Generating File...

Close

Action

Close
Karkurit: näytelmäteksti Perusnäkymä Vertailunäkymä about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Karkurien tausta ja vastaanotto (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Sääty-yhteiskunnan murros 1800-luvun Suomessa (Kai Häggman) Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien silosäkeistä (Heikki Laitinen) Karkurit näyttämöllä (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Karkurien ensipainoksen ja Kirjallisessa Kuukauslehdessä ilmestyneen katkelman erot Flyktingarne – Karkurien ruotsinkielinen näyttämösovitus (1872) (Pentti Paavolainen) Suomenkielisen kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Karkurien laitokset Lähteet Authors Feedback

Karkurien ensipainoksen ja Kirjallisessa Kuukauslehdessä ilmestyneen katkelman erot

Karkureista julkaistiin katkelma vuonna 1866 Kirjallisen Kuukauslehden helmikuun numerossa (2/1866, s. 35–40). Koko näytelmä julkaistiin seuraavana vuonna Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Näytelmistö-sarjan osassa IV (s. 71–214). Kirjallisen Kuukauslehden katkelma kattaa koko teoksen ensipainoksesta henkilöluettelon sekä sivut 100–115 (tämän edition näytelmätekstissä s. 157–168).

Kirjallisen Kuukauslehden julkaisuun on mahdollisesti tehty pieniä korjauksia Kiven käsikirjoituksesta, mutta tästä ei ole dokumentoitua tietoa. Koko teoksen ensipainoksen toimitti puolestaan Julius Krohn. Eroja katkelman ja ensipainoksen välillä on runsaasti, mutta ne kaikki ovat varsin pieniä. Digitaalisessa editiossa tekstejä voi lukea ja vertailla käyttämällä vertailunäkymää, jonka voi avata valikosta ”Karkurit: näytelmäteksti”. Tekstiversioiden väistä suhdetta käsitellään myös edition artikkelissa ”Karkurien julkaisuhistoria”.

Oheisessa taulukossa on ilmoitettu katkelman erot suhteessa Edith-editioon, joka perustuu koko teoksen ensipainokseen (1867). Edith-edition muodot poikkeavat säännönmukaisesti ensipainoksesta siten kuin johdannon luvussa ”Näytelmätekstin toimitusperiaatteet” on ilmoitettu, eikä näitä tapauksia esitetä oheisessa taulukossa.

Tapauksissa, joissa ensipainoksen tekstiä on muutettu Edith-editioon, ensipainoksen muoto annetaan hakasulkeissa vasemmassa laidassa olevan kursivoidun lemman perässä; tällöin lemma ja katkelman muoto voivat olla samat. Yhdyssanoihin, joissa sananosien raja osuu ensipainoksessa tai katkelmassa rivinvaihdon kohdalle, taulukossa on lisätty pystyviiva ( | ). Taulukon merkintätavoista tarkemmin ks. Käyttöohjeiden kohta ”Editiossa käytetyt erikoismerkit ja lyhenteet”.

Kirjallisessa Kuukauslehdessä näytelmän tekijästä ilmoitetaan otsikon jälkeen ”kirj. Alexis Kivi.” ja koko teoksen ensipainoksessa ”Kirjoittanut A. Kiwi”. Tätä eroa ei ole merkitty oheiseen taulukkoon. Taulukon oikeassa laidassa olevat sivu- ja rivinumerot viittaavat Karkurien painettuun kriittiseen editioon.

Edith-edition tekstikohdat Kirjallisen Kuukauslehden katkelma (1866)
137:1 Karkurit Ote Näytelmä-kappaleesta: Karkurit 242:1
137:2 viidessä 5:ssä 242:4
137:2 näytöksessä. ~, 242:4
138:1 Jäsenet Henkilöt 242:8
138:5 Markus Markkus 242:9
138:6 poikansa. ~ Niilo, ottopoikansa. 242:11
138:10 Niilo – – ottopoika. [puuttuu] 242:15
138:11 Maunon kasvatetytär kaswatetyttärensä 242:15
138:20 Tapaus on Suomessa [puuttuu] 242:20
157:5 perältä periltä 242:24
157:8 sentähden sen-|tähden 242:27
157:10 onnettomuutta nähden onnea katsoen 242:28
157:11 teitä teidän 242:29
157:12 riitaveljet wihanweljet 242:29
157:13 juottavan – – tannerta ahnetta tannerta juottawan 242:30–31
157:17 taistelussa taistelossa 242:33
157:18 jonakuna [jona-|kuna] jonakuna 242:34
157:20 ei et 242:35
157:21 jonne jonka 242:36
157:23 Niin Jaa 242:38
157:23 kerrottavaa, niin kerrottawaa. Niin 242:38
157:25 talostani huoneestani 242:39
157:29–30 hän – – suo suo hän teille enään 242:42
157:31 kiinni kiini 242:43
158:1 kerjuusauvan kerjusauwan 242:45
158:5 kaikki Kaikki 242:48
158:8 koska Koska 242:50
158:9 taida aavistaa aawistaa taida 242:51
158:10 Vihamiehemme muisto Aatos wihamiehestämme 242:52
158:11 yön yöseen 242:53
158:12 himoin himoen 242:53
158:13 opetetaan – ~ –, 242:54
158:15 niellyt takertanut 242:56
158:18 suotiin, suotiin pinnassa 242:58
158:18 piirissä [puuttuu] 242:58
158:20 (erikseen). (eriks.) 243:1
158:20 esiinrynkätä [esiinrynkäta] esiinrynkätä 243:1
158:20 Ääneensä). ~) 243:1
158:27 Ääneensä). ~) 243:6
158:27 Jumal’avita Jumal’ awita 243:7
158:28 sen – – on on sen woima 243:7
158:29 se – – pakoittaa pakoittaa se meitä 243:8
158:30 mutta Mutta 243:8
159:1 polttavan kuluttawan 243:10
159:1 lieviäisi liewis 243:11
159:3 maallanne tanterellanne 243:12
159:4 pantuna pantu 243:13
159:6 voiman sanaa woimansanaa 243:14
159:8 verta janoova werta-janoowa 243:16
159:12 valmistelkoon sepitelköön 243:18
159:17 riippuvat rippuwat 243:22
159:19 on vastoin wastoin on 243:24
159:20 Hänen kanssansa Kanssansa 243:25
159:22 kuvailkoon ~, 243:26
159:22 itselleen [puuttuu] 243:26
159:23 olen määrätty määrätty olen 243:27
159:24 hänen [puuttuu] 243:28
159:25 Oi, ~! 243:28
159:26 isän oikeutta isän-oikeutta 243:29
159:27 hänen [puuttuu] 243:30
159:28 taitaa syöstä syöstä taitaa 243:30
159:28 tahdo pelastaa pelastaa tahdo 243:31
159:29 hänen [puuttuu] 243:31
159:30 saattaa ~ häntä 243:32
159:30–31 taitaa välkkyä läikkyä taitaa 243:32
160:1 muuten muuton 243:34
160:3 niin jaa 243:36
160:4 hän, ~^ 243:36
160:4 saatuansa tiedon tiedon saatuansa 243:36
160:7 joku [puuttuu] 243:39
160:8 saattaa – – mieleen toiseen mieleen saattaa 243:39
160:12 on osoittava osoittawa on 243:42
160:16 niin pian niinpian 243:45
160:16 naimasuostumuksessa naima-|suostumuksessa 243:45
160:17 on – – salaisuudessa salaisuudessa tehtäwä on 243:46
160:17 herra, ~ aatelkaa, 243:47
160:20 päänne – – lepoon kiireenne lepoon makeaan 243:48–49
160:22 hänen toki 243:51
160:23 tahdon. — ~. 243:51
160:23–24 tärkeä tärkki 243:52
160:24 minut minä 243:52
160:25 nyt toivon warron nyt 243:53
160:25 käy laatuun laatuun käy 243:53
160:25 niin, tulla; jaa 243:53
160:30 Hm, ~! 243:57
160:32 luvan. ~? 244:1
161:3 Martti! ~. 244:4
161:6–7 muut – – koristukset muita kalliimpia koristimia 244:7
161:9 lakaisnut käwäsnyt 244:9
161:10 lakaisee poiskäwäsee 244:10
161:12 sinuun sun päälles 244:12
161:14 Niin Jaa 244:15
161:20 tunkee – – vuorten läpi wuorten tunkee 244:19
161:20 Ääneensä). ~) 244:20
161:23 mielitte – – uhrata tyttärenne uhrata mielitte 244:22
161:27 sanoneeni sanoneekseni 244:25
161:29 ja’an jakaan 244:26
162:1 tuuleen tuulessa 244:32
162:2 yhteen liitetään yhteenliitetään 244:33
162:4 katsahtaneeni katsahtaneekseni 244:35
162:5 luulin odotin 244:36
162:9 täytyy kärsiä kärsiä täytyy 244:40
162:10 ärsytät, ~. 244:41
162:10 käy Käy 244:41
162:13 sianporsaistanne sikaporsaistanne 244:43
162:14 porsaines ~, 244:44
162:14 ja tallukkoines naskines ja tallukkoines 244:44
162:18 Yhteen perkeleesen Yhden perkeleen päälle 244:48
162:18 vaan ~, 244:48
162:25 valmistettavaksi. ~^ 244:54
162:25 Menee menee 244:54
162:27 Kuitenkin Toki 244:55
162:28–29 murheellisen tulevaisuuden tulewaisuuden murheellisen 244:56
162:29–30 hän – – lempiä tätä miestä hän lempiä taida 244:56–57
163:1–2 kahden Kahden 244:58
163:4 Min Mitä 245:2
163:8 koskee, ~^ 245:6
163:9 ilmaisen ilmasen 245:7
163:11 otsallanne vallitsevi wallitsewi otsallanne 245:9
163:14 Kun Kosk’ 245:12
163:15 taivaan armo armo taiwahasta 245:13
163:15 hänen [puuttuu] 245:13
163:18 Niin Jaa 245:16
163:22 Nyt – – käy Kaikk’ häwityksen tietä ryntää nyt, 245:20
163:23 meill’ meillä 245:21
163:23 ole ol’ 245:21
163:26 mytyn nytyn 245:24
163:28 Mut Ja 245:26
163:28 epäele kuitenkaan toki epäilykseen lankee 245:26
163:34 sitten; ~, 245:32
163:35 rauhankammioonsa [rauhakammioonsa] rauhan-kammioonsa 245:33
164:4 Jumal’avita Jumal’ awita 245:37
164:8 näkisin. ~! 245:41
164:14 Sanokaat, ~. 245:47
164:16 annan panen 245:49
164:18 Luojan käskyä käskyy Jumalan 245:51
164:24 leimus leimuit 245:57
164:26 naimakontrahtihin naimissowintohon 246:1
164:27 isäs vanha wanha isäs 246:2
164:28 Niin Jaa 246:3
164:29 nimes – – löytyy nimesi waan löytyy liittokirjass’ 246:4
165:4 Jos luulemmekin Waikk’ luulisimmekin 246:17
165:5 tai – – muuta eli jotain senlaist’ 246:18
165:6 uroskasvoissansa uroskaswoillansa 246:19
165:8 ijankaiken leimuaa ijankaikkisesti leimuu 246:21
165:20 piirittää wuorittaa 246:33
165:21 ijankaikkiseksi ijankaikkisesti 246:34
165:22 onnen onnein 246:35
165:25 Elma ~. 246:38
165:25 edessä). ~) 246:38
165:26 ma teit’ 246:39
165:27 Vieroittakaatte Mä wieroittamaan 246:40
165:28 Tää – – kostotyö Tän werisen, tän kauheen kostotyön. 246:41
165:32 rukoilette rukoilitte 246:45
165:34 rukoilet rukoilit 246:47
165:36 ulos mäelle 246:49
165:37 Sen – – kautta Ja miehelt’ 246:50
165:37 jota ~ kiukkuisesti 246:50
166:6 vaikk’ ehk’ 246:57
166:10 aina kaikest’ 247:3
166:13 Osaamme Me taidamm’ 247:6
166:19 Mauno ~. 247:12
166:19 erikseen). ~) 247:12
166:20 osaa löytää 247:13
166:22 Vaan – – auta Ei auta toki 247:15
166:22 täytyy, ~^ 247:15
166:23 Takoa kiinteästi Ja takoo kiinteesti ain’ 247:16
166:28 menettelet menettelit 247:21
166:30 Ma [Mi] Siin’ 247:23
166:30 seisoo seison 247:23
166:35 karkaista karkasta 247:28
167:2 paikalla, ~^ 247:31
167:2 heitä rukoukset. rukoilemast’ waiken’! 247:31
167:3 ylös ~. 247:32
167:4 jääköön seisköön 247:33
167:5 huomenna – – lausu huomenn’ tahdon kuulla 247:34
167:7 tahdot, ~^ 247:36
167:7 niin ~, 247:36
167:12 Ol’ Olj 247:41
167:12 vakava eheä 247:41
167:12 kirkas rikas 247:41
167:16 Menee). menee) 247:45
167:17 Elma ~. 247:46
167:17 yksin). ~) 247:46
167:20 kun kosk’ 247:49
167:21 onnettomuus armottomuus 247:50
167:22 muistaa – – kultasemme muisto kultasemme lempeest’ kuwast’ 247:51
167:23 Mi Joka 247:52
167:24 Kyynelten – – läpi Läpi kyynelsateen 247:53
167:24 Tykoin Tykoni 247:53
167:26 Mink’ hekuman Mitä hekumaa 247:55
167:27 Kun Kosk’ 247:56
167:28 tulee). ~) 247:57
167:30 olen kuullut kuullut olen 248:1
167:31 ankara. ~! 248:3
167:32 Niin Jaa 248:4
167:35 anna Niilolle minä Niilolle anna 248:6
167:36 kirjoittaa nimes nimeäs kirjoittaa 248:7
168:1 olen, ~^ 248:8
168:2 tahdo pettää pettää tahdo 248:8–9
168:3 Muistelkaamme Aatelkaamme 248:10
168:4 Me – – väärin Älkäämme me sentähden syntiä tehkö 248:11
168:5 Hanna ~. 248:12
168:5 erikseen). ~) 248:12
168:5 vääryys ja [puuttuu] 248:12
168:6 tahtoo – – päätökseni päätökseni kuulla tahtoo 248:13
168:10 perikadosta [peri-|kadosta] perikadosta 248:16
168:11 perheemme huoneenne 248:17
168:12 saa sydäntäs sydäntäs saa 248:17–18
168:14 kosijan kosian 248:19
168:16 Niiloon Niilon päälle 248:21
168:16 herraan herran wihansa 248:21
168:16–17 närkästyä ammentaa 248:21
168:19 Tule, ~^ 248:23
168:19 sisareni, ~^ 248:23
168:19 varusta huomiseksi huomiseksi warusta 248:23–24
168:21 Menevät menewät 248:26
Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus