Generating File...

Close

Action

Close
Karkurit: näytelmäteksti Perusnäkymä Vertailunäkymä about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Karkurien tausta ja vastaanotto (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Sääty-yhteiskunnan murros 1800-luvun Suomessa (Kai Häggman) Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien silosäkeistä (Heikki Laitinen) Karkurit näyttämöllä (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Karkurien ensipainoksen ja Kirjallisessa Kuukauslehdessä ilmestyneen katkelman erot Flyktingarne – Karkurien ruotsinkielinen näyttämösovitus (1872) (Pentti Paavolainen) Suomenkielisen kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Karkurien laitokset Lähteet Authors Feedback

Suomenkielisen kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot

Karkurien ensimmäiset suomenkieliset esitykset toteutti Suomalainen Teatteri, joka esitti näytelmän ensimmäisen kerran 17. lokakuuta 1877 Jyväskylässä puheosaston johtaja Oskari Wilhon harjoituttamana ja sitten Helsingissä 31. lokakuuta. Vuonna 1883 näytelmää esitettiin vielä uudelleen Kaarlo Bergbomin harjoituttamana. Suomalaisen Teatterin pääkirja ”Karkurit – Aleksis Kiveltä” on nykyisin Teatterimuseon arkistossa (TeaMA 1535, Ha: 162; 40 arkkia). Tekstimuodoiltaan se näyttää pohjautuvan Karkurien ensipainokseen. B. F. Godenhjelmin toimittamissa A. Kiven valituissa teoksissa Kiven näytelmä julkaistiin vasta joulukuussa 1877, eikä koko näytelmästä ollut saatavilla muita painettuja versioita Karkurien suomenkielisen kantaesityksen aikoihin. Pääkirjaan on tehty useita pieniä muutoksia lyijykynällä ja muita pieniä muutoksia mustekynällä, minkä lisäksi IV näytökseen on lisätty repliikkejä kahdella irrallisella paperilla.

Pääkirja on lyhentynyt ensipainokseen nähden yli kolmanneksella. Kaikista näytöksistä on tiivistetty dialogeja ja poistettu pääjuonen kannalta epäolennaista ainesta. Radikaaleimmat muutokset koskevat pääkirjan viidettä näytöstä, joka alkaa Rafael Hertzbergin ruotsinkielisen sovituksen Flyktingarne (1872) tapaan siitä, mistä ensipainoksessa on Väliverho neljännessä näytöksessä. Tiivistetyssä viidennessä näytöksessä on karsittu pois muun muassa Tykon ja Niilon kaksinkamppailua. Elma ei myöskään herää laukaukseen vaan Tykon halaukseen, eivätkä Pauli ja Hanna esiinnyt lainkaan pariskuntana.

Taulukon merkinnöistä

Taulukossa ilmoitetaan ainoastaan sellaiset pääkirjan ja ensipainoksen väliset eroavuudet, joissa kokonaisia sanoja tai lauseita on poistettu, lisätty tai korvattu toisilla. Sen sijaan sanojen kirjoitusasuun, välimerkkeihin, sanajärjestykseen tai puhujien nimien ja näyttämöohjeiden merkintätapoihin liittyviä eroja ei ilmoiteta, elleivät ne ole osa laajempaa muutosta. Pääkirjan näyttämöteknisiä merkintöjä, kuten esiripun laskemista koskevia merkintöjä, ei ole tulkittu itse draamatekstiä koskeviksi eroiksi, eikä niitä siksi ilmoiteta taulukossa. Pääkirjassa käytetään w- ja v-kirjaimia rinnakkain, mutta taulukossa ne on yhdenmukaistettu v:ksi. Pääkirja on sivunumeroimaton, joten taulukossa viitataan ainoastaan Edith-edition sivuille. Näytelmätekstin Näkymävaihtoehdot-valikosta saa näkyviin sivunumerot, jotka vastaavat painetun kriittisen edition sivunumeroita; taulukossa annetut rivinumerot viittaavat painetun edition riveihin (Kivi 2017).

Pääkirjan teksti on kirjoitettu mustekynällä lukuun ottamatta lyijykynällä tehtyjä muutoksia (merkitty ”lyijyk.”). Jos tekstimuutoksia on tehty päätekstistä poikkeavalla käsialalla, asiasta huomautetaan tekstikohdan yhteydessä. Lyhenne ”poist.” tarkoittaa pääkirjaan tehtyä poistomerkintää. Sellaisiin kohtiin, joissa ensipainoksen mukaista mustekynällä kirjoitettua tekstiä on korvattu uudella tekstillä, poistomerkinnästä ei ole kuitenkaan lisätty erillistä mainintaa, esimerkiksi vintiöille : heittiöille [korvaus lyijyk.]. Jos ensipainoksesta poikkeavaa kohtaa on edelleen muutettu, käytetään merkintää ”korvattu muotoon”, esimerkiksi huulillensa : hirsityössä huulilla [korvattu lyijyk. muotoon ”huulille”] .

”Puuttuu”-merkintää on käytetty niissä kohdissa, joissa ensipainoksen tekstiä ei ole kirjoitettu pääkirjaan lainkaan. Kun ensipainoksen tekstiä on siirretty pääkirjassa toiseen kohtaan, siirrosta ilmoitetaan molemmissa ensipainoksen mukaisissa tekstikohdissa. Jos siirrettyä tekstialuetta on muutettu hieman, hakasulkeissa käytetään ilmaisua ”siirretty muunnellen”. Tilde ( ~ ) osoittaa kyseisen tekstikohdan olevan identtinen vertailukohtana olevan tekstin kanssa; eroavaisuudet koskevat tilden perässä olevaa tekstiä.

I näytös Edith-edition tekstikohdat Karkurien pääkirjaan tehdyt muutokset
139:14 olin olen
140:4–10 Elma – – näyn. [puuttuu]
140:25 poistu? ~ Nyt
140:26 tummaan [puuttuu]
141:20 tiedäkään. tiedä kaikkea
142:6–143:31 Sinä – – rientäkäämme Niin taitaa olla; mutta tuossa
144:1 Elma. Rientäkäämme kotiin. Hanna.
144:1–148:12 – Martti – – Katoovat.– [puuttuu]
149:5 (Leimaus). [eri käsialalla; alleviivattu]
149:8 (Kova – – sadetta). [eri käsialalla]
149:17–27 Tyko – – kiirehelle! [puuttuu]
150:10 vuosikaudet vuosikauden
150:12 Hymyhuulin käisin Kävisin kernaast’
150:14 (Ukonilma – – lakannut). [eri käsialalla]
150:23 itku, ~ On
150:24 vallattomast’ [puuttuu]
150:30 Ja Jo
150:34 impi ~ Mi
151:1 ylösnoustuansa ylösnousee
151:31–152:1 Mitä! – – Yrjö. [puuttuu]
152:4 otsilla terästetyillä [puuttuu]
152:10–11 hän – – kuulin. [puuttuu]
152:13–14 liinaa huntuu [korvaus lyijyk.; korvattu lyijyk. muotoon ”huivii”]
152:32–153:4 Tyko – – tydyn. [puuttuu]
153:9–10 Mutta – – laita. [puuttuu]
153:11 Tyko. ~ Elma! [lyijyk.]
153:29–30 perinnöttömäksi – – julisti [puuttuu]
154:13 heidän heitä [korvaus]
154:13 valtasuontansa [poist. lyijyk.]
154:20 vaikenemisen ~ kanssa [poist.]
154:21–22 lemmistyneeksi lemmestyneen
154:25–28 niin – – uhraa. [puuttuu]
155:25–29 Tämä – – huulillansa. [puuttuu]
155:30 Mutta – – oletko Ja
155:30 nyt ~ hän olisko
156:9 Pauli. ~ Enempää [poist.]
156:28–31 Yrjö – – Menevät). [puuttuu]
II Näytös Edith-edition tekstikohdat Karkurien pääkirjaan tehdyt muutokset
157:5 Niilo – – perältä [puuttuu]
157:7 Niilo ( ~ tulee sisään perältä
157:12 te [poist. lyijyk.]
157:21 on se on
157:22 (Mauno – – oikealta). [puuttuu]
157:23 Mauno. ~ (tulee oikealta.)
157:26 helvettiin [puuttuu]
158:10–17 Vihamiehemme – – Sokrates? [puuttuu]
158:19 aatos ~ taitaa [lyijyk.]
158:20 (erikseen – – Ääneensä). [puuttuu]
158:26–27 (erikseen – – Ääneensä). [puuttuu]
159:14 melkoinen [puuttuu]
159:22–159:26 Hän – – käyttäin. [poist. lyijyk.]
159:26–27 Koettakaat – – voi, [puuttuu]
160:1 Mauno. ~ (nousee ja kävelee.)
160:2 sonnikoiran koiran
160:6 Minä [puuttuu]
160:8 mieleen mielelle [korvaus]
160:21 Niilo, ~ niin [lyijyk.]
161:5 Kuulenpa. No. [korvaus lyijyk.]
161:18 tyttäreenne tytärtänne
161:18 koskea kosia [korvattu lyijyk. muotoon ”koskea”]
161:34–162:1 Tämä – – tuuleen. [puuttuu]
162:13 sianporsaistanne? karitsastanne? [lisätty huutomerkki hakasulkeissa]
162:14–21 Mauno – – karitsaa. [puuttuu]
162:27 kami koni [korvaus lyijyk.]
162:27–30 Kuitenkin – – lempiä. [siirretty muunnellen kohtaan 233:2]
163:20 taivaan kans’ taivaskin
164:4 Jumal’avita! Mä Sen tietää Herra!
164:10 Toki Viel’
164:22–24 Hän – – leimus. [puuttuu]
165:6 Hänen uroskasvoissansa Me joskus kasvoissansa
165:20 Siis Nyt
165:24 helvetti turmio
166:10–11 Sen – – kanssa, [poist. lyijyk.]
166:12 Oon äitillisen Ma olen aina
166:13 Osaamme Mä osaan
167:3 (Elma – – ylös) [poist. lyijyk.]

Mauno. [poist. lyijyk.]
167:9–16 Oi – – poikani! [puuttuu]
167:17–27 Elma – – käyn! [puuttuu]
168:5–6 Hanna – – päätökseni. [puuttuu]
168:12 hävytön, [puuttuu]
168:12 vintiö. [puuttuu]
168:27 periltä [puuttuu]
168:29 herrani herrat
168:31 Seinen Seimen
169:16 niin… niin keppiä selkään!
169:17–19 Yrjö – – pöytään). [puuttuu]
170:7–12 Tultuamme – – täytyis. potkaista tahtoo. [lyijyk.]
170:18 se ~ kerran
170:19 kahden, kolmen [puuttuu]
170:19 auringon ~ kerran [lyijyk.]
170:27–171:2 Tyko – – huoneeseni. [puuttuu]
171:15–19 Mutta – – syyn. [puuttuu]
171:22 Hetken [puuttuu]
171:23 Herra, [puuttuu]
171:26–29 Tieto – – Ei! [puuttuu]
171:31–172:8 Tyko – – herrani. [puuttuu]
172:8 juokaat juokaamme
172:21–23 tämän – – Mutta [puuttuu]
172:34–35 (erikseen – – kuvaa. [poist. lyijyk.]
173:26–27 kapinoitsemasta – – asiaa [puuttuu]
174:6–7 jonka – – etunenässä. [puuttuu]
174:12–13 vihansuopansakin ~ jokaisen [lyijyk.]
175:3 vintiöille heittiöille [korvaus lyijyk.]
175:26–176:13 Niinkuin – – Niin, [puuttuu]
176:13 Niin Oi
176:14–19 – Mutta – – Niilo. [puuttuu]
176:19 kuitenkin vaan
176:26 koreasti sinä [poist. lyijyk.]
177:4–178:3 Mutta – – Niilo. Minä kiitän teitä
178:14–18 Oi – – tukehtuu! uskollisuus ja kunnia epäjumalana ovat, ja mua johdattavat aina. Jos Elman uskollisuudessaan vialliseksi huomaan, riistän hänet povestani irti. Vaikka seuraisikin sydän. [siirto muunnellen kohdasta 202:17–20]
178:19 kiivaasti ulos [puuttuu]
III näytös Edith-edition tekstikohdat Karkurien pääkirjaan tehdyt muutokset
179:5 tulevat [puuttuu]
179:30 kehoituksieni [lisäys]
180:8–15 No – – sammuva. [puuttuu]
180:29–35 Elma – – ilos? Ja
180:36 tullut ~ siinä
181:5 muistit muistelit
181:11–13 ja – – olentoa. [puuttuu]
182:39 jotain asian
182:40–183:3 Tyko – – salaisuutena. [puuttuu]
183:11–14 (erikseen – – Ääneensä). [puuttuu]
183:14 fröökinä neitini [korvaus lyijyk.]
183:21 fröökinäni neitini [korvaus lyijyk.]
183:23 enkelit enkelitkin
183:34 kohden kohtaan [korvattu muotoon ”kohden”]
184:3–8 Te – – toivoton? [puuttuu]
184:8 Te ~ siis
184:11–12 Olenhan – – kanssanne. [poist. lyijyk.]
184:28 fröökinä ~ neiti [lyijyk.]
185:14 vertaistansa. ~ (Nousee istumasta.)
185:15–23 Tyko – – kunnialla. [puuttuu]
185:28–186:9 Tyko – – kiitän. [puuttuu]
186:9 mikä ~ tuska
186:13 keveä ~ Niin keveä
186:15–28 Kun – – kohta! [puuttuu]
186:34 Hanna. ~ (tulee vasemmalta.)
186:37–187:5 Hanna – – Elma. [puuttuu]
187:8–9 Tämä – – sisään. [poist. lyijyk.]
187:26–35 Hanna – – ratsastavan. [puuttuu]
187:36 Pauli – – Yrjö [puuttuu]
188:3–5 Yrjö – – sisär! [puuttuu]
188:6 fröökinäni neitini [korvaus lyijyk.]
188:11–189:14 Tyko – – vahvistan. [puuttuu]
189:14–15 Mutta – – vaalis? Tämä askel’ siis, tyttäreni, on oma, vapaa maalis?
189:24–25 Sun – – peikko! [puuttuu]
189:24 myrkky! ~ Ah nyt
189:26 jalon [lisäys]
189:26 Orethyijan [puuttuu]
190:1 Nimet – – parooni. Herra parooni! Ny nimet liittokirjaan!
190:2 seison seisoin
190:7 Herrat, Herrani,
190:7 (Tyko – – kirjoittavat). [puuttuu]
190:8 Martti – – nimes. Sinäkin, Martti, pane toisena todistajana tuohon nimes.
190:10 menee.) ~ Kaikki siis valmis. Tyko (Elmalle)
190:11–20 Niilo – – Elmalle). [puuttuu]
190:20 fröökinä neiti [korvaus lyijyk.]
190:22 myrtillä myrteillä
190:23 myrtin myrteni
191:4–192:16 Pauli – – tulevat). [puuttuu]
192:17 Nyt Mutta
192:19–20 sulhasensa kultasensa
192:33 täyttyy täytyy
192:33 täällä ~ Mun
193:19–23 Minä – – aavistaa; Oi kolkosti mun rinnassani ääni Nyt huutaa! Elossa on Tyko vielä Hän tulee, tulee tänne, tulee kohta.
193:30 sankar’ sankarini
193:36 Voi – – meitä! [poist. lyijyk.]
IV Näytös Edith-edition tekstikohdat Karkurien pääkirjaan tehdyt muutokset
194:5 Puisto – – kartanossa. Avara kangas; perällä sammaleinen kivi-roukio, sen takana pieni männistö, ja kauempana näkyy eräs metsäinen vuori. [siirto muunnellen kohdasta 207:13–14]
194:7 Mauno ~Tässä on paikka, tässä

se kiviroukkio, joka eroittaa Viitalan ja Kuuselan [siirto muunnellen kohdasta 206:14–15]

. Tänne hän tulkoon, sillä jalkani ei asti tien rajan yli. (Martille.)
194:9 vihamieheni maalla lähellä vihamieheni kartanoa
194:14 No, peeveli! Haa Mauno!
194:25 naapuri. ~ … Mutta mistä….
Mauno. Mitä tarkoitatte?
194:26–195:8 Mauno – – Mutta [puuttuu]
195:9 toki [puuttuu]
195:17 raappaisten jalallas [puuttuu]
195:19 vintiön konnan
195:19–22 Ne – – Menee). [puuttuu]
195:24 Haa! ~ Mauno. Ei seurassa konnan sielun.
(Menee samaten Martti.)
195:25 Että – – tätä. [puuttuu]
195:26 Vintiö Konna
195:28 Vintiö Konna
195:32 tapella taistella
195:34 tapelkaamme taistelkaamme
196:1 hän se
196:4–5 kanervakankaalla – – kivipyykki Tässä, juuri tässä, missä sammalinen kivi-pyykki
196:7 jaa, [puuttuu]
196:7 miekastelemme. ~ (Menee)
196:8 siellä täällä
196:23–33 No – – Tyko. [puuttuu]
196:35 Helvettiin Manalaan
197:26 huulillensa huulilla [korvattu lyijyk. muotoon ”huulille”]
197:30 veljein. ~ ! Min siitä päätät? [poist. lyijyk.]
197:32–36 Toista – – nauttia! – [puuttuu]
197:37–198:14 Karthagon – – päätät? [siirretty kohtaan 198:30]
198:15 Tyko. [puuttuu]
198:16 Mitä tiedetään [siirretty muunnellen kohtaan 198:30]
198:17–18 Nyt – – pois: [siirretty kohtaan 198:30]
198:19–20 Se – – meren. [siirretty kohtaan 198:30]
198:21 Ja [puuttuu]
198:21–23 niinpä – – jäänyt. [siirretty kohtaan 198:30]
198:23 jäänyt ~ Oi [poist. lyijyk.]
198:24 voimattomana voimaton’ aivan
198:25 Nyt – – lemmen-rakentoon. – [puuttuu]
198:26 Sen ~ sulo
198:30 osoittaa ~ Karthagon – – päätät? [siirto muunnellen irrallisella paperilla kohdasta 197:37–198:14]

mitä tiedetään [lyijyk.; poist. lyijyk.] [siirto muunnellen kohdasta 198:16]

Nyt – – pois [siirto kohdasta 198:17–18]

sa [poist. lyijyk.]

Se – – meren. [siirto kohdasta 198:19–20]

niinpä – – jäänyt. [siirto kohdasta 198:21–23]

on sinne jäänyt [lyijyk; poist. lyijyk.]
199:3 annoit ylen unohdit
201:8–9 muistanpa – – hämärtyessä [puuttuu]
201:9 muistan – – ja [puuttuu]
201:14–15 Isäni – – kaikki. [poist. lyijyk.]
201:15–22 – Pauli – – niin. [puuttuu]
201:23–25 En – – tehdä. [puuttuu]
201:34–35 Pohjassa Pohjolassa
202:7–8 Nyt – – retkellä, Vielä yksi asia. Ensin jäähyväiset Yrjölle. Seuraa minua sinne

seuraa Yrjön luo [lyijyk.]

vielä vähän matkaa
202:9–17 Niinpä – – tahdot. Tehkäämme niin. (Menevät.) [lyijyk.]

Hanna. (tulee.) Taistelu-tanner vielä tyhjä. Tuo verinen leikki, jota mieleni kammoo ja pelkää, ei ole alkanut. Mitä teen! Ko’etanko sitä estää! Mutta kuulevatko harmaapää-uroot riehuissaan vihan vimmassa neidon heikkoa ääntä! Tai riennänkö taas Elman luoksi lohduttaakseni, tyynnyttääkseni häntä (Torven soittoa.) Voi minua poloista, mitä teen! Eikä yhtäkään apumiestä, neuvonantajaa. (Yrjö tulee.) Oi Yrjö, Yrjö!
202:17–20 Uskollisuus – – muassa. [siirretty muunnellen kohtaan 178:14–18]
202:20–30 Jaa – – Pauli. [puuttuu]
202:30–31 Mikä – – toinentoistansa! [siirretty muunnellen kohtaan 204:17]
202:32–34 Tyko – – Pauli. [puuttuu]
202:34 Mikä – – päätökseen? [siirretty muunnellen kohtaan 204:17]
202:35–203:2 Yrjö – – malttakaat: [puuttuu]
203:2–3 sanoipa – – siihen. [siirretty muunnellen kohtaan 204:17]
203:4–11 Tyko – – tulee). [puuttuu]
203:17 meille mulle
203:18–19 teille – – kuulkaat. – Auta, neuvo minua, muuten on ehkä kaikki hukassa. Sa tiedät Yrjö, että Niilo-parooni on salaa kosinut Elmaa ja kaikella tavoin koettanut saavuttaa hänen rakkauttansa.
Yrjö. Ja Elma! Hän unohti entiset valansa, unohti Tyko armaansa?
Hanna. Ei, ei!
203:26 Tyko (erikseen). Yrjö
203:33–36 Mutta – – lähestymistä. [puuttuu]
203:37 käsitti käsittää
204:1 muisteli muistelee
204:1–13 Mutta – – ympäri! Oi Yrjö! Ma olen elänyt kauhistavia hetkiä hänen kanssansa.
204:14 Mutta Kuinka
204:15–17 Kuolema – – herra. ~ Yrjö. Taistelustako?

Hanna. Etkö siis tiedä, että Kuuselan ja Viitalan herrat vielä tänä yönä aikovat miekastella juuri tässä paikassa.
Yrjö.

Mikä hulluus! Miehet harmaat kävisivät veristämään toinen toistansa. [siirto muunnellen kohdasta 202:30–31]

Mutta mikä kiihotus on saattanut heidät siihen päätöksen? [siirto muunnellen kohdasta 202:34]

Hanna.

Sanoipa Martti huomanneensa, että Niilo tämän aikaan saattoi. yllyttämällä elatusisäänsä siihen. [siirto muunnellen kohdasta 203:2–3]

Yrjö. Sinua konna! Mutta tämä sun työs vielä sulle kostetaan. Ja molemmat vanhukset…

Kuolema on ainoa aatoksensa, lioin nyt, kuin hän on saanut tiedon verisestä taistelousta, johon käyvät tänä yönä isänsä ja Viitalan herra. [lisäys irrallisella paperilla; poist. mustek.; siirto muunnellen kohdasta 204:15–17]
204:17–18 Me – – sydän [lisäys irrallisella paperilla]
204:18–24 Kylmänä – – oluen. [puuttuu]
204:25–29 Oi – – tässä. [lisäys irrallisella paperilla]
204:29–205:12 Ota – – haamua. Yrjo. Elma raukka [lisäys irrallisella paperilla]
205:12 Niin – – hän Hanna. Elma luulee
205:13–15 sillä – – rakastaa? [puuttuu]
205:17–20 sillä – – kankaalle. Oi Yrjö, estä hänet sinä, pelasta hänet epätoivosta, pelasta meidät kaikki! Anna apua, anna neuvoa!
Yrjö. Oi Hanna! Ehkä nousee juuri tästä onnettomasta yöstä onnellisen tulevaisuuden aamukoitto! Niin kaikki käy vielä hyvin. Heitä pois surusi, tässä on neuvonantajas.
Hanna. Ja sun neuvos?
Yrjö. Anna Elman täyttää tahtonsa, juokoon hän tämän pullon sisällyksen ja nukkukoon tänne kiviraunion juureen kankaalle!
205:21 tarkoittaa tarkoitat
205:23 tapa kuoleta
205:24–31 – Nyt – – herättäköön. [puuttuu]
205:34–206:7 Hanna – – aikees! [puuttuu]
206:10 koettamatta. ~ Rientäkäämme kotiimme ja
206:10 sinulle ~ siellä
206:11–14 Jaa – – vielä Niin, Yrjö, koettakaamme sitä, – sitä koettakaamme!
Yrjö. Niin! nukkukoon Elma, ei vaipuaksensa kuolon pimeään yöhön, vaan herätäksensä eloon, valoon ja Tykonsa rakkauteen! Niin – Tyko, Tyko itse herättäköön suudelmallaan uskollista morsiantaan.
Hanna. (ulkopuolella)

No, riennä Yrjö.
Yrjö. Minä seuraan. [poist. lyijyk.]

V:des Näytös.
(sama dekorationi kuin 4:ssä näytöksessä)
206:14–15 se – – rajalla [siirretty muunnellen kohtaan 194:7]
206:15–207:13 ? – – Väliverho. ( [puuttuu]
207:13–14 Avara – – vuori. [siirretty muunnellen kohtaan 194:5]
207:14–35 Tyko – – männistöön. [puuttuu]
207:36–208:1 ja – – Elma ( [puuttuu]
208:40–209:14 Mutta – – myös. [puuttuu]
209:23 löydyt löydät
209:25 Kuin Kun
209:29–33 Ja – – valjennut. [puuttuu]
210:15–19 Hourisinko – – hekumasta [puuttuu]
210:24–211:3 Hanna – – amen! [puuttuu]
211:4–5 Oo – – kuolen! [puuttuu]
211:6–7 Sä – – kuolee. [puuttuu]
211:12 Sinnenpä Sinnepäin [korvattu muotoon ”Sinnepä”]
211:31–214:30 . – Elma – – Elma! [puuttuu]
V näytös Edith-edition tekstikohdat Karkurien pääkirjaan tehdyt muutokset
215:1–23 Viides – – sen. [puuttuu]
216:4–5 Mutta – – käy. [puuttuu]
216:9–14 Sun – – rakoseen… [puuttuu]
216:15–20 Voi – – lopun. [puuttuu]
217:2–3 Elma kuollut? [poist. lyijyk.]
217:7–11 Markus – – Martti. [puuttuu]
217:16–18 joka – – elosta. [puuttuu]
217:19–30 Niilo – – alhaista. [puuttuu]
217:30 Enpä Vaan en
217:31 kuitenkaan [puuttuu]
217:31–34 mutta – – Niilo [puuttuu]
217:35–36 Niilo – – auta. [puuttuu]
218:2–4 Markus – – Sanoppas. [puuttuu]
218:5 Tämäkö on Oikein
218:5 antaa tahtoo
218:6 kääkkää ukkoa [korvaus lyijyk.]
218:11 vanha tonttu? [puuttuu]
218:14 Jaa – – Niilo. [puuttuu]
218:15 Vintiö Niilo
218:28 valmis – – pois. [puuttuu]
218:31–32 Hänen – – sydämmessäni. [puuttuu]
219:9 katkee murtuu [korvaus lyijyk.]
219:24–220:1 Niin – – edessä; [puuttuu]
220:2 Ja Nyt
220:17 Tässä ollaan. [poist. lyijyk.]
220:22–23 Markus – – pojat! [puuttuu]
221:15–22 Mauno – – tärkeemmästä. [puuttuu]
221:27 Niin – – tenhomiehet [puuttuu]
221:31–223:35 malta – – Tyko [puuttuu]
224:7 tapella, tapella taistella taistella [korvaus lyijyk.]
224:18–28 Mutta – – onni. [puuttuu]
224:30–31 Nyt – – ilo [poist. lyijyk.]
224:31–33 myrskyinen – – Eos. [puuttuu]
225:7 Sitä – – nyppeillä. [puuttuu]
225:11–226:11 Pauli – – syleilemään). [puuttuu]
226:15 Yrjö – – kuolemaa. [puuttuu]
226:24–25 Hanna – – syliin). [puuttuu]
227:16–20 Elma – – hengitän. [puuttuu]
227:25–35 Yrjö – – nousee. [puuttuu]
228:7–16 kuolema – – mun. [puuttuu]
228:16 Nyt ~ ma
228:24–37 Elma – – Tyko [puuttuu]
229:9–10 (Hän – – viereensä). [eri käsialalla]
229:19–22 Niin – – kauhistuu. [puuttuu]
230:13 täällä täältä
230:14–27 Tää – – hän? [puuttuu]
230:33–231:7 Jost’ – – helinästä. Se oikea on meillä synnyinmaa.
231:8 Niin – – tullaan. [lyijyk.]
231:9–12 Niilo – – Elma. [puuttuu]
231:16 rinnoille. ~ (kuolee.)
231:17–25 Hanna – – Menee). [puuttuu]
231:28–37 Yrjö – – Kuolee). [puuttuu]
232:4 naapurini ystäväni
232:4 Kättelevät). ~ Mun veljeni!
232:6 nyt kohta
232:7–32 (Tarttuu – – Menee). [puuttuu]
232:34 Mun Sa
232:34 ja – – Hanna, Tykoin ystävä!
232:36 Se – – se Sa saat. Se ota multa
233:2 löytyy. ~ Kuitenkin pelkään sinun aavistavan oikein; pelkään, että murheellisen tulevaisuuden lapselleni rakennan. Minä tiedän, ettei Niiloa lempiä taida – [lyijyk.; siirto muunnellen kohdasta 162:27–30]
233:3–22 Mä – – jälellä). [puuttuu]
Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus