Generating File...

Close

Action

Close
Karkurit: näytelmäteksti Perusnäkymä Vertailunäkymä about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Karkurien tausta ja vastaanotto (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Sääty-yhteiskunnan murros 1800-luvun Suomessa (Kai Häggman) Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien silosäkeistä (Heikki Laitinen) Karkurit näyttämöllä (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Karkurien ensipainoksen ja Kirjallisessa Kuukauslehdessä ilmestyneen katkelman erot Flyktingarne – Karkurien ruotsinkielinen näyttämösovitus (1872) (Pentti Paavolainen) Suomenkielisen kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Karkurien laitokset Lähteet Authors Feedback

Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset

Karkurien toimitettu teksti noudattaa vuonna 1867 julkaistua ensipainosta. Kaikki havaitut virheet, joiden on oletettu olleen virheitä myös ensipainoksen julkaisuaikana, on korjattu digitaalisen edition näytelmätekstiin. Virheiden tulkintaan ja korjaamiseen liittyvät periaatteet kerrotaan edition johdannon luvussa ”Näytelmätekstin toimitusperiaatteet”.

Näytelmätekstiin tehtyjä muutoksia voi tarkastella kokoavasti alla olevasta taulukkomuotoisesta liitteestä. Editoituun tekstiin muutokset saa näkyviin Näkymävaihtoehdot-valikosta. Tällöin muutetut kohdat korostuvat vihreällä taustavärillä ja niiden päälle avautuvissa tekstiruuduissa annetaan ilmaus siinä muodossa kuin se esiintyy ensipainoksessa. Tekstiruuduissa ovat mukana myös rivinloppuisiin yhdysmerkkeihin liittyvät tulkinnanvaraiset tapaukset (ks. alla).

Vasemmassa laidassa olevat sivu- ja rivinumerot ilmoittavat muutetun kohdan paikan edition toimitetussa näytelmätekstissä. Rivinumerot viittaavat painetun edition riveihin. Numeroiden jäljessä tuleva kursivoitu teksti (lemma) osoittaa, mihin rivillä olevaan tekstikohtaan kyseinen muutos liittyy. Taulukon oikeassa laidassa annetaan ensipainoksessa esiintyvä tekstimuoto ja sijaintitieto. Taulukon merkintätavoista tarkemmin ks. Käyttöohjeiden kohta ”Editiossa käytetyt erikoismerkit ja lyhenteet” .

Sijainti Edith- editiossa Edith-edition muoto Ensipainoksen muoto Sijainti ensipainoksessa
148:7 kuolenpa! ~. 87:12
148:12 Tyko Tykö 87:19
148:20 Tyko Tykö 87:27
158:20 esiinrynkätä esiinrynkäta 101:27
160:27 huomasin huomasiu 104:19
163:35 rauhankammionsa rauhakammioonsa 109:16
166:30 seison seisoo 113:5
178:6 koetella. ~? 131:26
187:12 Mutta Muttta 145:20
188:29 lemmenkin lemminkin 148:13
190:22 mielitte mietitte 151:14
192:33 täyttyy täytyy 154:23
194:35 Mitä Mikä 157:18
197:26 huulillensa huulillansa 161:26
200:19 erota. ~^ 165:6
204:16 tänä-yönä täna-yönä 172:3
211:38 Hanna Elma 182:25
221:12 Franskan franskan 197:9
228:21 seppel sepel 207:21
231:28 Mauno Maunu 212:12

Karkurien ensipainoksen rivinloppuiset yhdysmerkit

Karkurien ensipainoksessa rivinvaihdon kohdalle sijoittuvat yhdyssanat, joiden osien välissä on yhdysmerkki, ovat tulkinnanvaraisia, sillä ensipainoksessa yhdyssanoja kirjoitetaan joko yhdysmerkin kanssa tai ilman yhdysmerkkiä.

Rivinvaihdon kohdalle sijoittuvista yhdyssanoista ei voi siis suoraan päätellä, onko yhdysmerkki tavutuksen aiheuttama tavuviiva vai yhdysviiva, joka on tarkoitettu kirjoitettavaksi sananosien väliin muuallakin kuin rivin lopussa. Tällaiset ensipainoksen tulkinnanvaraiset yhdysmerkkitapaukset sekä niiden osalta tehdyt toimitukselliset ratkaisut ilmoitetaan tässä liitteessä. Yhdysmerkkitapausten toimitukselliset periaatteet kerrotaan edition johdannon luvussa ”Näytelmätekstin toimitusperiaatteet”.

Karkurien ensipainoksessa tulkinnanvaraisia rivinloppuisia yhdyssanoja on 26. Ne luetellaan alla olevassa taulukossa, johon sanat on lisätty digitaalisen Karkurit -edition mukaisessa asussa. Taulukon vasemmassa laidassa ilmoitetaan Edith-edition sivunumerot, jotka saa näkyviin editoituun tekstiin. Digitaalisen ja painetun edition rinnakkaiskäytön helpottamiseksi sivunumeron perässä annetaan rivinumero, joka ilmaisee rivin, jonka lopussa sana alkaa painetussa editiossa.

Sijainti ensipainoksessa -sarakkeessa annetaan ensipainoksen sivu- ja rivinumerot. Rivinumero ilmoittaa rivin, jonka lopussa sana alkaa.

Sijainti Edith-editiossa Edith-edition tekstimuoto Sijainti ensipainoksessa
143:25 esirippua 80:29
146:12 tästälähin 84:15
152:2 Ilovalkeana 92:13
156:18 valtakunnan 99:6
157:18 jonakuna 100:15
168:10 perikadosta 115:9
174:2 taistelotanterella 124:26
176:14 Melpomene-kasvoja 129:5
178:22 tuliaarre 132:20
184:25 eronhetkellänne 141:18
188:34 viljapellon 148:18
189:10 paimenpoikaa 149:4
189:12 toinentoisensa 149:8
190:6 onniautuutensa 150:17
191:31 kyhkysparista 153:12
194:12 sinilaineihinsa 156:9
195:21 rikasmies 158:22
202:13 tuliluoti 168:8
205:3 turhamieliset 173:1
205:29 puol-yön 173:31
206:1 tuntosuonia 174:14
215:31 puol-yön 188:18
216:12 luupillikurjain 188:31
217:25 paimenpojan 191:7
224:1 murha-aseet 200:13
224:10 ottopojakseni 200:26
Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus