Generating File...

Close

Action

Close
Karkurit: näytelmäteksti Perusnäkymä Vertailunäkymä about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Karkurien tausta ja vastaanotto (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Sääty-yhteiskunnan murros 1800-luvun Suomessa (Kai Häggman) Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien silosäkeistä (Heikki Laitinen) Karkurit näyttämöllä (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Karkurien ensipainoksen ja Kirjallisessa Kuukauslehdessä ilmestyneen katkelman erot Flyktingarne – Karkurien ruotsinkielinen näyttämösovitus (1872) (Pentti Paavolainen) Suomenkielisen kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Karkurien laitokset Lähteet Authors Feedback

Karkurit – kriittinen editio

Aleksis Kiven murhenäytelmää Karkurit (1867) pidettiin ilmestymisensä aikoihin onnistuneempana kuin kirjailijan aiempia näytelmiä Nummisuutareita ja Kullervoa. Pian arviot kuitenkin muuttuivat jyrkän päinvastaisiksi, kunnes vasta 1960-luvun teatteritoteutukset alkoivat avata näytelmän ansioita uudelleen. Karkurien kriittinen editio auttaa ymmärtämään teosta eri aikakausien ihanteita vasten ja monipuolistaa kuvaa Kivestä näytelmäkirjailijana.

Ensipainoksen mukaisen näytelmätekstin ja sen kommentaarien ohella editio tarjoaa uutta tietoa näytelmän monitasoisesta dramaturgiasta ja suhteista eurooppalaiseen draamaperinteeseen. Lisäksi editiossa valaistaan näytelmän teatteri- ja julkaisuhistoriaa, taustoitetaan sääty-yhteiskunnan murrosta 1800-luvun Suomessa sekä analysoidaan Kiven tapoja käyttää silosäemittaa näytelmän dialogeissa. Editioon sisältyy Kirjallisessa Kuukauslehdessä (1866) julkaistu katkelma näytelmästä sekä katsaus teoksen ensimmäiseen ruotsinkieliseen näyttämösovitukseen vuodelta 1872.

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

SKS julkaisee suomalaisen kirjallisuuden kriittisiä editioita toisiaan täydentävinä painettuina kirjoina ja digitaalisina editioina. Edith-editiot perustuvat käsikirjoitusten, ensipainosten ja muun alkuperäisaineiston tutkimukseen. Ne avaavat kirjallista kulttuuria tutkijoille, opettajille ja kaikille kirjallisuudesta kiinnostuneille.


Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1486
ISSN 2670-2401 (verkkoaineisto)

Digitaalinen editio pohjautuu painettuun teokseen: Aleksis Kivi, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1428. Helsinki: SKS 2017.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus