Generating File...

Close

Action

Close
Kullervo: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Kullervon tausta ja vastaanotto (Jyrki Nummi) Kullervon julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kullervo - viisinäytöksinen tragedia (Jyrki Nummi) Kansanrunon, Kalevalan ja Kiven Kullervot (Satu Apo) Kiven Kullervo teatterissa ja oopperassa (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Kullervon käsikirjoituskatkelma Kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Kullervon laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Lähteet

Kullervon toimitettujen tekstien lähteinä käytetyt painetut laitokset ja käsikirjoitukset

A. Kiwi, Kullerwo. Näytelmä wiidessä näytöksessä. – Näytelmistö. Kokous alkuperäisiä ja suomennettuja Teaterinäytelmiä. III. [Macbeth – Kullerwo – Minna von Barnhelm eli Sotamiehen onni – Pietar Patelin eli sukkela asianajaja.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 25 Osa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1864, 141–227. 8:o. (Merkki merkiltä on vertailtu SKS:n kirjaston kappaletta sekä Aleksis Kiven Seuran kirjastossa olevaa kappaletta [SKS KIA]. Pistokokein on vertailtu lisäksi toista Aleksis Kiven Seuran kirjastossa olevaa kappaletta, kahta Kansalliskirjaston kokoelmissa olevaa kappaletta sekä Kotimaisten kielten keskuksessa olevaa kappaletta.)

Aleksis Kivi, Kullervo. Näytelmäkäsikirjoituksen katkelma. 1 taitettu liuska, 4 sivua. Aleksis Kiven arkisto (SKS KIA). Kotelo 1.

Arkistolähteet

Kansalliskirjasto. Digitoidut aineistot. Historiallinen sanomalehtikirjasto. Saatavissa: URL: http://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/secure/main.html. (5.2.2014.)

Kansalliskirjasto. Mikrofilmatut sanomalehdet.

Kotimaisten kielten keskus. Sananparsikokoelma. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Saatavissa: Kaino-aineistopalvelu. URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/sp/meta/sp_coll_rdf.xml. (5.2.2014.)

Kotimaisten kielten keskus. Suomen murteiden sana-arkisto. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Mikrofilmikopiot Itä-Suomen yliopistossa (Joensuu).

Kotimaisten kielten keskus. Vanhan kirjasuomen korpus. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Saatavissa: Kaino-aineistopalvelu. URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/vks_coll_rdf.xml. (5.2.2014.)

Kotimaisten kielten keskus. Varhaisnykysuomen korpus. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Saatavissa: Kaino-aineistopalvelu. URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/1800_coll_rdf.xml. (5.2.2014.)

Museoviraston Arkisto. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Arkisto. Emil Nervanderin arkisto.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA). Aleksis Kiven arkisto. Saatavissa: Kiven digitaalinen arkisto. Verkkojulkaisussa Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2007. URL: http://www.finlit.fi/kivi/. URN:NBN:fi-fe20051413. (8.2.2014.)

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA). Aleksis Kiven Seuran arkisto.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA). Emilie Bergbomin arkisto, kirjekokoelmat.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA). Kaarlo Bergbomin arkisto, kirjekokoelmat.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkisto (SKS KIA). Lönnrotiana 121: Selityksiä.

Taideyliopisto. Teatterikorkeakoulun kirjasto. Lehtileikearkistot 1980–.

Teatterimuseon arkisto (TeaMA). Lehtileikearkistot 1920–1980.

Teatterimuseon arkisto (TeaMA). Suomen Kansallisteatterin arkisto.

Teatterimuseon arkisto (TeaMA). Suomen Kansallisteatterin pääkirjakokoelma.

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO). Ilona – teatterin esitystietokanta. Saatavissa: URL: http://ilona.tinfo.fi/. (5.2.2014.)

Yleisradion arkisto. Radio-ohjelmia koskeva tietokanta (RARA). Yleisradio Oy.

Muut lähteet

Ahlman, Ferd. (1865) Svenskt-Finskt Lexikon – Ruotsalais-Suomalainen Sanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 38. Helsingfors: SKS. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/ahlman_sanastot/lexik1865_rdf.xml.

Aho, Esko (1992a) Kullervossa on muutakin kuin Vesku Loirin laulu. – Kaleva 25.2.1992.

Aho, Esko (1992b) Nyt sekin on nähty – oikea sota. – Kaleva 27.2.1992.

Aho, Kalevi (2008) Kalevala ja suomalainen musiikki. – Kalevalan kulttuurihistoria. Toim. Ulla Piela, Seppo Knuuttila, Pekka Laaksonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1179. Helsinki: SKS, 82–121.

Aiskhylos (2003) Oresteia. Suomennos, selitykset ja jälkisanat Kirsti Simonsuuri. Helsinki: Tammi.

Alho, Olli (1979) Orjat ja isännät. Tutkimus inkeriläisistä maaorjarunoista. Suomi 123: 1. Helsinki: SKS.

Alhoniemi, Pirkko (1984) Metsän peikko vai katastrofi-ihminen? – Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 37, 145–158.

Anonyymi [Zacharias Topelius] (1851a) Kullerwo. – Helsingfors Tidningar 18.6.1851.

Anonyymi [Zacharias Topelius] (1851b) Kullerwo. (Slut fr. föreg. N:r). – Helsingfors Tidningar 21.6.1851.

Anonyymi (1864a) Kirjallisuutta. – Suometar 17.12.1864.

Anonyymi (1864b) [– ”Näytelmistö, kokous…]. – Suometar 24.09.1864.

Anonyymi [August Ahlqvist] (1865a) Kirjallisuutta. Näytelmistö 3:s osa. Nummisuutarit, komedia, kirjoittanut A. Kiwi. – Suometar 11.1.1865.

Anonyymi [August Ahlqvist] (1865b) Kirjallisuutta. Näytelmistö 3:s osa. Nummisuutarit, komedia, kirjoittanut A. Kiwi. (Jatkoa 10 n:roon). – Suometar 17.1.1865.

Anonyymi [August Ahlqvist] (1865c) Kirjallisuutta. Näytelmistö 3:s osa. Nummisuutarit, komedia, kirjoittanut A. Kiwi. (Jatkoa 11 n:roon). – Suometar 18.1.1865.

Anonyymi [August Ahlqvist] (1865d) Kirjallisuutta. Näytelmistö 3:s osa. Nummisuutarit, komedia, kirjoittanut A. Kiwi. (Jatkoa 11 n:roon). – Suometar 19.1.1865.

Anonyymi [August Ahlqvist] (1865e) Kirjallisuutta. Näytelmistö 3:s osa. Nummisuutarit, komedia, kirjoittanut A. Kiwi. (Jatkoa 11 n:roon). – Suometar 20.1.1865.

Anonyymi (1866a) ”För ett litet land…” – Vasabladet 15.9.1866.

Anonyymi (1866b) Suomen kirjallisuus ulkomaalla. – Hämäläinen 5.10.1866.

Anonyymi (1869) Helsingistä. Silmäys kotimaamme oloihin wasta kuluneena wuonna. Tammik. 4.p. – Uusi Suometar 4.1.1869.

Anonyymi 1870a [Komma några sällskapsspektakler…]. – Tapio 26.11.1870.

Anonyymi 1870b [Meilläkin on Arkadia-theaterimme…]. – Tapio 10.12.1870.

Anonyymi 1870c [Tisdagen den 20…]. – Tapio 17.12.1870.

Anonyymi (1871) [M. H. T. gifves för välgörande…]. – Tapio 7.1.1871.

Anonyymi (1882a) Juhla Elias Lönnrotin kunniaksi. – Uusi Suometar 18.4.1882.

Anonyymi (1882b) Studentkårens fest för Elias Lönnrot. – Morgonblad 18.4.1882.

Anonyymi (1882c) [Studentkårens fest för Elias Lönnrot...]. – Finlands Allmänna Tidning 18.4.1882.

Anonyymi (1885a) Finska teaterns representation. – Finland 28.2.1885.

Anonyymi (1885b) Finska teatern. – Helsingfors Dagblad 1.3.1885.

Anonyymi (1885c) Suomalaisessa teatterissa. – Uusi Suometar 4.3.1885.

Anonyymi (1885d) Finska teatern. – Finland 5.3.1885.

Anonyymi (1885e) Teater. – Helsingfors Dagblad 20.3.1885.

Anonyymi (1923) [arvostelu Kullervosta]. – Kansan Lehti 2.1.1923.

Anonyymi (1934a) [arvostelu Kullervosta]. – Tammerfors Aftonblad 11.10.1934.

Anonyymi (1934b) Helsingin Työväen Näyttämö. Kullervo. – Helsingin Sanomat 16.10.1934.

Anonyymi (1975) Kullervo. – Karjalan Maa 1.6.1975.

Anttila, Aarne (1926) Johdatus uudenajan kirjallisuuden valtavirtauksiin ja lähteitä niiden valaisemiseksi. Porvoo: WSOY.

Anttila, Aarne (1931, 1935/1985) Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 417. Helsinki: SKS.

Apo, Satu (1986) Ihmesadun rakenne. Juonien tyypit, pääjaksot ja henkilöasetelmat satakuntalaisessa kansansatuaineistossa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 446. Helsinki: SKS.

Apo, Satu (2002) Kertojan ääni Kalevalassa. – Lönnrotin hengessä. Toim. Pekka Laaksonen ja Ulla Piela. Kalevalaseuran vuosikirja 81. Helsinki: SKS, 108–122.

Apo, Satu (2005) Topeliuksen Ruususen eurooppalaiset juuret. – Topelius elää – Topelius lever. Toim. Satu Apo ja Märtha Norrback. Topelius-seuran julkaisuja 1. Jyväskylä: Atena, 139–184.

Apo, Satu (2006) Kansanlaulujen ääni 1700-luvun kirjallisuudessa. – Herder, Suomi, Eurooppa. Toim. Sakari Ollitervo ja Kari Immonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1060. Helsinki: SKS, 216–264.

Apo, Satu (2009) Uusin Lönnrot-myytti ja kansanrunouden editiohistoria. – Elore 16: 2/2009, 1–21. Saatavissa: http://www.elore.fi/arkisto/2_09/elore2_09.html. (5.2.2014.)

Apo, Satu (2014) Kansanrunon, Kalevalan ja Kiven Kullervot. – Aleksis Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397. Helsinki: SKS, 164–199.

Arhippainen, Anja (1972) Kansallisteatterin Kullervo. – Vaasa 22.10.1972.

Aristoteles (2000) Runousoppi. Suom. Paavo Hohti. – Aristoteles, Retoriikka. Runousoppi. Teokset IX. Helsinki: Gaudeamus, 157–191.

Aro, Matti (1982) Kestävä kaarisilta. Sörnäisten työväennäyttämön – Helsingin Työväenteatterin historiikki vv. 1900–1965. Helsinki: Helsingin työväenteatterin kannatusyhdistys.

Aromäki, Juhani (1992) Kullervo karauttaa Los Angelesiin. Aulis Sallisen neljäs ooppera saa maailmanensi-iltansa: ”Tässä se taas on, laulu ihmisestä”. – Helsingin Sanomat 16.2.1992.

Aronen, Eeva-Kaarina (1993) Uudessa talossa myös yleisön sisääntulo voi olla taidetta. – Helsingin Sanomat 2.12.1993.

Aspelin, Eliel (1872/1931) [Aleksis Kivi]. – J. V. Lehtonen, Aleksis Kivi aikalaistensa arvostelemana. Helsinki: Otava, 81–84.

Aspelin-Haapkylä, Eliel (1909) Suomalaisen teatterin historia. III. Nousuaika 1879–93. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 115. Helsinki: SKS.

Auerbach, Erich (1946/1992) Mimesis. Todellisuudenkuvaus länsimaisessa kirjallisuudessa. Suom. Oili Suominen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 562. Helsinki: SKS.

Barrett, David (1988) Kullervo: On Not Translating a Tragedy. – The book in Finland 1488–1988. Special issue of Books from Finland. Helsinki: Helsinki University Library, 35–38.

Bate, Jonathan (1986) Shakespeare and the English Romantic Imagination. Oxford: Clarendon Press.

Bayley, John (1981) Shakespeare and Tragedy. London: Routledge & Kegan Paul.

Beecher-Stowe, Harriet (1852/1853) Onkel Toms stuga, eller Negerlifvet i amerikanska slafstaterna. (Uncle Tom’s Cabin). Öfversatt af S. J. Callerholm. Helsingfors: Öhman.

Beecher-Stowe, Harriet (1852/1856) Setä Tuomon tupa. Lyhentäen suomentanut G. E. Eurén. Turku: G. W. Wilén.

Bergbom, Kaarlo (1867/1931) [arvostelu Karkureista]. – J. V. Lehtonen, Aleksis Kivi aikalaistensa arvostelemana. Helsinki: Otava, 44–45, 137–141.

Biblia. Se on: Koko Pyhä Raamattu; Esipuhetten, Lukuin sisällepitoin, Yhtäpitäwäisten Raamatun paikkain osotuksen, ja lisättyin Registerein kanssa. Porvoo: P. Widerholm. 1853.

Bradley, A. C. (1904) Shakespearean Tragedy. Lectures on Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. London: Macmillan.

Brombert, Victor (1973) The Happy Prison: A Recurring Romantic Metaphor. – Romanticism: Vistas, Instances, Continuities. Eds. David Thornburn and Geoffrey Hartman. Ithaca: Cornell University Press, 62–79.

Brotherus, Greta (1972) ”KULLERVO” ett mästerprov. – Nya Pressen 16.10.1972.

Brown, Jane (1986) Goethe’s Faust: the German Tragedy. Ithaca: Corneille University Press.

Bushnell, Rebecca (2008) Tragedy: A Short Introduction. Blackwell introductions to literarure 18. Malden, MA: Blackwell.

Byckling, Liisa (2009) Keisarinajan kulisseissa. Helsingin venäläisen teatterin historia 1868–1918. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1218. Helsinki: SKS.

Calderón de la Barca, Pedro (1635/1953) Elämä on unta. Pieni kirjasto, 10. Helsinki: WSOY.

Castrén, Matthias Alexander (1853) M. A. Castréns föreläsningar i Finsk mytologi. – Nordiska resor och forskningar af M. A. Castrén. 3. band. Red. av C. G. Borg. Helsingfors: Finska Litteratur-Sällskapet.

–ck– [Gustaf Rancken] (1864) Kullervo. – Lännetär. Album, utgifvet av vestfinnar. III. Helsingfors: Theodor Sederholms förlag, 108–132.

Cox, Jeffrey N. (1987) In the Shadows of Romance. Romantic Drama in Germany, England and France. Athens: Ohio State University Press.

Cygnaeus, Fredrik (1853/1883) Det tragiska elementet i Kalevala. – Fredrik Cygnaeus, Samlade Arbeten III: 1. Helsingfors: G. W. Edlunds förlag.

Cygnaeus, Fredrik (1853/1907) Kalevalan traagillinen aines. Suom. V. Tarkiainen. Porvoo: WSOY.

Dalins Ordbok. Ordbok ofver svenska spraket af A. F. Dalin (1850–1853). Stockholm. Saatavissa: URL: https://spraakbanken.gu.se/karp/. (6.2.2014.)

E. L. [Eino Leino] (1897) ”Suomalainen Teaatteri”. – Päivälehti 3.1.1897.

E. L. [Eino Leino] (1934) KIVI-Juhla Helsingin Työväen Teatterissa. – Suomen Sosialidemokraatti 12.5.1934.

Ekelund, Erik (1964) Ruotsinkielisiä kirjailijoita Cygnaeuksesta Weckselliin: Fredrik Cygnaeus. – Suomen kirjallisuus III. Turun romantikoista Aleksis Kiveen. Toim. Lauri Viljanen. Helsinki: SKS ja Otava, 321–339.

Ekelund, Erik (1966) Aleksis Kivi. Suom. Caius Kajanti. Helsinki: Caius Kajanti.

Elo, Paavo E. S. (1950) Aleksis Kiven persoonallisuus. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

–en (1917) Työwäen Teatteri. Kiwen syntymäpäiwäjuhla. – Kansan Lehti 11.10.1917.

Erich, Mikko (1936a) Laki ja oikeus Kiven runoudessa. – Juhana Fredrik Granlund ynnä muita tutkielmia. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 4. Helsinki: SKS, 57–72.

Erich, Mikko (1936b) Shakespeare ja Kullervo. – Juhana Fredrik Granlund ynnä muita tutkielmia. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 4. Helsinki: SKS, 50–56.

Erkamo, Viljo (1990) Rahtunen Aleksis Kiven sanaston tutkimusta. – Kotiseutu 3/1990, 137–141.

Ervamaa, Jukka (1981) R. W. Ekmanin ja C. E. Sjöstrandin Kalevala-aiheinen taide. Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 81. Espoo: Weilin+Göös.

Ervasti, Esko (1965) ”Suuren haaksirikon” aihe Aleksis Kiven tuotannossa. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C 1. Turku: Turun yliopisto.

Eteläpää, Heikki (1972) Sydän kivestä koura rautainen. – Uusi Suomi 15.10.1972.

Euripides (1967) Herakles. Kreikankiel. alkuteoksesta mukaillen suom. Pentti Saarikoski. Helsinki: Otava.

Europaeus, D. E. D. (1853) Svenskt-Finskt Handlexikon. Ruotsalais-Suomalainen Sanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 16. Helsingfors: SKS. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/europaeus_sanastot/sanakirja1853_rdf.xml. (17.2.2014.)

Europaeus, D. E. D. (toim.) (1847) Pieni runon-seppä eli kokous paraimmista Inkerinmaan puolelta kerätyistä runo-lauluista ynnä johdatuksia runon tekoon. Helsinki: Clouberg ja K. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/europaeus/runonseppa1847_rdf.xml

Fischer-Lichte, Erika (2002) History of European Drama and Theatre. Transl. Jo Riley. Routledge: London and New York.

Fowler, Alastair (1982) Kinds of Literature. An Introduction to the Theory of Genres and Modes. Oxford: Clarendon.

Frieden, Ken (1985) Genius and Monologue. Ithaca and London: Cornell University.

Frye, Northrop (1957) Anatomy of Criticism. Four Essays. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Frye, Northrop (1967) Fools of Time. Studies in Shakespearean Tragedy. Toronto: University of Toronto Press.

Galinsky, G. Karl (1972) The Herakles Theme. The Adaptations of the Hero in Literature from Homer to the Twentieth Century. Oxford: Blackwell.

Ganander, Christfrid (1783) Aenigmata Fennica. In solo meo patrio Ostrobotnia, usitatissima ac tritissima, quae inter confabulationes vespertinas, fenni nostri, ad acuendum ingenium juvenile, more veterum gothorum, solvenda proponunt. Suomalaiset Arwotuxet Wastausten kansa. Wasa. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/vks/meta/ganander/gan1783_rdf.xml. (6.2.2014.)

Ganander, Cristfrid (1789/1984) Mythologica Fennica, eller förklaring öfver de nomina deastrorum, idolorum, locorum, virorum &c. eller afgudar och afgudinnor, forntidens märkelige personer, offer och offer-ställen, gamla sedvänjor, jättar, troll, skogs-sjö- och bergs-ran m.m. som förekomma i de äldre finska troll-runor, synnyt, sanat, sadut, arwotuxet &c. samt än brukas och nämnas i dagligt tal; til deras tjenst, som vela i grund första det finska spraket, och hafva smak för finska historien och poësin, af gamla runor. Alkup. julk. Åbo: tryckt i Frenckellska boktryckeriet. På egen bekostnad, 1789. Näköisp. Helsinki: SKS.

Geijer, Erik Gustaf – Afzelius, A. A. (1814–1817/1960) Svenska visor från forntiden. – Svenska folkvisor IV. Uppsala: Skånetryckeriet AB, 17–36.

Genette, Gérard (1982) Palimpsestes, La literature au second degré. Paris: Seuil.

Girard, René (1972/2004) Väkivalta ja pyhä. Suom. Olli Sinivaara. Helsinki: Tutkijaliitto.

Girard, René (1991) Hamlet’s Dull Revenge. Vengeance in Hamlet. – René Girard, A Theater of Envy. William Shakespeare. New Oxford: Oxford University Press, 271–289.

Granberg, Jan (1992) Sallinens rivande drömvision. – Hufvudstadsbladet 27.2.1992.

Gröndahl, Henry G. (1972) Finska teaterns fest. Kullervos tragik. – Hufvudstadsbladet 15.10.1972.

Haarla, Lauri (1931) Suomenkielisen alkeis-näytelmän muotokamppailua. – Naamio 1931, 97–100.

Haavio, Martti (1947) Aleksis Kiven suomalainen mytologia. – Pilvilaiva. Aleksis Kivi ajan kuvastimessa. Helsinki: Otava, 92–130.

Haavio, Martti (1970) Kantele-topiikka. – Kalevalaseuran vuosikirja 50. Porvoo ja Helsinki: WSOY , 85–122.

Haavio, Martti (toim.) (1952) Kirjokansi. Suomen kansan kertomarunoutta. Porvoo & Helsinki: WSOY.

Hako, Pekka (1999) Jorma Hynninen omalla maalla. Helsinki: Otava.

Halliwell, Stephen (1986) Where Three Roads Meet: A Neglected Detail in the Oedipus Tyrannus. – The Journal of Hellenic Studies 106/1986, 187–190.

Halliwell, Stephen (2013) To the Editors. – New York Review of Books June 20, 2013.

Hartman, Geoffrey H. (1995) On Traumatic Knowledge and Literary Studies – New Literary History 26: 3/1995, 537–563.

Hautala, Jouko (1963) Suomen ruotsinkielinen kansanrunous. – Suomen kirjallisuus I. Kirjoittamaton kirjallisuus. Toim. Matti Kuusi. Helsinki: SKS ja Otava, 570–618.

Heath, John (1999) Disentangling the Beast: Humans and Other Animals in Aeschylus’ Oresteia. – The Journal of Hellenic Studies 11/1999, 17–47.

Heikinheimo, Seppo (1992) Kullervo ei vain sytyttänyt. Sallisen oopperan esitys Los Angelesissa oli monessa suhteessa vikasijoitus. – Helsingin Sanomat 27.2.1992.

Heinonen, Saku (2002) Myytit puhuvat vahvaa kieltään Kansallisteatterin Kullervossa. –Keskisuomalainen 1.2.2002.

Helavuori, Hanna-Leena (1982) Samettisydäminen kovis – Kullervo vuonna 1982. – Satakunnan kansa 28.2.1982.

Helenius, Carl (1838) Suomalainen ja Ruozalainen Sana-kirja. Finsk och svensk samt svensk och finsk Ord-Bok. Åbo. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/helenius/helenius_rdf.xml. (6.2.2014.)

Hirn, Yrjö (1916) Shakespeare och Finland. – Finsk Tidskrift 1/1916, 245–270.

Hirsh, James (2003) Shakespeare and the History of Soliloquies. Madison, Teaneck and London: Fairleigh Dickinson University Press / Associates University Press.

Holmberg, Kalle (1999) Vasen suora. Helsinki: Otava.

Homeros (1924/1948) Odysseia. Suom. Otto Manninen. Porvoo & Helsinki: WSOY.

Homeros (2012) Odysseia. Suom. Pentti Saarikoski. Saatesanat Hannu Riikonen. Helsinki: Otava.

Hornby, Richard (1986) Drama, Metadrama, and Perception. London and Toronto: Bucknell University Press.

Howard, Jean E. (1984) Shakespeare’s Art of Orchestration. Stage Technique and Audience Response. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.

Hägglund, Tor-Björn (1990) Oidipus Iänikuinen. Kalevalan miesten ja naisten kuvaamana. Oulu: Psykoterapiasäätiö Monasteri.

Häggman, Kai (1994) Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 179. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Hämäläinen, Niina (2012) Yhteinen perhe, jaetut tunteet. Lyyrisen kansanrunon tekstualisoinnin ja artikuloinnin tapoja Kalevalassa. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita 349. Turku: Turun yliopisto.

Ilmari, Wilho (1971) Teatterimiehen lokikirja. Toim. Aino Räty-Hämäläinen. Helsinki: Tammi.

J. S. (1897) Suomalainen Teaatteri. – Uusi Suometar 3.1.1897.

Jauhiainen, Marjatta (1999) Suomalaiset uskomustarinat. Tyypit ja motiivit. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 731. Helsinki: SKS.

Jekels, Ludwig (1958) On the Psychology of Comedy. – The Tulane Drama Review 2: 3/1958, 55–61.

John, S. B. (1976) Violence and Identity in Romantic Drama. – French Literature and Its Background 4. The Early Nineteenth Century. Ed. John Cruickshank. London: Oxford University Press, 132–151.

Johnston, Brian (1999) Revolution and the Romantic Theater. – Ibsen Voyages. Saatavissa: URL: http://www.ibsenvoyages.com/e-texts. (4.2.2014.)

Juteini, Jaakko (1817/2009) Pila Pahoista Hengistä, Kolmessa Kanssa-puheessa, Uskon Wahwistukseksi. – Jaakko Juteini, Kootut teokset I. Toim. Klaus Krohn. Helsinki: Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 2009, 201–208.

Järvinen, Irma-Riitta (1993) Monisäikeinen Kullervo. Kalevalan Kullervo-runojen kansanrunotaustasta. – Parnasso 1/1993, 69–74.

K. H. (1934) Kullervo Oulun Näyttämöllä. – Liitto 12.10.1934.

K. L. (1927) Kuopion Työväen Teatteri. Kullervo. – Savon Työ 15.3.1927.

Kaijala-Vuorinen, Kaija (1982) Turun kaupunginteatteri: Näkemisen arvoinen Kullervo. – Suomenmaa 9.3.1982.

Kajava, Jukka (2001) Kullervo on Aleksis Kiven terroristihahmo. Kansallisteatterin tuore tulkinta on vahvasti tätä päivää. – Helsingin Sanomat 13.12.2001.

Kalima, Eino (1968) Kansallisteatterin ohjissa. Muistelmia II. Helsinki: WSOY.

Kallio, O. (1911) Uudempi suomalainen kirjallisuus. Edellinen osa: vanhempi eli perustava aika. Porvoo: WSOY.

Karhu, Eino (1979) Suomen kirjallisuus runonlaulajista 1800-luvun loppuun. II. Suom. Ulla-Liisa Heino. Helsinki: Kansankulttuuri.

Karhu, Merja-Liisa (1991) Rakkaat siskot. Siskokullat. KOM-teatterin klassikkotulkintoja 1978–1990. Helsinki: Kansan Sivistystyön Liitto.

Karkama, Pertti (1985a) Aleksis Kiven nauru. – Pertti Karkama, Impivaara ja yhteiskunta: tutkielmia kirjallisuudesta ja kulttuurista. Oulu: Pohjoinen, 66−83.

Karkama, Pertti (1985b) Järkevä rakkaus. J. V. Snellman kertojana. Suomi 132. Helsinki: SKS.

Karkama, Pertti (1989) J. V. Snellmanin kirjallisuuspolitiikka. Suomi 144. Helsinki: SKS.

Katajamäki, Sakari (2010) Nummisuutarien julkaisuhistoria. – Aleksis Kivi, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1284, Tiede. Helsinki: SKS, 129–155.

Katajamäki, Sakari (2014) Kullervon julkaisuhistoria. – Aleksis Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397. Helsinki: SKS, 50–59.

Kaukonen, Väinö (1939) Vanhan Kalevalan kokoonpano. I. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 213. Helsinki: SKS.

Kaukonen, Väinö (1945) Vanhan Kalevalan kokoonpano. II. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 213. Helsinki: SKS.

Kaukonen, Väinö (1956) Elias Lönnrotin Kalevalan toinen painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 247. Helsinki: SKS.

Kaukonen, Väinö (1984) Elias Lönnrotin Kanteletar. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 386. Helsinki: SKS.

Kaukonen, Väinö (1989) Lönnrot ja Kanteletar. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 507. Helsinki: SKS.

Kauppinen, Eino (1969) Oliko Aleksis Kiven alku-Kullervo runomuotoinen vai suorasanainen? – Juhlakirja Paavo Siron täyttäessä 60 vuotta 2.8.1969. Toim. A. Alhoniemi ym. Acta Universitas Tamperensis A 26. Tampere: Tampereen yliopisto, 72–78.

Kemiläinen, Aira (1993) Suomalaiset, outo Pohjolan kansa. Rotuteoriat ja kansallinen identiteetti. Historiallisia tutkimuksia 177. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura.

Kerényi, C. (1949/1973) The Primordial Child in Primordial Times. – C. G. Jung and C. Kerényi, Essays on a Science of Mythology. The Myth of the Divine Child and the Mysteries of Eleusis. Bollingen Series XXII. Princeton: Princeton University Press, 33–39.

Kielitoimiston sanakirja 1–3. (2006) Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 140. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Kinnunen, Aarne (1967) Aleksis Kiven näytelmät. Analyysi ja tarkastelua ajan aatevirtausten valossa. Helsinki: WSOY.

Kinnunen, Raila – Salminen, Esko (1997) Elämä Eskona – ”Still Going Wrong”. Helsinki: WSOY.

Kiuru, Silva (2001) Ensimmäisten suomenkielisten näytelmien kielestä. – Virittäjä 1/2001, 59–73.

Kivi, Aleksis (1866) Ote Näytelmä-kappaleesta: Karkurit. Näytelmä 5:ssä näytöksessä. – Kirjallinen Kuukauslehti 2/1866, 35–40.

Kivi, Aleksis (1870) Seitsemän Weljestä. Kertomus. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (1877) Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. – A. Kivi, A. Kiven valitut teokset I. Draamalliset teokset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55. Helsinki: SKS, 4–105.

Kivi, Aleksis (1919/1947) Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Aleksis Kivi, Kootut teokset II osa Näytelmiä Kullervo Nummisuutarit Karkurit Kihlaus Yö ja päivä Lea Margareta. Toim. E. A. Saarimaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138. 4. painos. Helsinki: SKS, 4–106.

Kivi, Aleksis (2012) Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (2014) Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397. Helsinki: SKS.

Kivimaa, Arvi (1934) Kansallisteatterin Kullervo. – Helsingin Sanomat 11.10.1934.

Kivimaa, Arvi (1934/1937) Satavuotias Aleksis Kivi. ”Kullervon” uusintaesitys. – Arvi Kivimaa, Teatterivaeltaja. Kirjoista, kirjailijoista ja näyttämön taiteesta. Porvoo ja Helsinki: WSOY, 130–137.

Kjellin, Gösta (1999a) 1800-talet möter Shakespeare. – Finlands svenska litteraturhistoria. Första delen: Aren 1400–1900. Utgiven av Johan Wrede. Helsingfors, Stockholm: SLS/ Atlantis, 372–373.

Kjellin, Gösta (1999b) Dramat i Finland. – Finlands svenska litteraturhistoria. Första delen: Aren 1400–1900. Utgiven av Johan Wrede. Helsingfors, Stockholm: SLS/Atlantis, 362–372.

Kjellin, Gösta (1999c) Teater på två språk. – Finlands svenska litteraturhistoria. Första delen: Aren 1400–1900. Utgiven av Johan Wrede. Helsingfors, Stockholm: SLS/Atlantis, 385–391.

Klinge, Matti (1998) Idylli ja uhka. Topeliuksen aatteita ja politiikkaa. Porvoo & Helsinki: WSOY.

Koivisto, Helinä (1966) Aleksis Kiven kielen irrallisista aineksista. Suomi 111:3. Helsinki: SKS.

Koivisto, Juhani (2001). Klassikon uusi elämä. Aleksis Kiven Kullervo on osattu Kansallisteatterissa tuoda tähän päivään. – Ilkka 15.12.2001.

Koskenniemi, V. A. (1934/1954) Aleksis Kivi. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Koski, Pirkko (1986) Kansan Teatteri 1. Kansan Näyttämö. Koiton Näyttämö. Helsinki: Helsingin teatterisäätiö.

Koskimies, Rafael (1944) Elävä kansalliskirjallisuus 1. Helsinki: Otava.

Koskimies, Rafael (1953) Suomen Kansallisteatteri 1902–1917. Helsinki: Otava.

Koskimies, Rafael (1972) Suomen Kansallisteatteri 2. 1917–1950. Helsinki: Otava.

Koskimies, Rafael (1974) Aleksis Kivi. Henkilö ja runous. Helsinki: Otava.

Koskimies, Rafael (1978) Kalevalan estetiikkaa. Suomi 122:1. Helsinki: SKS.

Kotimaisia näyttämötaiteilijoita sanoin ja kuvin. Viipuri: Kustannusliike Opas. 1930.

Krohn, Eino (1951) Aleksis Kiven näytelmien rakenteesta. – Kultanummi. Aleksis Kiven Seuran juhlajulkaisu. Otto Mannisen muistolle omistettu. Päätoim. Viljo Tarkiainen. Helsinki: Otava, 99–115.

Krohn, Julius (1897/1954) Suomalaisen kirjallisuuden vaiheet. Toim. Kaarle Krohn. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 86. Helsinki: SKS.

Krohn, Julius (1918/2004) Nuoren ylioppilaan kirjeitä 1850-luvulta. Toim. Sari Forsström. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 971. Helsinki: SKS.

Krohn, Julius (toim.) (1882) Kullervon runot. Inkerin toisinnoista lisätty uusi painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 64. Helsinki: SKS.

Krohn, Kaarle (1904) Kalevalan runojen historia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 101. Helsinki: SKS.

Krohn, Kaarle (1928) Kalevalastudien VI. Kullervo. FF Communications 76. Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia.

Kupiainen, Tarja (2004) Kertovan kansanrunouden nuori nainen ja nuori mies. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 996. Helsinki: SKS.

Kuusi, Matti (1959) Aleksis Kiven kaksi kieltä. – Äidinkielen Opettajain Liiton vuosikirja 7, 7–17.

Kuusi, Matti (1963a) Esisuomalainen runous. – Suomen kirjallisuus I. Kirjoittamaton kirjallisuus. Toim. Matti Kuusi. Helsinki: SKS ja Otava, 31–80.

Kuusi, Matti (1963b) Keskiajan kalevalainen runous. – Suomen kirjallisuus I. Kirjoittamaton kirjallisuus. Toim. Matti Kuusi. Helsinki: SKS ja Otava, 273–397.

Kuusi, Matti (toim.) (1980) Kalevalaista kertomarunoutta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 362. Helsinki: SKS.

Kuusisaari, Harri (1993) Kullervo avasi oopperatalon tuhon sävelin. Lama-Suomen musta messu. – Keskisuomalainen 2.12.1993.

Laitinen, Kai (1981) Suomen kirjallisuuden historia. Helsinki: Otava.

Lammi, Emmanuel (toim.) (1927) Näyttelijöitä sanoin ja kuvin. Tampere: Suomen Työväen Näyttämöiden Liitto ry.

Lampila, Hannu-Ilari (1993) Aulis Sallisen ooppera ja Kalle Holmbergin ohjaus nostavat Kullervo-myytin kansalliset piirteet kansainväliselle tasolle. – Helsingin Sanomat 2.12.1993.

Lampila, Hannu-Ilari (1997) Suomalainen ooppera. Helsinki: WSOY.

Lamport, F. J. (1996) German Classical Drama. Theatre, Humanity and Nation 1750–1870. Cambridge ym.: Cambridge University Press.

Lauerma, Petri (2005) Gustaf Renvall suomen kirjakielen standardoijana. – Sananjalka 47/2005, 119–157.

Launis, Armas (1915) Ooppera ja puhenäytelmä. Muutamia vertailevia piirteitä. Kansanvalistusseuran toimituksia. Helsinki: KVS.

Launis, Armas (1919) Kullervo. 3-näytöksinen ooppera Kalevalan ja Aleksis Kiven mukaan. Oper in drei Akten nach dem finnischen Nationalepos Kalevala und der Dramatisierung Aleksis Kivis. Kirjoittanut ja sovittanut Armas Launis. Deutsche Übersetzung von Benjamin Maser-Kaew und Emma Mitt. Helsinki: Ahjo.

Laurila, Aarne (1972) Kiven Kullervo 1972. – Suomen Sosialidemokraatti 17.10.1972.

Leerssen, Joep (2006) National Thought in Europe. A Cultural History. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Lehtonen, J. V. (1928) Runon kartanossa. Helsinki: Otava.

Lehtonen, J. V. (1931) Aleksis Kivi aikalaistensa arvostelemana. Helsinki: Otava.

Lehtonen, Tiina-Maija – Hako, Pekka (toim.) (1987) Kuninkaasta kuninkaaseen eli Suomalaisen oopperan tarina. Helsinki: WSOY.

Leino, Eino (1910/1929) Suomalaisen kirjallisuuden historia. – Eino Leino, Kootut teokset XIV. Helsinki: Otava, 331–407.

Leino, Eino (1916) Shakespeare ja Aleksis Kivi. – Sunnuntai 15–16/1916, 7.

Leino, Eino (1999) Tuonelan joutsen [1898], Sota valosta [1901], Väinämöisen kosinta [1905], Karjalan kuningas [1917]. Suomalaisen kirjallisuuden klassikoita. Helsinki: SKS.

Leppänen, Glory (1971) Elämäni teatteria. Helsinki: Otava.

Léuzon Le Duc, Louis-Antoine (1845) La Finlande. Son histoire primitive, sa Mythologie, sa Poésie épique avec la traduction complete de sa grande epopee Le Kalewala, son genie national, sa condition politique et sociale depuis la conquete russe. I–II. Paris: Jules Labitte.

Levin, Richard (1971) The Multiple Plot in English Renaissance Drama. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Lindenberger, Herbert (1975) Historical Drama. The Relation of Literature and Reality. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Lounela, Pekka (1955) Aleksis Kiven näytelmätaide. Laudatur-kirjoitus estetiikassa ja nykyiskansain kirjallisuudessa. Kotimainen kirjallisuus. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Lüchou, Marianne (1977) Svenska Teatern i Helsingfors. Repertoar, styrelser och teaterchefer, konstnärlig personal 1860–1975. Helsingfors: Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors.

Lyytikäinen, Pirjo (2004) Vimman villityt pojat. Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen laji. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 997. Helsinki: SKS.

Lönnbeck, Albin (1883/1931) [arvostelu Nummisuutareista]. Suom. J. V. Lehtonen. – J. V. Lehtonen, Aleksis Kivi aikalaistensa arvostelemana. Helsinki: Otava, 95–98.

Lönnbeck, Gustaf (1879/1931) Aleksis Kivi såsom dramatisk författare. Suom. J. V. Lehtonen. – J. V. Lehtonen, Aleksis Kivi aikalaistensa arvostelemana. Helsinki: Otava, 48–51, 84–95.

Lönnrot (1840/1984) Alkulause. – Väinö Kaukonen, Elias Lönnrotin Kanteletar. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 386. Helsinki: SKS, i–lxxxvi.

Lönnrot, Elias (1829–1831) Kantele taikka Suomen kansan sekä vanhoja että nykyisempiä runoja ja lauluja. I–IV. Helsinki: K. E. Holm. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2010-00000193. (5.2.2014.)

Lönnrot, Elias (1835) Esipuhe. – Lönnrot, Elias, Kalewala taikka Wanhoja Karjalan runoja Suomen kansan muinosista ajoista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, 2. Helsinki: SKS, I–LXIII. Saatavissa: URL: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201002031239. (6.2.2014.)

Lönnrot, Elias (1836) Tuiretuisen poika. – Mehiläinen 7/1836.

Lönnrot, Elias (1847) Ruotsin, suomen ja saksan tulkki. Helsinki: Simeliuksen perilliset: Edlund. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/lonnrot/tulkkijatk_1847_rdf.xml.

Lönnrot, Elias (1848) Om de nya under arbete warande Kalewala edition. – Litteraturblad 12/1848.

Lönnrot, Elias (1849a) Alkulause. – Lönnrot, Elias, Kalevala. Toinen painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 14. Helsinki: SKS, I–XI. Saatavissa: URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2010-00000147. (28.3.2014.)

Lönnrot, Elias (1849b) Kalevala. Toinen painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 14. Helsinki: SKS. Saatavissa: URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2010-00000147. (28.3.2014.)

Lönnrot, Elias (1849/1850) Kullervo. Öfversatt av C. G. Borg. Suomi 1850. Helsinki: SKS.

Lönnrot, Elias (1862) Kalevala. Lyhennetty laitos. Tärkeämmillä selityksillä koulujen tarpeeksi varustanut E. L. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 27. Helsinki: SKS.

Lönnrot, Elias (1990) Valitut teokset 1. Kirjeet. Toim. Raija Majamaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 510. Helsinki: SKS.

Mack, Maynard (1960) The Jacobean Shakespeare: Some Observations on the Construction of the Tragedies. – Jacobean Theatre. Stratford-Upon-Avon Studies 1. London: Arnold, 11–42.

Macpherson, James (1760) Fragments of Ancient Poetry, collected in the Highlands of Scotland. Edinburgh: Hamilton & Balfour.

Macpherson, James (1762) Fingal. An ancient Epic Poem, In Six Books: together with several other Poems, composed by Ossian the Son of Fingal. London: Becket & De Hondt

Macpherson, James (1763) Temora. An Ancient Epic Poem, in Eight Books: Together with several other Poems, composed by Ossian, the Son of Fingal. London: Becket & De Hondt.

Macpherson, James (1773) The Poems of Ossian. London: Strahan & Becket.

Marker, Fredrick J. – Marker, Lise-Lone (1996) A History of Scandinavian Theatre. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Marlowe, Christopher (1604/1973) Doctor Faustus. – The Complete Works of Christopher Marlowe. Volume II. Toim. Fredson Bowers. Cambridge: Cambridge University Press.

Martin, Timo – Niemi, Pertti – Tainio, Ilona (toim.) (1974) Suomen teatterit ja teatterintekijät. Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton julkaisu 28. Helsinki: Tammi.

Mendelsohn, Daniel (2013a) Herakles: Punished again! – New York Review of Books May 23, 2013.

Mendelsohn, Daniel (2013b) Daniel Mendelsohn replies. – New York Review of Books June 20, 2013.

Mikkola, Kaisu (1981) Ymmärsittekö Kullervon viestin? – Kaleva 31.10.1981.

Mikkola, Kaisu (2001) Nuorista lausujista sankarinäyttelijöiksi. – Kaleva 17.12.2001.

Miller, Alice (1979) Depression and Grandiosity as Related Forms of Narcissistic Disturbances. – International Review of Psycho-Analysis 6/1979, 61–76.

Moretti, Franco (1986) The Moment of Truth. – New Left Review I: 159/1986, 39–48.

Määttänen, Jukka (1972) Kullervon särmät musiikin valossa. – Uusi Suomi 17.10.1972.

–nen (1922) Kotkan Työväen Teatteri: Kiwi-juhla: Kullerwo. – Eteenpäin 2.1.1922.

Nevala, Maria-Liisa (1966) Kaksi tietäjää nostattaa saman karhun. – Kalevalaseuran vuosikirja 46. Porvoo: WSOY, 256–275.

Nevo, Ruth (1972) Tragic Form in Shakespeare. Princeton: Princeton University Press.

Niemi, Irmeli (1971) Kullervo ja Daniel Hjort. Luonnosta suomalaisen näytelmän sosiologiaan. – Juhlakirja Väinö Kaukosen täyttäessä 60 vuotta 18. III 1971. Toim. Pertti Hallikainen. Kirjallisuudentutkijain seuran vuosikirja 25. Helsinki: SKS, 108–129.

Niemi, Juhani (1980) Kullervosta rauhan erakkoon. Sota ja rauha suomalaisessa kirjallisuudessa kansanrunoudesta realismin sukupolveen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 364. Joensuun korkeakoulun julkaisuja. Sarja A 17. Helsinki: SKS.

Nummi, Jyrki (2002) Sepeteuksen pojista voiton sankareiksi. Seitsemän veljestä ja raamatullinen alluusio. – Raamattu suomalaisessa kirjallisuudessa. Kaunis tarina ja jumalan keksintö. Toim. Hannes Sihvo ja Jyrki Nummi. Helsinki: Yliopistopaino, 59−139.

Nummi, Jyrki (2003) Generic Signal and Allusion in Aleksis Kivi’s Seven Brothers. – Journal of Finnish Studies 7: 2/2003, 25–34.

Nummi, Jyrki (2006) Seven Sages from the East: Seven Brothers and the Genre of Dialogue. – Journal of Finnish studies 19: 1/2006, 4–16.

Nummi, Jyrki (2007a) Intiimi vai poliittinen isänmaa? J. L. Runebergin ”Maamme”, Aleksis Kiven ”Suomenmaa” ja tekstienväliset yhteydet. – Avain 1/2007, 5–31.

Nummi, Jyrki (2007b) Space and mind in Seven Brothers: The Case of the Pale Maiden. – Journal of Finnish Studies 11: 1/2007, 4–19.

Nummi, Jyrki (2008) Kadotettu ja jälleen löydetty. Nummisuutarit ja Filius Prodigus -traditio. – Homeroksesta Hessu Hopoon. Antiikin traditioiden vaikutus myöhempään kirjallisuuteen. Toim. Janna Kantola ja Heta Pyrhönen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1184. Helsinki: SKS, 135–154.

Nummi, Jyrki (2010) Nummisuutarit – viisinäytöksinen komedia. – Aleksi Kivi, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1284, Tiede. Helsinki: SKS, 54–120.

Nummi, Jyrki (2012) Aleksis Kiven elämät. – Aleksis Kivi, Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS, 20–74.

Nummi, Jyrki (2014a) Kullervo – viisinäytöksinen tragedia. – Aleksis Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397. Helsinki: SKS, 60–163.

Nummi, Jyrki (2014b) Kullervon tausta ja vastaanotto. – Aleksis Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397. Helsinki: SKS, 16–49.

Nykysuomen sanakirja 1–6. (1951–1961). Päätoim. Matti Sadeniemi. Helsinki: WSOY.

O. T. [Oskar Toppelius] (1864) Inhemsk litteratur. – Helsingfors Tidningar 22.12.1864.

O’Donoghue, Heather (2010) From Asgard to Valhalla: The Remarkable History of the Norse Myths. London & New York: I. B.Tauris.

Ollikainen, Anneli (toim.) (2007) Mans Hedström. Teatterin visuaalinen suunnittelija. Teaterns visuella designer. Helsinki: Teatterimuseo.

Onerva, L. (1932) Eino Leino. Runoilija ja ihminen. II. Helsinki: Otava.

Orjatsalo, Aarne (1917) Aleksis Kiwi. Esitelmä Kiwi-juhlassa Tampereen Työwäentalossa 10.10.1917. – Kansan Lehti 16.10.1917.

Orsmaa, Taisto-Bertil (1976) Teatterimme käänne. Ekspressionismi suomalaisessa teatterissa. Helsinki: Gaudeamus.

Paavolainen, Pentti – Kukkonen, Aino (2005) Näyttämöllä – teatterihistoriaa Suomesta. Laatukirjasto. Helsinki: WSOY.

Paavolainen, Pentti (2010a) Nummisuutarit näyttämöllä. – Aleksis Kivi, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS, 129–155.

Paavolainen, Pentti (2010b) Säveltämättä – ja kirjoittamatta jäänyt ooppera. K. Bergbomin Elinan surma -oopperan librettoluonnos (1871) ja wagneriaaninen haaste. – Synteesi 1/2010, 29–47.

Paavolainen, Pentti (2013) Sankariksi kelpaamaton? Evald Jahnssonin Lallin lyhyt näyttämöhistoria. – Kirjailijoiden Kalevala. Toim. Antti Tuuri, Ulla Piela ja Seppo Knuuttila. Kalevalaseuran vuosikirja 92. Helsinki: SKS, 47–67.

Paavolainen, Pentti (2014) Kiven Kullervo teatterissa ja oopperassa. – Aleksis Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397. Helsinki: SKS, 200–232.

Palmgren, Raoul (1948) Suuri linja: Arwidssonista vallankumouksellisiin sosialisteihin: kansallisia tutkielmia. Helsinki: Kansankulttuuri, 83–105.

Paloposki, Outi (2007) Shakespearea suomeksi ensi kerran: Ruunulinna. – Suomennoskirjallisuuden historia 1. Toim. H. K. Riikonen (päätoim.), Urpo Kovala, Pekka Kujamäki ja Outi Paloposki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1084. Helsinki: SKS, 130–132.

Pennanen, Jotaarkka (2010) Elämää pienempi näytelmä. Helsinki: Like.

Pentikäinen, Juha (1971) Marina Takalon uskonto. Uskontoantropologinen tutkimus. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 299. Helsinki: SKS.

Perander, Johan Julius Frithiof (1872) Tragillisesta peri-aatteesta Kullervo-runoissa. – Kaikuja Hämeestä. Hämäläis-osakunnan albumi. Helsinki: Hämäläis-osakunta, 133–143.

Pfister, Manfred (1988) The Theory and Analysis of Drama. Transl. John Halliday. Cambridge: Cambridge University Press.

Piela, Ulla – Knuuttila, Seppo – Laaksonen, Pekka (toim.) (2008) Kalevalan kulttuurihistoria. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1179. Helsinki: SKS.

Pietilä, Elina (2003) Sivistävä huvi. Suomalainen seuranäytelmä vuoteen 1910. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 943. Helsinki: SKS.

Pohjola, Riitta (2004) Georg Büchner ja Danton’s Tod. Helsinki: Like.

Pyhä Raamattu. Helsinki: Suomen Pipliaseura. 1992.

Pärnänen, Väinö (1950) Viipurilaista teatterielämää. Viipurin työväen teatteri – Viipurin kaupunginteatteri 1898–1945. Helsinki: Tammi.

Raglan, Lord (1936) The Hero. A Study in Tradition, Myth and Drama. London: Methuen.

Rahikainen, Esko (2009) Impivaaran kaski. Aleksis Kivi kirjallisuutemme korvenraivaajana. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1229. Helsinki: SKS.

Rajala, Panu (1991) Taiteesta ja taistelusta. Tampereen Työväen Teatteri 1901–1918. Helsinki: Tammi.

Rajala, Panu (1995) Titaanien teatteri. Tampereen Työväen Teatteri 1918–1964. Tampere: Tampereen Työväen Teatteri.

Rajala, Panu (2004) Tunteen tulet, taiteen tasot. Tampereen Teatteri 1904–2004. Tampere: Tampereen Teatteri.

Rank, Otto (1912/1992) Incest Theme in Literature and Legend. Fundamentals of a Psychology of Literary Creation. Transl. G. C. Richter. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Reid, Robert Lanier (2000) Shakespeare’s Tragic Form. Spirit in the Wheel. Newark: University of Delaware Press.

Reitala, Heta (1990) Kalevalainen esitysperinne Suomalaisessa Teatterissa vuoteen 1912. Teatteritieteen pääainetutkielma. Helsingin yliopisto: Yleisen kirjallisuustieteen, teatteritieteen ja estetiikan laitos.

Renvall, Gustaf (1823–1826) Suomalainen Sana-kirja. Lexicon Lingua Fennica, cum interpretation duplici, copiosiore Latina, breviore Germanica. 1–2. Aboæ. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/renvall/renvall_rdf.xml. (6.2.2014.)

Reunamäki, Hannu (2002a) Kertomus menetetystä lapsuudesta. Ohjaaja Juha Luukkonen keskittyy Aleksis Kiven näytelmässä Kullervon sisäiseen maailmaan. – Savon Sanomat 13.9.2002.

Reunamäki, Hannu (2002b) Kullervon rooli houkutteli Jukka Peltolan Kuopioon. – Savon Sanomat 13.9.2002.

Reunamäki, Hannu (2002c) Kolmasti kirkastettu Kullervo. – Savon Sanomat 21.9.2002.

Reunamäki, Hannu (2002d) Kullervo ajaa pahaa pois itsestään. Juha Luukkosen sovitus tekee Aleksis Kiven hajanaisesta esikoisnäytelmästä taiteellisesti ehjän teoksen. – Savon Sanomat 21.9.2002.

Richardson, Alan (1988) A Mental Theater. Poetic Drama and Consciousness in the Romantic Age. University Park and London: The Pennsylvania State University Press.

Robinson, Douglas (1993) Introduction. – Aleksis Kivi’s Heath Cobblers (Nummisuutarit) and Kullervo. Transl. Douglas Robinson. St. Cloud, Minnesota: North Star Press of St. Cloud, i–xix.

Romilly, Jacqueline de (1968) Time in Greek Tragedy. Ithaca, New York: Cornell University Press.

Rose, Mark (1972) Shakespearean Design. Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.

Rudnytsky, Peter L. (1999) ”The Darke and Vicious Place”: The Dread of the Vagina in King Lear. – Modern Philology 96: 3/1999, 291–311.

Räsänen, Seppo (1975) Aleksis Kiven Kullervon ja Nummisuutarien kielestä. Acta Universitatis Tamperensis, A 63. Tampere: Tampereen yliopisto.

Rönnholm, Bror (1982) Pennanens Kullervo – stark och skön. – Åbo Underrättelser 23.2.1982.

S (1934) Oulun Näyttämö. Kivi-juhla. – Helsingin Sanomat 15.10.1934.

Saarimaa, E. A. (1925) Kalevalan vaikutus Aleksis Kiven tyyliin. – E. A. Saarimaa, Kielen ja tyylin alalta. Porvoo: WSOY, 68–88.

Saarimaa, E. A. (1964) Selityksiä Aleksis Kiven teoksiin. 4. painos. Tietolipas 32. Helsinki: SKS.

Sallamaa, Kari (2008) Kalevala sanataiteessa 1860–1935. – Kalevalan kulttuurihistoria. Toim. Ulla Piela, Seppo Knuuttila ja Pekka Laaksonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1179. Helsinki. SKS, 28–65.

Salmelainen, Eero (toim.) (1852) Suomen Kansan Satuja ja Tarinoita 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 17. Helsinki: SKS. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/salmelainen/sadut1_1852_rdf.xml (6.2.2014.)

Salmelainen, Eero (toim.) (1854) Suomen Kansan Satuja ja Tarinoita 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 17. Helsinki: SKS. Saatavissa: URL: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/salmelainen/sadut2_1854_rdf.xml (6.2.2014.)

Salmelainen, Eino (1972) Ihminen näyttämöllä. Kansallisen dramatiikan tarkkailua. Helsinki: Tammi.

Salmenhaara, Erkki (1996) Suomen musiikin historia 2: Kansallisromantiikan valtavirta 1885–1918. Toim. Liisa Aroheimo-Marvia, Paula Karlsson, Riitta Paananen ja Riitta Toiviainen. Helsinki: WSOY.

Salmi, Hannu (2005) Wagner and Wagnerianism in Nineteenth-Century Sweden, Finland, and the Baltic Provinces. Reception, Enthusiam, Cult. Eastman studies in music 34. Rochester, NY: University of Rochester Press.

Salmi, Hannu (toim.) (2009) Armas Järnefelt. Kahden maan mestari. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1204. Helsinki: SKS.

Salminen, Anja (2002) Kullervon tuska ja hullu maailma giljotiinin varjossa. – Uutispäivä Demari syyskuu 2002.

Salminen, Esko – Kinnunen, Raila (2010) Toinen näytös. Helsinki: WSOY.

Salosaari, Kari (1960) Tragediaa ulkoilmanäyttämöllä: Kiven ”Kullervo” Samppalinnan puistossa. – Uusi Suomi 4.8.1960.

Saraneva, Kristina (2008) Freudin traumateoria ja Nachträglichkeit-periaatteen merkitys psykoanalyysissa. – Psykoterapia 27: 3/2008, 168–188.

Sassoon, Donald (2006) The Culture of the Europeans. From 1800 to the Present. London: Harper Press.

Saxo Grammaticus (1979) The History of Danes 1–2. Transl. Peter Fisher. Ed. Hilda Ellis Davidson. Cambridge: Brewer.

Scherer, Jacques (1950/2001) La dramaturgie classique en France. Nizet: Saint-Genouph.

Schiefner, Anton (1852) Kalewala. Das National-Epos der Finnen. Nach der zweiten Ausgabe ins Deutsche übertragen von A. S. Helsingfors: Frenckell.

Schott, Wilhelm (1866) Neuste Erscheinnungen der finnischen und ehstnischen Literatur. – Magazin für die Literatur des Auslandes 33/1866, 469–471.

Schwab, Gustav (1839) Den klassiska fornalderns hjeltesagor. Efter dess skalder och berättare. Andra delen. Stockholm: Hjerta.

Seppälä, Mikko-Olavi (2002) Torpalta taloon. Sata vuotta kuopiolaista teatteria. Kuopio: Media Wallius ja Kuopion teatterikerho ry.

Seppälä, Mikko-Olavi – Tanskanen, Katri (2010) Suomalainen teatteri ja draama. Helsinki: Like.

Seppälä, Riitta – Kurki, Anneli (toim.) (2005) Suomen teatterit ja teatterintekijät. Teatterin tiedotuskeskus. Helsinki: Like.

Seppälä, Riitta – Tainio, Ilona (toim.) (1993) Suomen teatterit ja teatterintekijät. Helsinki: Tammi.

Setälä, E. N. (1903) Kullervo – Hamlet: ein sagenvergleichender versuch. – Finnisch-Ugrische Forschungen 3/1903, 61–97.

Setälä, E. N. (1910) Kullervo–Hamlet. – Valvoja. Vihko 3, 145–164.

Shakespeare, William (1847–1851/1861) Shakspeare’s Dramatiska arbeten I–IX. Öfversätta af Carl August Hagberg. Upplaga reviderad av Nils Molin. Lund: Gleerup. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/hagberg/. (10.2.2014.)

Shakespeare, William (1847/1861) Shakspeare’s Dramatiska arbeten. Första Bandet. Öfversätta af Carl August Hagberg. Lund: Gleerup. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/hagberg/. (26.3.2014.)

Shakespeare, William (1849/1861) Shakspeare’s Dramatiska arbeten. Sjunde Bandet. Öfversätta af Carl August Hagberg. Lund: Gleerup. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/hagberg/. (26.3.2014.)

Shakespeare, William (1850/1861) Shakspeare’s Dramatiska arbeten. Nionde Bandet. Öfversätta af Carl August Hagberg. Lund: Gleerup. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/hagberg/. (26.3.2014.)

Shakespeare, William (1851/1861) Shakspeare’s Dramatiska arbeten. Elfte Bandet. Öfversätta af Carl August Hagberg. Lund: Gleerup. Saatavissa: URL: http://runeberg.org/hagberg/. (26.3.2014.)

Shakespeare, William (1944) Kuningas Lear. – William Shakespearen draamat I. Hamlet. Romeo ja Julia. Venetian kauppias. Kuningas Lear. Suom. Paavo Cajander. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Sharpe, Lesley (1982) Schiller and the Historical Character. Presentation and Interpretation in the Historiographical Works and in the Historical Drama. Oxford: Oxford University Press.

Shields, M. G. (1961) Sight and Blindness Imagery in the Oedipus Coloneus. – Phoenix 15: 2/1961, 63–73.

Sihvo, Hannes (2001) Kiven Kullervon salaisuudet. – Hiidenkivi 3/2001, 6–9.

Sihvo, Hannes (2002) Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 889. Helsinki: SKS.

Siikala, Anna-Leena (1992) Suomalainen šamanismi. Mielikuvien historiaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 565. Helsinki: SKS.

Siikala, Anna-Leena (2012) Itämerensuomalaisten mytologia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1388. Helsinki: SKS.

Siikala, Kirsikka (1982) Vireää turkulaisteatteria: Teräsvuoren Kullervo. – Helsingin Sanomat 24.2.1982.

Siivola, Vilho (1983) Maailmassa maailmaa. Toim. Hilkka Eklund. Helsinki: Tammi.

Silk, M. S. (1996) Tragic Language: The Greek Tragedians and Shakespeare. – Tragedy and the Tragic. Greek Theatre and Beyond. Ed. M. S. Silk. Oxford: Clarendon Press, 458–496.

Simon, Bennet (1988) Tragic Drama and the Family. Psychoanalytic Studies from Aeschylus to Beckett. New Haven: Yale University Press.

Snellman, J. V. (1844/2002) Runebergin ”Kuningas Fjalar”. Suom. Eero Ojanen. – Kootut teokset 7. Elokuu 1844 – toukokuu 1845. Toim. Raimo Savolainen (päätoim.), Sari Linnavalli ja Jorma Selovuori. Helsinki: Opetusministeriö (Edita), 177–197.

Snellman, J. V. (1847/2002) Ruotsin kirjallisuutta. Suom. Heikki Eskelinen. – Kootut Teokset 10. Tammikuu 1847 – helmikuu 1848. Toim. Raimo Savolainen (päätoim.), Sari Linnavalli ja Jorma Selovuori. Helsinki: Opetusministeriö (Edita), 339–377.

Snellman, J. V. (1848/2002) Kaunokirjallisuutta. Suom. Antero Tiusanen. – Kootut Teokset 10. Tammikuu 1847 – helmikuu 1848. Toim. Raimo Savolainen (päätoim.), Sari Linnavalli ja Jorma Selovuori. Helsinki: Opetusministeriö (Edita), 312–316.

Soellner, Rolf (1984) King Lear and the Magic of the Wheel. – Shakespeare Quarterly 35: 3/1984, 247–289.

Sofokles (1937) Kuningas Oidipus. Suom. O. Manninen. Helsinki: WSOY.

Sofokles (1994) Oidipus Kolonoksessa. Suom. Esa Kirkkopelto. Helsinki: Like.

Sohlman, August (1855) Det unga Finland: en kulturhistorisk betraktelse. Afhandlingar och skizzer uti kultur- och konsthistoriska ämnen 2. Stockholm: C. M. Thimgren.

Sola, Väinö (1951) Wäinö Sola kertoo. Helsinki: WSOY.

Steiner, George (1960) The Death of Tragedy. London: Faber and Faber.

Styan, J. L. (2000) Drama. A Guide to the Study of Plays. New York: Peter Lang.

Sulkunen, Irma (2004) Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 952. Helsinki: SKS.

Sundqvist, Harry (1972) Teatterin juhlavuoden kohokohta. Kullervo vahvana tulkintana. – Aamulehti 18.10.1972.

Suomalainen, Lauri (1903) Jaakko Fredrik Lagervall. Kirjallisuushistoriallisia piirteitä. Suomi. Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Neljäs jakso. 1. osa. Helsinki: SKS.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemiset 6.4.1859–16.3.1860. – Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1859. Nittonde årgången. Helsinki: SKS 1860, 293–326.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemukset v. 1869–1870. – Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista aineista. Toinen jakso. 10. Osa. Helsinki: SKS 1872, 177–252.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemukset v:na 1863–64. – Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista aineista. Toinen jakso. 3. Osa. Helsinki: SKS 1865a, 237–357.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemukset v:na 1864–65. – Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista aineista. Toinen jakso. 4. Osa. Helsinki: SKS 1865b, 273–365.

Suomen Kansan Vanhat Runot V. Itä- ja Pohjois-Inkerin Runot 1. Kertovaiset runot. Julkaissut Väinö Salminen. Helsinki: SKS. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 141. Helsinki: SKS. 1929. Saatavissa: URL: https://skvr.fi. (6.6.2013.)

Suomen Kansan Vanhat Runot VIII. Varsinais-Suomen runot. Julkaissut Y. H. Toivonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 145. Helsinki: SKS. 1932. Saatavissa: URL: https://skvr.fi. (6.2.2014.)

Suomen kirjallisuuden käännökset. Helsinki: SKS. Saatavissa: URL: http://www.finlit.fi/kaannokset/ (17.2.2014.)

Suomen murteiden sanakirja 1–8. 1985–2008. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 36. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Ks. URL: http://kaino.kotus.fi/sms/

Svenska Akademiens Ordbok (A–TYNA). 1997–2014. Stockholm: Svenska Akademien. Saatavissa: URL: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/. (6.2.2014.)

Tainio, Ilona (toim.) (1983) Suomen teatterit ja teatterintekijät. Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton julkaisu. Helsinki: Tammi.

Talvio, Kauko (1975) Yhteisteatterin Kullervolla sanottavaa myös nykyihmiselle. – Kansan Sana 10.5.1975.

Tanskanen, Taimi (1970) Ossian Suomen kirjallisuudessa Aleksis Kiven vuosikymmenellä. Acta Universitatis Tamperensis. Ser.A, vol. 35. Kirjallisuuden laitoksen julkaisuja 4. Tampere: Tampereen yliopisto.

Taplin, Oliver (1972) Aeschylean Silences and Silences in Aeschylus. – Harvard Studies in Classical Philology 76/1972, 57–97.

Taplin, Oliver (1996) Comedy and Tragic. – Tragedy and the Tragic. Greek Theatre and Beyond. Ed. M. S. Silk. Oxford: Clarendon Press, 188–202.

Tarkiainen, Viljo (1909) Kullervo-aihe Suomen kirjallisuudessa. – Valvoja. Kalevalavihko, 231–246.

Tarkiainen, Viljo (1912) Kiven näytelmien kirjallisista esikuvista ja vieraista vaikutuksista. – Valvoja. Vihko 7–8, 397–407, 484–500.

Tarkiainen, Viljo (1915/1950) Aleksis Kivi. Elämä ja teokset. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Tarkiainen, Viljo (1927) Aleksis Kiven suhteesta historiaan. – Nuori Suomi 37/1927, 40–54.

Tarkiainen, Viljo (1934a) Suomalaisen kirjallisuuden historia. Helsinki: Otava.

Tarkiainen, Viljo (1934b) Taivas, helvetti ja muita uskonnollisia piirteitä Aleksis Kiven runoudessa. – Aleksis Kiven satavuotismuisto 10.X.1934. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 3. Helsinki: SKS, 14–41.

Tarkiainen, Viljo (1935) V. A. Koskenniemen ”Aleksis Kivi”. – Virittäjä 39/1935, 261–272.

Theokritos (1975) Idyllejä. Suom. Marianna Tyni. Helsinki: Gaudeamus.

Toivanen, Pekka (2000) Kuopion historia 2. Savon residenssistä valtuusmiesten aikaan. Kuopio: Kuopion kaupunki.

Toppelius, O. A. (1864/1931) [arvostelu Kullervosta]. – J. V. Lehtonen, Aleksis Kivi aikalaistensa arvostelemana. Helsinki: Otava, 24–31.

Tunkelo, Eljas (1927) Kuinka Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on tullut Aleksis Kiven teosten kustantajaksi. Suomi. Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Viides jakso. 6. osa. Helsinki: SKS.

Tuominen, Arja-Anneli (2001) Komeasti esillepantu Kullervo Kansallisteatterissa. Koston kierre ei pääty koskaan. – Kansan Uutiset 13.12.2001.

Turunen, Aimo (1979) Kalevalan sanat ja niiden taustat. Lappeenranta: Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö.

Uexküll, Sole (1972) Kullervo katkoo kapaloitaan. – Helsingin Sanomat 15.10.1972.

Uther, Hans-Jörg (toim.) (2004) The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson. Part 1. Animal Tales, Tales of Magic, Religious Tales, and Realistic Tales, with an Introduction. FF communications 284. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica.

Valkama, Leevi (1965) Kuvakielen funktioista Aleksis Kiven Kullervossa. – Sananjalka 7/1965, 116–131.

Wallis, Mick – Shepherd, Simon (2002) Studying Plays. London: Arnold.

Varpio, Yrjö (2012) Mitä Kivi luki? – Aleksis Kivi, Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1386, Tiede. Helsinki: SKS, 75–113.

Vartia, Annikki (1972) Vahva Kullervo Kansallisessa. – Kauppalehti 17.10.1972.

Veikko (1869) Helsingistä 5. p. tammik. Kirje veikoille. – Kansan Lehti 16.1.1869.

Veistäjä, Olavi (1982) Metallinhohtoinen Kullervo Turussa. – Aamulehti 21.2.1982.

Veistäjä, Verneri (1957) Viipurin ja muun Suomen teatteri. Helsinki: Tammi.

Veistäjä, Verneri (1958) Kotkan teatterit ja näyttämöt. Kuvaus Kotkan teatterielämästä vuosina 1908–1958. Kotka: Kotkan kaupunginteatteri.

Veistäjä, Verneri (toim.) (1950) Teatterin maailma. Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton julkaisu 5. Helsinki: Tammi.

Veltheim, Katri (1962) Näyttämötaide. Teatterikausi 1960–61. – Mitä-Missä-Milloin 1962. Toim. Seppo Harjulehto. Helsinki: Otava, 332–346.

Veltheim, Katri (1982) Onnen nurjalla puolella. Shakespearea Kiven läpi. – Uusi Suomi 25.2.1982.

Viljanen, Lauri (1963) Aleksis Kivis första verk och dess ställning i nordisk litteraturhistoria. – Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri 39/1963, 300–307.

Viljanen, Lauri (1964) Aleksis Kivi. – Suomen kirjallisuus III: Turun romantikoista Aleksis Kiveen. Toim. Matti Kuusi, Simo Konsala ja Lauri Viljanen. Helsinki: SKS ja Otava, 462–580.

Williams, Simon (1990) Shakespeare on the German Stage. Volume I: 1586–1914. Cambridge: Cambridge University Press.

Williams, Simon (2004) Wagner and the Romantic Hero. Cambridge: Cambridge University Press.

W-o. (1908) Emil Falck. – Uusi Suometar 17.10.1908.

Wuorela, Hannu (1993) Uutuudenviehätys puuttui oopperan avauksesta. Aulis Sallisen Kullervo tuli tuttuna ensi-iltaan. – Turun Sanomat 2.12.1993.

Vuori, Jyrki (1982a) Kun ihmisarvo riistetään. Kullervo – oman aikansa terroristi. – Turun Sanomat 13.2.1982.

Vuori, Jyrki (1982b) Teräsvuoren vanki – hän on täällä tänään. Vihan ääntä ja koston kuiskausta. – Turun Sanomat 21.2.1982.

Wähämäki, Börje (1978) Aleksis Kivi’s Kullervo: A Historical Drama of Ideas. – Scandinavian Studies 50: 3/1978, 268–291.

Väinämö, Rauni (1975) Nykyajan Kullervon kirous: Irti koneiston kahleista. – Helsingin Sanomat 3.5.1975.

Y. (1907) Kullervo. – Kansan Lehti 11.10.1907.

Zarilli, Phillip P. – McConachie, Bruce – Williams, Gary Jay – Sorgenfrei, Carol Fischer (2009) Theatre Histories. An Introduction. New York and London: Routledge.

Zeruneith, Keld (2007) The Wooden Horse. The Liberation of the Western Mind from Odysseus to Socrates. Transl. Russel L. Des. New York, Woodstock, London: Duckworth.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Saavutettavuus