Generating File...

Close

Action

Close
Kullervo: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Kullervon tausta ja vastaanotto (Jyrki Nummi) Kullervon julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kullervo - viisinäytöksinen tragedia (Jyrki Nummi) Kansanrunon, Kalevalan ja Kiven Kullervot (Satu Apo) Kiven Kullervo teatterissa ja oopperassa (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Kullervon käsikirjoituskatkelma Kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Kullervon laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Edition käyttöohjeet

Lisenssi ja viittausohjeet

Näytelmän lukuteksti ja kommentaarit sekä Kullervon käsikirjoituskatkelma ovat vapaasti ladattavissa ja edelleen muokattavissa Creative Commons -lisenssillä CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi).

Edition faksimilekuvat ovat peräisin verkkojulkaisusta Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa. (Ilkka Välimäki, päätoimitus; Eeva-Liisa Haanpää; Satu Heikkinen; Irma-Riitta Järvinen; Sakari Katajamäki; Klaus Krohn ja Tarja Soiniola). Helsinki: SKS 2007. URL: http://www.finlit.fi/kivi/

Koko editioon viitataan muodossa:

Kivi, Aleksis, Kullervo. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1477. Helsinki: SKS 2021. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/kullervo URN:NBN:fi-fe2021082444113 (Viitattu 10.10.2021.)

Artikkeleihin viitattaessa noudatetaan seuraavaa mallia:

Nummi, Jyrki (2021). Kullervo – viisinäytöksinen tragedia. Teoksessa: Kivi, Aleksis, Kullervo. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1477. Helsinki: SKS 2021. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/kullervo URN:NBN:fi-fe2021082444113 (Viitattu 10.10.2021.)

Selaintuki

Verkkojulkaisu toimii parhaiten Chrome- ja Firefox-selaimilla. Microsoft Edge- ja Internet Explorer -selainten käyttöä ei suositella. Selain kannattaa päivittää uusimpaan versioon. Mikäli edition käytössä on ongelmia, selaimen välimuistin tyhjentäminen voi auttaa.

Näytelmäteksti-sivun näkymä

Näytelmäteksti-sivun oletusnäkymässä on kaksi palstaa: vasemmalla on toimitettu näytelmäteksti ja oikealla siihen liittyvät kommentaarit. Oikeanpuoleiseen palstaan saa vaihdettua Kullervon ensipainoksen (1864) faksimilenäkymän, Kullervon käsikirjoituskatkelman tekstin tai käsikirjoituksen faksimilenäkymän. Palstoja voi lisätä sivun oikeasta yläkulmassa (Lisää palsta) ja palstoja voi poistaa niiden oikeassa yläkulmassa olevasta ruksista.

Palstojen päällä vasemmassa reunassa ”Näkymävaihtoehdot”-painike avaa pudotusvalikon, josta lukutekstiin ja käsikirjoituskatkelmaan saa näkyville lisäelementtejä.

Valikon kohdasta Muutokset saa näkyviin kohdat, joissa Kullervon ensipainoksen tekstiä on muutettu toimitettuun näytelmätekstiin. Muutetut kohdat näkyvät näytelmätekstissä vihreällä taustavärillä korostettuina, ja kun hiiren vie maalatun sanan päälle, ensipainoksen muoto tulee näkyviin tekstin päälle avautuvassa tekstiruudussa. Ensipainoksen tulkinnanvaraiset yhdysmerkkitapaukset ilmoitetaan tekstiruuduissa siten, että ensipainoksen rivinvaihto on merkitty pystyviivalla ( | ).

Kohdasta Kommentit saa näkyviin asteriskeilla ( * ) ja oranssilla alleviivauksella kohdat, joihin on liitetty kommentaareja. Kun hiiren vie asteriskin päälle, kommentti avautuu näkyviin näytelmätekstin päälle. Lukutekstipalsta ja Kommentaarit-luettelo on linkitetty toisiinsa siten, että lukutekstissä alleviivauksella merkittyä kohtaa klikkaamalla luettelon kommentit siirtyvät vastaavalle kohdalle ja aktivoitu kommentti korostuu oranssilla taustavärillä. Kun jonkin kommentin aktivoi luettelosta, lukuteksti siirtyy kommenttia vastaavalle kohdalle ja kommentoitu alue korostuu oranssilla taustavärillä.

Ensipainoksen sivunumerot saa näkyviin sinisellä fontilla muodossa |1864: s. 195| . Digitaalisen edition sivunumeroissa, jotka näkyvät vihreällä fontilla, käytetään vuosilukua 2014, sillä numerot noudattavat vuonna 2014 julkaistun painetun edition sivunumeroita. Lisäksi valikosta saa näkyviin Kullervon käsikirjoituskatkelman sivunumerot.

Faksimilekuvia voi suurentaa, pienentää ja liikuttaa hiiren osoittimella. Kuvan saa palautettua ikkunan keskelle "Palauta kuva keskelle"-painikkeelle. Kuvat saa avattua kelluvaan ikkunaan, jonkaa saa suljettua ESC-painikkeella.

”Näkymävaihtoehdot”-painikkeen oikealla puolella olevasta pudotusvalikosta ”Lataa XML/TEI” voi ladata näytelmän lukutekstin ja kommentaarit sekä Kullervon käsikirjoituskatkelman transkription XML-rakenteisina (Extensible Markup Language) tiedostoina, jotka noudattavat TEI P5 -standardia (Text Encoding Initiative, Proposal 5). TEI:n periaatteisiin voi tutustua osoitteessa https://tei-c.org/.

Edition käytössä suositellaan käyttämään selaimessa koko ruudun näyttötilaa (F11), koska silloin edition teksteille ja kuville jää tarvittava tila. Näyttötilasta voi poistua painamalla uudelleen F11.

Hakuohjeet

Sivun oikeassa yläkulmassa on hakutoiminto, joka kattaa edition näytelmätekstin ja kommentaarit sekä artikkelit. Hauissa voi käyttää seuraavanlaisia hakulausekkeita:

merkkijono perushaku, palauttaa täsmälleen haetun merkkijonon
merkkijono* hakutulokset alkavat haetulla merkkijonolla
*merkkijono hakutulokset päättyvät haettuun merkkijonoon
merkkijono*merkkijono hakutulokset alkavat ja päättyvät haetuilla merkkijonoilla
merkkijono~ sumea haku
merkk?jono yksi merkkijonon merkki voi olla mikä tahansa
merkkijono merkkijono haetut merkkijonot esiintyvät hakutuloksessa
"merkkijono merkkijono" täsmälleen haettu fraasi
merkkijono OR merkkijono hakutulokset, joissa esiintyy jokin haetuista merkkijonoista
merkkijono AND merkkijono hakutulokset, joissa esiintyvät kaikki haetut merkkijonot

Editiossa käytetyt lyhenteet

Lähteiden lyhenteet

Raamatun kirjojen lyhenteet

2. Kor. Toinen kirje korinttolaisille
Jer. Jeremiaan kirja
Ps. Psalmien kirja
Room. Kirje roomalaisille

Muiden teosten lyhenteet

Anon. Anonyymi kirjoittaja, lähde julkaistu ilman kirjoittajan nimeä.
Kal. Kalevala. Toinen painos (Lönnrot 1849b).
Kanteletar Kanteletar, taikka, Suomen Kansan Wanhoja Lauluja Ja Wirsiä, 1840 (Kaukonen 1984).
SKSk Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemukset (/keskustelemiset) (vuosiluku viittaa ilmestymisvuoteen Suomi-sarjassa)
SKVR Suomen Kansan Vanhat Runot I–XXXIV (1908–1997).

Kielilyhenteet

murt. murteellinen (ei yleisessä käytössä 1800-luvun kirjakielessä)
lat latina
ru ruotsi

Muut lyhenteet

s.v. Sub voce (lat ’sanan alla’); viittaa tiettyyn hakusanaan aakkostetussa hakuteoksessa.
vanh. Vanhentunut; jo käytöstä poistunut sanan muoto.
vrt. Vertaa; ilmaisee kommentaarissa tekstikohdan mahdollisen lähteen. Sen tarkoitus ei kuitenkaan ole esittää, että kyseinen lähde olisi ainoa mahdollinen tai että kirjailija olisi suoraan poiminut ilmaisun käyttöönsä kyseisestä lähteestä.

Edition käyttöä tukeva painettu editio

Digitaalisen edition rinnalla voi käyttää Kullervon sisältävää painettua editiota, josta saa hyvän yleiskuvan Aleksis Kiven vakavista pienoisnäytelmistä kokonaisuutena:

Kivi, Aleksis, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397. Helsinki: SKS 2014.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Saavutettavuus