Generating File...

Close

Action

Close
Kullervo: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Kullervon tausta ja vastaanotto (Jyrki Nummi) Kullervon julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kullervo - viisinäytöksinen tragedia (Jyrki Nummi) Kansanrunon, Kalevalan ja Kiven Kullervot (Satu Apo) Kiven Kullervo teatterissa ja oopperassa (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Kullervon käsikirjoituskatkelma Kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Kullervon laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset

Kullervon toimitettu teksti perustuu teoksen vuonna 1864 julkaistuun ensipainokseen. Näytelmästä ei ole säilynyt käsikirjoituksia yhtä lyhyttä katkelmaa lukuun ottamatta, eikä teosta julkaistu Kiven elinaikana uudelleen. Kaikki havaitut virheet, joiden on oletettu olleen virheitä myös ensipainoksen julkaisuaikana, on korjattu digitaalisen edition näytelmätekstiin. Virheiden tulkintaan ja korjaamiseen liittyvät periaatteet kerrotaan edition johdannon luvussa ”Näytelmätekstin toimitusperiaatteet”.

Näytelmätekstiin tehtyjä muutoksia voi tarkastella kokoavasti alla olevasta taulukkomuotoisesta liitteestä. Editoituun tekstiin muutokset saa näkyviin ”Näkymävaihtoehdot”-valikosta. Tällöin muutetut kohdat korostuvat vihreällä taustavärillä ja niiden päälle avautuvissa tekstiruuduissa annetaan ilmaus siinä muodossa kuin se esiintyy ensipainoksessa. Tekstiruuduissa ovat mukana myös rivinloppuisiin yhdysmerkkeihin liittyvät tulkinnanvaraiset tapaukset (ks. alla).

Vasemmassa laidassa olevat sivu- ja rivinumerot ilmoittavat muutetun kohdan paikan edition toimitetussa näytelmätekstissä. Rivinumerot viittaavat painetun edition riveihin. Numeroiden jäljessä tuleva kursivoitu teksti (lemma) osoittaa, mihin rivillä olevaan tekstikohtaan kyseinen muutos liittyy. Taulukon oikeassa laidassa annetaan ensipainoksessa esiintyvä tekstimuoto ja sijaintitieto.

Tildeä ja sirkumfleksia käytetään taulukossa välimerkkejä koskevien muutosten osoittamiseen. Tilde ( ~ ) osoittaa, että muutos ei koske kyseistä tekstikohtaa vaan ainoastaan sen jäljessä olevia merkkejä. Esimerkiksi merkintä

pois! ~?

kertoo, että pois-sanan jälkeen ensipainoksessa esiintyvä kysymysmerkki on korjattu kriittisen edition editoituun tekstiin huutomerkiksi. Sirkumfleksi ( ^ ) ilmaisee välimerkin puuttumista ensipainoksen tekstistä. Merkintä

muotonsa, ~^

kertoo, että muotonsa-sanan jälkeen on lisätty pilkku kriittisen edition editoituun tekstiin.

Sijainti Edith-editiossa Edith-edition muoto Ensipainoksen muoto Sijainti ensipainoksessa
234:26 Kalervon Ilmarin 143:25
236:1–2 tullee? tulleen. 144:23–24
239:11 irvistää? ~. 147:30–31
248:27 pistos puheeni pistospuheeni 157:5–6
250:27 mutta mutka 159:5
253:6 ainoaakaan ainoakaan 162:3
253:12 tahdot! ~? 162:9
253:35 harmaana haarmana 162:30
253:36 paimenelle paimenella 162:31
254:26 Täytyykö Täytyyko 163:28
254:30 seurasihan seuraishan 163:32
256:14 palkeet palket 165: 22
257:11 leimaus! ~? 166:21
257:26 häneen häueen 167:3
258:13 annatte aunatte 167:28
259:11 maa! ~? 168:33
259:15 viipyy hän? ~! 169:3–4
259:33 tänne tänue 169:21
260:7 ainiaksi ainoaksi 169:30
262:7 hieman hien 172:1
262:20 kiivaasti kiiwaastt 172:15–16
262:24 poikaisparvi poikais parwi 172:19
263:11 ehtoruskosta ~ ehtoo ruskosta 173:10–11
264:36 kalliiksi kaalliiksi 175:9
266:23 helmoihini! ~? 177:7
267:2 pois! ~? 177:25
267:27 loukas laukas 178:19
268:18 pysähtyköön pysyhtyköön 179:14
270:19 Vai Woi 180:29
271:25 Kullervo. Kullerwu. 181:32
272:20 Se Sen 182:32
272:20 tuijottelet? ~. 182:32
272:38 verhoihin verhoisin 183:18
278:24 juhta! ~? 190:11
278:37 kuulkaat kulkaat 190:25
279:29 Auttakaa auttakaa 191:21
280:1 Emoni Emon 191:33
280:30 ukko Ukko 192:29
280:36 surkutella? ~; 193:3
283:23 eksyksissä eksyssissä 195:23
285:27 olen. ~.. 197:34
286:33 Untolaan? ~. 199:11
288:8 tapahtuman tapahtumaan 200:19
289:10 Ukko ukko 201:28
291:8 ilman ilmaan 204:3
291:20 elonpyörämme elonpöyrämme 204:15
293:2 keltatukkainen keltatukkain 205:27
297:18 jo ja 210:33
299:1 ensiksi ensiki 212:18
299:3 haarikan Haarikan 212:20
299:30 syyttää ~ sinua 213:14
300:5 iloitsemme! ~? 213:22
301:16 kamoittava kamoittowa 215:4
309:18 syksyä lyksyä 223:10
311:18 kiipeet kipeet 225:28
311:26 Väinö, ~ Ilmari, 26:3
312:10 muotonsa, ~^ 226:19
312:15 veljen weljeu 226:24
312:21 hänelle! ~? 226:31
312:24 kauniimmaksi kaunimmaksi 227:1

Kullervon ensipainoksen rivinloppuiset yhdysmerkit

Kullervon ensipainoksessa rivinvaihdon kohdalle sijoittuvat yhdyssanat, joiden osien välissä on yhdysmerkki, ovat tulkinnanvaraisia, sillä ensipainoksessa samankin yhdyssanan muotoja saatetaan kirjoittaa yhdysmerkin kanssa (tervas-roihu) tai ilman yhdysmerkkiä (tervasroihu).

Rivinvaihdon kohdalle sijoittuvista yhdyssanoista ei voi siis suoraan päätellä, onko yhdysmerkki tavutuksen aiheuttama tavuviiva vai yhdysviiva, joka on tarkoitettu kirjoitettavaksi sananosien väliin muuallakin kuin rivin lopussa. Tällaiset ensipainoksen tulkinnanvaraiset yhdysmerkkitapaukset sekä niiden osalta tehdyt toimitukselliset ratkaisut ilmoitetaan tässä liitteessä. Yhdysmerkkitapausten toimitukselliset periaatteet kerrotaan edition johdannon luvussa ”Näytelmätekstin toimitusperiaatteet”.

Kullervon ensipainoksessa tulkinnanvaraisia rivinloppuisia yhdyssanoja on 29. Ne luetellaan alla olevassa taulukossa, johon sanat on lisätty digitaalisen Kullervo-edition mukaisessa asussa. Taulukon vasemmassa laidassa ilmoitetaan Edith-edition sivunumerot, jotka saa näkyviin editoituun tekstiin. Digitaalisen ja painetun edition rinnakkaiskäytön helpottamiseksi sivunumeron perässä annetaan rivinumero, joka ilmaisee rivin, jonka lopussa sana alkaa painetussa editiossa.

Sijainti ensipainoksessa -sarakkeessa annetaan ensipainoksen sivu- ja rivinumerot. Rivinumero ilmoittaa rivin, jonka lopussa sana alkaa.

Sijainti Edith-editiossa Edith-edition tekstimuoto Sijainti ensipainoksessa
237:5 niinkuin 145:27
240:14 niinkuin 149:2
242:6 sentähden 150:26
244:1 pohjatuuli 152:22
247:15 Erämaahan 156:5
251:30 niinkuin 160:16
253:18 Erämaassa 162:15
260:7 niinkuin 169:31
260:20 riippuvalehtistä 170:12
264:11 erämaassa 174:14
265:35 tätäkohden 176:15
268:8 kaksikymmentä 179:3
270:1 eteenpäin 180:10
270:15 punareunaisella 180:25
275:3 päältänähden 186:4
277:31 verivelkas 189:11
282:17 sotatiloille 194:24
284:31 ennenkuin 197:2
288:27 päinvastoin 201:5
292:12 Ylihuomispäivänä 204:34
293:4 Korventaustan 206:28
294:29 tämänkaltaiset 207:28
296:5 nuhteenalaiset 209:14
301:15 ukonpilvi 215:3
307:12 sukukuntain 220:24
308:32 Sinipiika 222:19
309:5 lohikärmeen 222:28
311:15 Kynsikosken 225:25
312:28 venhekumppanimme 227:5
Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Saavutettavuus