Generating File...

Close

Action

Close
Karkurit: näytelmäteksti Perusnäkymä Vertailunäkymä about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Karkurien tausta ja vastaanotto (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Sääty-yhteiskunnan murros 1800-luvun Suomessa (Kai Häggman) Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä (Riitta Pohjola-Skarp) Karkurien silosäkeistä (Heikki Laitinen) Karkurit näyttämöllä (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Karkurien ensipainoksen ja Kirjallisessa Kuukauslehdessä ilmestyneen katkelman erot Flyktingarne – Karkurien ruotsinkielinen näyttämösovitus (1872) (Pentti Paavolainen) Suomenkielisen kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Karkurien laitokset Lähteet Authors Feedback

Karkurien laitokset

Bibliografiaan ei ole otettu mukaan sellaisia kokoomateoksia, joissa näytelmästä on julkaistu vain lyhyitä katkelmia. Teosten nimien osien väliset välimerkit on merkitty julkaisun omaa käytäntöä noudattaen. Monografioiden osalta annetaan tieto teoksen viimeisestä numeroidusta sivusta. Kokoomateoksissa julkaistujen Karkurien sijainti emoteoksessa ilmoitetaan numeroimattomat tekstiä sisältävät sivut mukaan lukien. Saman painoksen eri sidosasuja ei ilmoiteta.

Alexis Kivi, Ote Näytelmä-kappaleesta: Karkurit. Näytelmä 5:ssä näytöksessä, kirj. Alexis Kivi. – Kirjallinen Kuukauslehti 2/1866, 35–40.

A. Kiwi, Karkurit Näytelmä wiidessä näytöksessä. – Näytelmistö. Kokous alkuperäisiä ja suomennettuja Teaterinäytelmiä. IV. [Ei ole aikaa (L. Holberg, suom. J. Bäckwall) – Karkurit (A. Kiwi) – Don Ranudo de Colibrados eli Köyhyys ja ylpeys (L. Holberg, suom. K. J. Gummerus).] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 25:4. 1867. S. 71–214.

A. Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset. I. Draamalliset teokset [selkänimeke: Kivi Valitut teokset. I.]. [Toimittajan alkulause (B. F. Godenhjelm) – Aleksis Kiven elämänkerta (Eliel Aspelin) – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Toim. B. F. Godenhjelm. Helsinki: [Suomalaisen Kirjallisuuden Seura]. 1877. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55. S. 277–392. [2. p. 1897, 3. p. 1909.]

A. Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset. I. Draamalliset teokset. [Toimittajan alkulause (B. F. Godenhjelm) – Aleksis Kiven elämäkerta (Eliel Aspelin-Haapkylä) – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Toim. B. F. Godenhjelm. Helsinki: Suomal. Kirj. Seuran Kirjap. Osakeyhtiö. 1897. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55 Osa I. S. 277–392. [2. p.; 1. p. 1877.]

A. Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset. I. Draamalliset teokset [kansinimeke: Walitut teokset / Valitut teokset; selkänimeke: Kiven teokset]. [Toimittajan alkulause (B. F. Godenhjelm) – Aleksis Kiven elämäkerta (Eliel Aspelin-Haapkylä) – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Toim. B. F. Godenhjelm. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1909. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55 Osa I. S. 259–366. [3. p.; 1. p. 1877.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1909. [Eripainos A. Kiven valituista teoksista I]. 108 s.

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kootut teokset II osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1919. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 249–360. [2. p. 1922, 3. p. 1928, 4. p. 1947.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset II osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Alkusana – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä – Oikaistavaa.] Julk. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1921. S. 249–360. [Eripainos, Kootut teokset II osa.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kootut teokset II osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1922. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 249–360. [2. p.; 1. p. 1919.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä – Valitut teokset. II Osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1924. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55 Osa II. S. 249–360. [Eripainos, Kootut teokset II osa, jonka 2. p. 1922.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kootut teokset II osa Näytelmiä Kullervo Nummisuutarit Karkurit Kihlaus Yö ja päivä Lea Margareta. [Ensimmäisen painoksen alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura. 1928. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 249–360. [3. p.; 1. p. 1919.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1928. S. 183–236. [2. p. 1929, 3. p. 1946, 4. p. 1951.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1929. S. 183–236. [2. p.; 1. p. 1928.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1946. S. 196–253. [3. p.; 1. p. 1928.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä – Kootut teokset II osa Näytelmiä Kullervo Nummisuutarit Karkurit Kihlaus Yö ja päivä Lea Margareta. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä – Oikaistavaa.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1947. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 249–360. [4. p.; 1. p. 1919.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1951. S. 196–253. [4. p.; 1. p. 1928.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä – Aleksis Kiven mestariteokset II Nummisuutarit Kihlaus Yö ja päivä Karkurit Margareta. [Nummisuutarit – Kihlaus – Yö ja päivä – Karkurit – Margareta.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1956. Joka kodin tähtikirjasto. S. 127–205. [2. p. 1966, 3.–5. p. 1968, 6. p. 1969.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kullervo Karkurit Canzio. [Kullervo – Karkurit – Canzio.] Toim. Eino Kauppinen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1962. Elävä kansalliskirjallisuus. S. 95–191.

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä – Aleksis Kiven mestariteokset II. [Nummisuutarit – Kihlaus – Yö ja päivä – Karkurit – Margareta.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1966. S. 127–205. [2. p.; 1. p. 1956.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – Aleksis Kiven mestariteokset II Nummisuutarit Kihlaus Yö ja päivä Karkurit Margareta. [Nummisuutarit – Kihlaus – Yö ja päivä – Karkurit – Margareta.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1968. S. 127–205. [3.–5. p.; 1. p. 1956.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – Aleksis Kiven mestariteokset II Nummisuutarit Kihlaus Yö ja päivä Karkurit Margareta. [Nummisuutarit – Kihlaus – Yö ja päivä – Karkurit – Margareta.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1969. S. 127–205. [6. p.; 1. p. 1956.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä. – Teokset 2 Kullervo Karkurit Canzio. [Kullervo – Karkurit – Canzio.] Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1972. Delfiinikirjat. S. 95–191.

Aleksis Kivi, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kootut teokset 2 Kullervo Nummisuutarit Karkurit Kihlaus yö ja päivä Lea Margareta. [Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Jälkisana (Kai Laitinen).] Toim. Eino Kauppinen, Simo Konsala ja Kai Laitinen. Ulkoasu ja typografia Urpo Huhtanen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1984. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 399. S. 221–322. ISBN 951-717-343-1 [Kirjan tietojen mukaan 5., tarkistettu p.; vrt. Kootut teokset II osa, 4. p., 1947.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä – Teokset. [Koto ja kahleet – Eriika – Mansikoita ja mustikoita -albumissa julkaistut runot – Kullervo – Nummisuutarit – Vuoripeikot – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Olviretki Schleusingenissä – Kanervala – Kirjallisessa Kuukauslehdessä julkaistut runot – Leo ja Liina – Canzio – Lea – Seitsemän veljestä – Selman juonet – Alma – Margareta – Jälkeenjääneet runot.] Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1984. S. 163–227. ISBN 951-1-07951-4 [Vrt. Teokset I nide, Suuri Suomalainen Kirjakerho, 1984.]

Aleksis Kivi, Karkurit: näytelmä viidessä näytöksessä – Teokset I nide. [Aleksis Kivi – kyllä hän elää (Väinö Linna) – Koto ja kahleet – Eriika – Mansikoita ja mustikoita -albumissa julkaistut runot – Kullervo – Nummisuutarit – Vuoripeikot – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Olviretki Schleusingenissä – Kanervala – Kirjallisessa Kuukauslehdessä julkaistut runot – Leo ja Liina – Canzio.] Kuvitettu. Helsinki: Suuri Suomalainen Kirjakerho. 1984. S. 163–227. ISBN 951-643-217-4 [Pohjautuu laitokseen Teokset, Otava, 1984.]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä 1867 – Kodin suuret klassikot Aleksis Kivi I osa. [Aleksis Kivi 10.10.1834–31.12.1872 – Toimittamisesta (Kai Laitinen) – Koto ja kahleet – Eriika – Vuoripeikot – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Olviretki Schleusingenissä – Yö ja päivä – Jäähyväishetki (Leo ja Liina) – Lea – Canzio – Viitteitä ja selityksiä – Kuvalähteet.] Toim. Kai Laitinen. Toimituskunta: Kai Laitinen (puheenjohtaja), Ville Repo, Juhani Salokannel ja Maija Pellikka (toimitussihteeri). Kuvatoimitus: Jukka Kukkonen. Ulkoasun suunnittelu: Kaarina Nuotio. Graafinen suunnittelu: Kaarina Nuotio. [Espoo:] Weilin+Göös. 1987. Kodin suuret klassikot. S. 273–346. ISBN 951-35-3571-1 [2. p. 1989, 3. p. 1992]

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä 1867 – Kodin suuret klassikot Aleksis Kivi 2. [Karkurit – Kihlaus – Olviretki Schleusingenissä – Yö ja päivä – Jäähyväishetki (Leo ja Liina) – Lea – Canzio – Viitteitä ja selityksiä.] Toim. Kai Laitinen. Toimituskunta: Kai Laitinen (puheenjohtaja), Ville Repo, Juhani Salokannel ja Maija Pellikka (toimitussihteeri). Kuvatoimitus: Jukka Kokkonen. Graafinen suunnittelu: Kaarina Nuotio ja Maija Sohlman. [Espoo:] Weilin+Göös. 1989. Kodin suuret klassikot. S. 5–78. ISBN 951-35-4807-4 (koko teos) [2. p.; 1. p. 1987.]

Aleksis Kivi, Karkurit – Agricolasta alkaen Kirjallisuus CD-ROM 40 000 sivua tekstiä. [Useita teoksia kotimaisilta kirjailijoilta.] Espoo: CompOpus-kustannus. 1995. ISBN 951-674-146-0 [CD-ROM.] [2. p. 2008.]

Aleksis Kivi, Karkurit. – Aleksis Kivi: Kootut teokset. Espoo: ComOpus. 1999. ISBN 951-674-167-3 [CD-ROM.]

Aleksis Kivi, Karkurit; näytelmä viidessä näytöksessä. Tampere: TTT-kellariteatteri. 2006. Käsiohjelma, joka sisältää näytelmän. 87 s.

Aleksis Kivi, Karkurit – Agricolasta alkaen Kirjallisuus CD-ROM 40 000 sivua tekstiä. [Useita teoksia kotimaisilta kirjailijoilta.] Espoo: CompOpus-kustannus. 2008. ISBN 951-674-146-0 [CD-ROM.] [2. p.; 1. p. 1995.]

Aleksis Kivi, Karkurit: näytelmä viidessä näytöksessä. Klaukkala: Recallmed. 2009. 158 s. + cd-äänilevy. ISBN 978-951-847-079-6

Aleksis Kivi, Karkurit: näytelmä viidessä näytöksessä. Helsinki: Elisa Kirja. 2012. ISBN 978-952-282-421-9 [Sähkökirja.] URL: https://kirja.elisa.fi/ekirja/karkurit#

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä sukuvihasta ja kielletystä rakkaudesta. Copenhagen: Saga Egmont. 2018. Suomalaisia klassikoita. 30 s. ISBN 978-87-26-07250-1 (EPUB)

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä Kriittinen editio. [Esipuhe – Edition toimitusperiaatteet – Karkurien tausta ja vastaanotto (Riitta Pohjola-Skarp) – Karkurien julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) – Sääty-yhteiskunnan murros 1800-luvun Suomessa (Kai Häggman) – Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä (Riitta Pohjola-Skarp) – Karkurien silosäkeistä (Heikki Laitinen) – Karkurit näyttämöllä (Pentti Paavolainen) – Karkurit – Editiossa käytetyt erikoismerkit ja lyhenteet – Karkurien tekstiin tehdyt muutokset – Karkurien katkelma Kirjallisessa Kuukauslehdessä (1866) – Karkurien ensipainoksen ja Kirjallisessa Kuukauslehdessä ilmestyneen katkelman erot – Flyktingarne – Karkurien ruotsinkielinen näyttämösovitus (Pentti Paavolainen) – Suomenkielisen kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot – Karkurien laitokset – Aleksis Kiven elämä (Ossi Kokko ja Minna Maijala) – Aleksis Kiven tuotanto – Lähteet – Sananselitysten hakemisto.] Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Helsinki: SKS. 2017. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. 302 s. ISBN 978-952-222-861-1 (nid.)

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä Kriittinen editio. [Esipuhe – Edition toimitusperiaatteet – Karkurien tausta ja vastaanotto (Riitta Pohjola-Skarp) – Karkurien julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) – Sääty-yhteiskunnan murros 1800-luvun Suomessa (Kai Häggman) – Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä (Riitta Pohjola-Skarp) – Karkurien silosäkeistä (Heikki Laitinen) – Karkurit näyttämöllä (Pentti Paavolainen) – Karkurit – Editiossa käytetyt erikoismerkit ja lyhenteet – Karkurien tekstiin tehdyt muutokset – Karkurien katkelma Kirjallisessa Kuukauslehdessä (1866) – Karkurien ensipainoksen ja Kirjallisessa Kuukauslehdessä ilmestyneen katkelman erot – Flyktingarne – Karkurien ruotsinkielinen näyttämösovitus (Pentti Paavolainen) – Suomenkielisen kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot – Karkurien laitokset – Aleksis Kiven elämä (Ossi Kokko ja Minna Maijala) – Aleksis Kiven tuotanto – Lähteet – Sananselitysten hakemisto.] Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Helsinki: SKS. 2017. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. 302 s. ISBN 978-952-222-972-4 (PDF)

Aleksis Kivi, Karkurit Näytelmä viidessä näytöksessä Kriittinen editio. [Esipuhe – Edition toimitusperiaatteet – Karkurien tausta ja vastaanotto (Riitta Pohjola-Skarp) – Karkurien julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) – Sääty-yhteiskunnan murros 1800-luvun Suomessa (Kai Häggman) – Karkurit – viisinäytöksinen murhenäytelmä (Riitta Pohjola-Skarp) – Karkurien silosäkeistä (Heikki Laitinen) – Karkurit näyttämöllä (Pentti Paavolainen) – Karkurit – Editiossa käytetyt erikoismerkit ja lyhenteet – Karkurien tekstiin tehdyt muutokset – Karkurien katkelma Kirjallisessa Kuukauslehdessä (1866) – Karkurien ensipainoksen ja Kirjallisessa Kuukauslehdessä ilmestyneen katkelman erot – Flyktingarne – Karkurien ruotsinkielinen näyttämösovitus (Pentti Paavolainen) – Suomenkielisen kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot – Karkurien laitokset – Aleksis Kiven elämä (Ossi Kokko ja Minna Maijala) – Aleksis Kiven tuotanto – Lähteet – Sananselitysten hakemisto.] Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Helsinki: SKS. 2017. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1428. 302 s. ISBN 978-952-222-871-0 (EPUB)

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus