulmia Aleksis Kiven runouteen. Toim. Päivi Koivisto. Joutsen / Svanen. Erikoisjulkaisuja 1. Helsinki: Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, 28–46. Saatavissa: URL: http://blogs.helsinki.fi/kirjallisuuspankki/joutsensvanen-kanervakankaalla/

Rinne, Matti (1995) Ylioppilasteatterin Karkurit panee pohtimaan: Voiko enää puhua totta, rakastaa aidosti? – Ilta-Sanomat 2.3.1995

Rosenmeyer, Thomas G. (1996) Ironies in Serious Drama. – Tragedy and the Tragic. Greek Theatre and Beyond. Ed. M. S. Silk. Oxford: Clarendon Press, 497–519.

Runeberg, J. L. (1845/2003) Några ord om poemet "Fjalar" och Saimas kritik öfver detsamma. – J. L. Runeberg, Samlade skrifter VIII:2. Uppsatser och avhandlingar på svenska, journalistik. Utg. Pia Forssell under redaktion av Lars Huldén och Barbro Ståhle Sjönell. Stockholm: Svenska vitterhetssamfundet, 163–180.

–s. (1921a) Taiteen aloilta. Kiwen "Karkurit". – Kansan lehti 29.12.1921.

–s. (1921b) Taiteen aloilta. Työwäen Teatteri "Karkurit". – Kansan lehti 30.12.1921.

Saariluoma, Liisa (1989) Muuttuva romaani. Johdatus individualistisen lajin historiaan. Hämeenlinna: Karisto.

Saarimaa, E. A. (1916) Sananselityksiä Aleksis Kiven teoksiin. − Virittäjä 18/1916, 69−79.

Saarimaa E. A. (1920) Aleksis Kivi ja antiikki. – Juhlajulkaisu O. E. Tudeerin 70-vuotispäiväksi 30. VIII 1920. Toim. Klassillis-filologinen yhdistys. Helsinki: Otava, 102–114.

Saarimaa, E. A. (1934) Julius Krohn Kiven kielen korjaajana. ‒ Aleksis Kiven satavuotismuisto 10.X.1934. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 3. Helsinki: SKS, 251‒261.

Saarimaa, E. A. (1919/1947) Ensimmäisen painoksen alkusana. – Aleksis Kivi, Kootut teokset II osa. Näytelmiä. Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. Toim. E. A. Saarimaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138. Helsinki: SKS, ix.

Saarimaa, E. A. (1964) Selityksiä Aleksis Kiven teoksiin. 4. painos. Tietolipas 32. Helsinki: SKS.

Salava, Sisko (1971) Kirkasta teatterinautintoa. – Tamperelainen. Päiväämätön lehtileike.

Salmelainen, Eero (toim.) (1852) Suomen Kansan Satuja ja Tarinoita. 1 Osa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 17. Helsinki: SKS. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/salmelainen/sadut1_1852_rdf.xml. (25.5.2016)

Salosaari, Kari (1960) Kiven "Karkurit" uudelta pohjalta. – Uusi Suomi 22.4.1960.

Savutie, Maija (1960) Kiven "Karkurit" elää Kansallisteatterissa. – Kansan Uutiset. 22.4.1960.

Savutie, Maija (1971) "… ja rakentakaa rauhaa, rakkautta". – Kansan Uutiset 25.11.1971.

Schanze, Helmut (1973) Drama im bürgerlichen Realismus (1850–1890). Theorie und Praxis. Studien zur Philosophie und Literatur des neuenzehnten Jahrhunderts 21. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.

Schiller, Friedrich (1781/1862) Röfvarbandet. Skådespel i fem akter. Svensk bearbetning af Karl August Nicander. Stockholm: Adolf Bonnier.

Schiller, Friedrich (1781/1965) Die Räuber. Ein Schauspiel. Universal-Bibliothek 15. Stuttgart: Philipp Reclam Jun.

Schiller, Friedrich (1784/1863) Kavaluus ja rakkaus. Murhenäytelmä viidessä näytöksessä. Suom. A. Oksanen. – Näytelmistö II. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 25. Helsinki: SKS, 199–318.

Schiller, Friedrich (1793/1968) Über Anmut und Würde. – Friedrich Schiller, Sämtliche Werke Bd. V. Philosophische Schriften. Vermischte Schriften. München: Winkler-Verlag, 231–285.

Schlegel, August Wilhelm (1809/1966–1967) Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur I–II. Kritische Schriften und Briefe V–VI. Hg. Edgar Lohner. Stuttgart, Berlin, Köln & Mainz: W. Kohlhammer Verlag.

Schlegel, Friedrich (1797/1967) Lyceums-Fragmente. – Friedrich Schlegel, Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe. Hg. Ernst Behler unter Mitw. von Jean-Jacques Anstett & Hans Eichner. 1. Abt., Bd 2. Charakteristiken und Kritiken 1 (1796–1801). Hrsg. und eingeleitet von Hans Eichner. Paderborn: Schöningh, 147–164.

Scribe, Eugène (1825/1861) Ensimmäinen rakkaus. Komedia yhdessä näytöksessä. Ranskankielestä mukaillut Kaarlo Santala. – Näytelmistö I. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 25. Helsinki: SKS, 1–35.

Seppälä, Mikko-Olavi (2010) Teatteri leviää Suomeen. – Suomen teatteri ja draama. Toim. Mikko-Olavi Seppälä ja Katri Tanskanen. Helsinki: Like, 15–24.

Shakespeare, William (1597/1861) Romeo och Julia. – William Shakespeare, Shakspeare’s Dramatiska arbeten. Tionde Bandet. Öfversatta af Carl August Hagberg. Lund: Gleerup, 93–188. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/hagberg/.

Shakespeare, William (1603/1861) Hamlet, prins af Danmark. – William Shakespeare, Shakspeare’s Dramatiska arbeten. Första Bandet. Öfversatta af Carl August Hagberg. Lund: Gleerup, 181–302. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/hagberg/.

Shakespeare, William (1603–1604/1861) Othello, Mohre i Venedig. – William Shakespeare, Shakspeare’s Dramatiska arbeten. Tionde Bandet. Öfversatta af Carl August Hagberg. Lund: Gleerup, 189–296. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/hagberg/.

Shakespeare, William (1623/1861a) Macbeth. – William Shakespeare, Shakspeare’s Dramatiska arbeten. Nionde Bandet. Öfversatta af Carl August Hagberg. Lund: Gleerup, 143‒219. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/hagberg/.

Shakespeare, William (1623/1861b) Som ni behagar. – William Shakespeare, Shakspeare’s Dramatiska arbeten. Sjätte Bandet. Öfversatta af Carl August Hagberg. Lund: Gleerup, 199–281. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/hagberg/.

Shakespeare, William (1847–1851/1861) Shakspeare’s Dramatiska arbeten I–IX. Öfversatta af Carl August Hagberg. Upplagan reviderad av Nils Molin. Lund: Gleerup. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/hagberg/.

Shakespeare, William (1623/1864) Macbeth, Murhenäytelmä wiidessä näytöksessä. W. Shakespearen alkuperäisestä suomentanut Kaarlo Slöör. ‒ Näytelmistö. Kokous alkuperäisiä ja suomennettuja Teaterinäytelmiä. III. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 25. Helsinki: SKS, 1‒140.

Shakespeare, William (1608/1958) Kuningas Lear. – William Shakespeare, William Shakespearen kootut draamat I. Hamlet. Romeo ja Julia. Venetian kauppias. Kuningas Lear. Suom. Paavo Cajander. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Shakespeare, William (1623/1958a) Loppiaisaatto. – William Shakespeare, William Shakespearen kootut draamat IV. Kaksi nuorta veronalaista. Loppiaisaatto. Troilus Cressida. Verta verrasta. Suom. Paavo Cajander. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Shakespeare, William (1623/1958b) Macbeth. – William Shakespeare, William Shakespearen kootut draamat VIII. Macbeth. Antonius ja Cleopatra. Coriolanus. Titus Andronicus. Suom. Paavo Cajander. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Shakespeare, William (1623/1958c) Miten haluatte. – William Shakespearen kootut draamat III. Kesäyön unelma. Iloiset Windsorin rouvat. Miten haluatte. Paljo melua tyhjästä. Suom. Paavo Cajander. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Shakespeare, William (1597/2000) Romeo and Juliet. Ed. Jill L. Levenson. The Oxford Shakespeare. Oxford: Oxford UP.

Shakespeare, William (1603/2001) Hamlet. Ed. Harold Jenkins. The Arden Edition of the Works of William Shakespeare. London: Methuen/Thomson Learning.

Shakespeare, William (1623/2004) Macbeth. Suom. Matti Rossi. Helsinki: WSOY.

Shakespeare, William (1597/2006) Romeo ja Julia. Suom. Marja-Leena Mikkola. Helsinki:WSOY.

Shakespeare, William (1623/2010) Kuten haluatte. Suom. Kirsti Simonsuuri. Helsinki: WSOY.

Shapiro, Stephen A. (1964) Romeo and Juliet: Reversals, Contraries, Transformations, and Ambivalence. – College English 25:7/1964, 498–501.

Sihvo, Hannes (toim.) (2000) Alexis Stenvall – A. Kivi. Asiakirjoja arkistoista. Nurmijärvi: Nurmijärven kunta. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut.

Sihvo, Hannes (2002) Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 889. Helsinki: SKS.

Sihvo, Hannes (2005) Kivi, Aleksis (1834–1872). – Suomen kansallisbiografia 5. Karl–Lehtokoski. Toim. Matti Klinge (päätoim.) ym. Studia Biografica 3:5. Helsinki: SKS, 201–207.

Silk, M. S. (1996) Tragic Language: The Greek Tragedians and Shakespeare. – Tragedy and the Tragic. Greek Theatre and Beyond. Ed. M. S. Silk. Oxford: Clarendon Press, 458–496.

Simelius, Aukusti (1914) August Ahlqvist runoilijana, arvostelijana ja tyyliniekkana I. Runoilijana. Helsinki: Lilius & Hertzberg.

Sinnemäki, Anssi (2012) Aleksis Kiven Kihlaus naisnäkökulmasta. – Tieteessä tapahtuu 2/2012, 47–53.

Slöör, Kaarlo (1864) Selityksiä. Shakespeare, William (1864) Macbeth. ‒ Näytelmistö. Kokous alkuperäisiä ja suomennettuja Teaterinäytelmiä. III. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 25. Helsinki: SKS, 136‒140.

Smidt, Kristian (1993) The Discovery of Shakespeare in Scandinavia. – European Shakespeares. Translating Shakespeare in the Romantic Age. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 91–103.

S–n. [Eino Salmelainen] (1921) Kirjallisuus ja taide. Työväen teatteri. "Karkurit". Ensi-ilta. – Aamulehti 30.12.1921.

Snellman, J. V. (1855) Inhemsk Litteratur. – Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning 4/1855, 114‒122.

Snellman, J. V. (1844/1994) Kung Fjalar af Runeberg. – J. V. Snellman, Samlade arbeten IV. 1844–1845. Toim. Jaakko Numminen ym. Helsingfors: Statsrådets kansli, 362–377.

Snellman, J. V. (1847/1996) Svensk litteratur. – J. V. Snellman, Samlade arbeten VI.1847–1849. Toim. Jaakko Numminen ym. Helsingfors: Statsrådets kansli, 64–93.

Snellman, J. V. (1849/1996) Svensk litteratur. – J. V. Snellman, Samlade arbeten VI.1847–1849. Toim. Jaakko Numminen ym. Helsingfors: Statsrådets kansli, 550–567.

Snellman, J. V. (1849/2000) Ruotsalainen kirjallisuus. Suom. Vesa Oittinen. – J. V. Snellman, Kootut Teokset 12. Heinäkuu 1849 – elokuu 1855. Toim. Raimo Savolainen (päätoim.), Sari Linnavalli ja Jorma Selovuori. Helsinki: Opetusministeriö ja Edita, 100–119.

Snellman, J. V. (1847/2002) Ruotsin kirjallisuutta. Suom. Heikki Eskelinen. – J. V. Snellman, Kootut Teokset 10. Tammikuu 1847 – helmikuu 1848. Toim. Raimo Savolainen (päätoim.), Sari Linnavalli ja Jorma Selovuori. Helsinki: Opetusministeriö ja Edita, 339–377.

Snellman, J. V. (2001–2005) Kootut teokset. – J. V. Snellman lähdeportaali. Päätoim. Raimo Savolainen. Snellman-instituutti ja Edita. Saatavissa: URL: http://snellman.kootutteokset.fi/fi (28.2.2017)

Snyder, Susan (1979) The Comic Matrix of Shakespeare’s Tragedies. Romeo and Juliet, Hamlet, Othello, and King Lear. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Sofokles (1937) Kuningas Oidipus. Suom. O. Manninen. Helsinki: WSOY.

Sofokles (2011) Antigone. Suom. Kirsti Simonsuuri. Helsinki: LIKE.

Steiner, George (1961) The Death of Tragedy. London: Faber and Faber.

Steiner, George (1998) Tragedy, Pure and Simple. – Tragedy and the Tragic. Greek Theatre and Beyond. Ed. M. S. Silk. Oxford: Clarendon Press, 535–546.

Suetonius Tranquillus, Gaius (1832) De tolf förste romerske kejsarne. Öfvers. Magnus Luttrop. Stockholm: Scheutz.

Sulkunen, Irma (2004) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 952. Helsinki: SKS.

S. U-ll [Sole Uexküll] (1962) YT:n Karkurit. – Helsingin Sanomat 26.4.1962.

Suomalainen Wirsi-Kirja, siihen sopivain Kappalein kanssa. Turku: J. C. Frenckell ja Poika. 1701/1841.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemiset 6.4.1859–16.3.1860. – Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1859. Nittonde årgången. Helsinki: SKS 1860, 293–326.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemukset v. 1866–67. – Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista aineista. Toinen jakso. 7. Osa. Helsinki: SKS 1868, 331–394.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemukset v. 1869–1870. – Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista aineista. Toinen jakso. 10. Osa. Helsinki: SKS 1872, 177–252.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemukset v:na 1863–64. – Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista aineista. Toinen jakso. 3. Osa. Helsinki: SKS 1865a, 237–357.

Suomen murteiden sanakirja 1–8 (1985–2008.) Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 36. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/sms/

Szondi, Peter (1964) Versuch über das Tragische. 2., durchgesehene Aufl. Frankfurt am Main: Insel.

Szondi, Peter (1965/1979) Theorie des modernen Dramas (1880–1950). Edition Suhrkamp 27. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Talaskivi, Paula (1960) "Ja sijan saakoon henki parempi". Kiven sanomaa kauniisti Kansallisessa. – Ilta-Sanomat 21.4.1960.

Tanninen, Aarne (1962) "Karkurit" sai lämpimän vastaanoton moskovalaisilta. – Uusi Suomi 14.2.1962.

Tanskanen, Taimi (1970) Ossian Suomen kirjallisuudessa Aleksis Kiven vuosikymmenellä. Acta Universitatis Tamperensis A 35. Tampere: Tampereen yliopisto.

Tarasti, Eero (1990) Johdatusta semiotiikkaan. Esseitä taiteen ja kulttuurin merkkijärjestelmistä. Helsinki: Gaudeamus.

Tarkiainen, Viljo (1912) Kiven näytelmien kirjallisista esikuvista ja vieraista vaikutuksista. – Valvoja 7–8/1912, 397–407, 484–500.

Tarkiainen, Viljo (1919a) Kirjallisia vaikutuksia Kiven teoksissa. – Aleksis Kiven muisto. Runoilijan syntymän 85-vuotispäiväksi. Toim. Viljo Tarkiainen. Helsinki: Ahjo, 134–184.

Tarkiainen, Viljo (1919b) Raalan kartano ja Aleksis Kivi. – Aleksis Kiven muisto. Toim. Viljo Tarkiainen. Helsinki: Ahjo, 264–279.

Tarkiainen, Viljo (1915/1923) Aleksis Kivi. Elämä ja teokset. Porvoo: WSOY.

Tarkiainen, Viljo (1934) Suomalaisen kirjallisuuden historia. Helsinki: Otava.

Tarkiainen, Viljo (1935) V. A. Koskenniemen "Aleksis Kivi". – Virittäjä 39/1935, 261–272.

Tarkiainen, Viljo (1949) Kiven käyttämien kirjojen luettelo. – Kaukametsä: Esseitä, novelleja, runoja. Julkaisija Aleksis Kiven Seura. Toimituskunta V. Tarkiainen, Viljo Kojo, Sulho Ranta, Jussi Snellman, Kaarlo Urpelainen, Matti Visanti ja Erkki Saure. Helsinki: Aleksis Kiven Seura ja Otava, 179–221.

Tarkiainen, Viljo (1915/1950) Aleksis Kivi. Elämä ja teokset. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Tasso, Torquato (1825) Tassos Befriade Jerusalem 1–2. Öfvers. A. F. Skjöldebrand. Stockholm: Johan Hörberg.

Tegnér, Esaias (1825) Frithiofs saga. Stockholm: Nordström. Saatavissa: URL: http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/TegnerE/titlar/FrithiofsSaga/sida/1/etext. (25.5.2016)

Thirlwall, Connop (1833) On the Irony of Sophocles. – The Philological Museum. Second Volume, 483–537.

T. P–ki. (1962) Kiven "Karkurit" Ylioppilasteatterissa. – Suomen Sosialidemokraatti 27.4.1962.

Tunkelo, Eljas (1927) Kuinka Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on tullut Aleksis Kiven teosten kustantajaksi. Suomi. Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Viides jakso. 6. osa. Helsinki: SKS.

Tuokko (1866) Ote painamattomasta näytelmä-kappaleesta: Saul. Murhe-näytelmä 5:ssä näytöksessä. Neljäs näytös. – Kirjallinen Kuukauslehti 5, 104–110.

Tuokko (1868) Saul – murhenäytelmän mukainen runoelma wiidessä näytöksessä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 45. Helsinki: SKS.

Uexküll, Sole (1971) Kiven Karkureitten mahti: Witikan voitto Tampereella. – Helsingin Sanomat 13.11.1971.

Wallin, Marja (2006) Karkureissa soi Kiven kieli. – Uutispäivä Demari 28.3.2006.

Varpio, Yrjö (2012) Mitä Kivi luki? – Aleksis Kivi, Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS, 75–113.

Vartia, Annikki (1960) Runollinen Karkurit. – Kauppalehti 21.4.1960.

Vasenius, Valfrid (1898) Kansallisaate ja kansanmielisyys. – Valvoja 5/1898, 358–375.

Wecksell, J. J. (1863) Daniel Hjort. Sorgespel i fem Akter med fyra Tablåer. Helsingfors: G. W. Edlunds förlag.

Veistäjä, Olavi (1971) Aleksis Kiven Karkureiden paluu. ›Maa kunnasten ja laaksoin›. – Aamulehti 13.11.1971.

Wells, Stanley (2005/2015) The Chronology of Shakespeare’s Works. – William Shakespeare, Romeo and Juliet. Penguin classics 2015. London: Penguin Books, xvii–xix.

Veltheim, Katri (1971) Tampereen Karkurit. Witikan täysromanttinen voitto. – Uusi Suomi 13.11.1971.

Vergilius Maro, Publius (1999) Aeneis. Aeneaan taru. Käänt. Päivö ja Teivas Oksala. Porvoo, Helsinki ja Juva: WSOY.

Verho, Urho (1951) Kaarlo Bergbomin draamakäsitys. Turun yliopiston julkaisuja, Sarja B, XXXVII. Turku: Turun yliopisto.

Viljanen, Lauri (1953) Aleksis Kiven runomaailma. Porvoo: WSOY.

Viljanen, Lauri (1964) Aleksis Kivi. – Suomen kirjallisuus III: Turun romantikoista Aleksis Kiveen. Toim. Matti Kuusi, Simo Konsala ja Lauri Viljanen. Helsinki: SKS ja Otava, 462–580.

Viljanen, Lauri (1976) Aleksis Kivi. – Kansojen kirjallisuus 8. Realismi (1830–1860). Toim. F. J. Jansen, Hakon Stangerup ja P. H. Traustedt. Suomalaisen laitoksen toimittaja Lauri Viljanen. Porvoo – Helsinki – Juva: WSOY, 462–580.

Williams, Raymond (1977) Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.

Williams, Simon (1990) Shakespeare on the German Stage. Volume I: 1586–1914. Cambridge: Cambridge University Press.

Wirilander, Kaarlo (1974) Herrasväkeä. Suomen säätyläistö 1721–1870. Historiallisia tutkimuksia 93. Helsinki: Suomen Historiallinen seura.

Virrankoski, Pentti (2001) Suomen historia. Ensimmäinen osa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 846. Helsinki: SKS.

W. K. [Wolmar Schildt-Kilpinen] (1860) 4. Kirje Antti Outoselle. – Suometar 4.5.1860.

Vuorinen, Marja (2010) Kuviteltu aatelismies. Aateluus viholliskuvana ja itseymmärryksenä 1800-luvun Suomessa. Bibliotheca historica 128. Helsinki: SKS.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus