Generating File...

Close

Action

Close
Kullervo: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Kullervon tausta ja vastaanotto (Jyrki Nummi) Kullervon julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kullervo - viisinäytöksinen tragedia (Jyrki Nummi) Kansanrunon, Kalevalan ja Kiven Kullervot (Satu Apo) Kiven Kullervo teatterissa ja oopperassa (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Kullervon käsikirjoituskatkelma Kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Kullervon laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Tekijät

Kullervo – kriittinen editio

© Jyrki Nummi, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Kirsi-Maria Nummila ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)


Edition tiedot

Edition toimittajat:

Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Kirsi-Maria Nummila.

Digitaalisen edition XML-muotoisten aineistojen toimitus: Kirsi-Maria Nummila ja Sakari Katajamäki.

Tekninen toteutus: Maria Niku.

Julkaistu: 2021

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1477
ISSN 2670-2401 (verkkoaineisto)

URL: http://kivi.finlit.fi/kullervo

URN: NBN:fi-fe2021082444113

Digitaalinen editio pohjautuu painettuun teokseen: Aleksis Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397. Helsinki: SKS 2014.


Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

Toimitusneuvosto:

Sari Kivistö (puheenjohtaja), Outi Hupaniittu, Sakari Katajamäki, Sebastian Köhler, Tuomas M. S. Lehtonen, Olli Löytty, Minna Maijala, Tanja Toropainen, Risto Turunen.

Aleksis Kivi -editioiden toimituskunta:

Jyrki Nummi (puheenjohtaja), Sakari Katajamäki, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Kirsi-Maria Nummila, Pentti Paavolainen.

www.edith.fi


Viittausohje

Kivi, Aleksis, Kullervo. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1477. Helsinki: SKS 2021. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/kullervo URN:NBN:fi-fe2021082444113 (Viitattu 10.10.2021.)

Artikkeleihin viitattaessa noudatetaan seuraavaa mallia:

Nummi, Jyrki (2021). Kullervo – viisinäytöksinen tragedia. Teoksessa: Kivi, Aleksis, Kullervo. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1477. Helsinki: SKS 2021. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/kullervo URN:NBN:fi-fe2021082444113 (Viitattu 10.10.2021.)

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Saavutettavuus