Generating File...

Close

Action

Close
Kullervo: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Kullervon tausta ja vastaanotto (Jyrki Nummi) Kullervon julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kullervo - viisinäytöksinen tragedia (Jyrki Nummi) Kansanrunon, Kalevalan ja Kiven Kullervot (Satu Apo) Kiven Kullervo teatterissa ja oopperassa (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Kullervon käsikirjoituskatkelma Kantaesityksen pääkirjan ja ensipainoksen erot Kullervon laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Kullervon laitokset ja käännökset

Bibliografiaan ei ole otettu mukaan sellaisia koulujen lukemistoja ja muita kokoomateoksia, joissa on julkaistu vain lyhyitä katkelmia Kullervosta. Teosten nimien osien väliset välimerkit on merkitty julkaisun omaa käytäntöä noudattaen. Monografioiden osalta annetaan tieto teoksen viimeisestä numeroidusta sivusta. Kokoomateoksissa julkaistujen Kullervojen sijainti emoteoksessa ilmoitetaan numeroimattomat tekstiä sisältävät sivut mukaan lukien. Saman painoksen eri sidosasuja ei ilmoiteta. Kullervon laitosten bibliografian tiedot perustuvat Maija Moilasen 2012 tekemään selvitystyöhön.

Lisätietoa Kullervon laitosten ja niiden painosten taustoista saa tämän edition artikkelista ”Kullervon julkaisuhistoria”.

Kullervon laitokset

A. Kiwi, Kullerwo. Näytelmä wiidessä näytöksessä. – Näytelmistö. Kokous alkuperäisiä ja suomennettuja Teaterinäytelmiä. III. [Macbeth – Kullerwo – Minna von Barnhelm eli Sotamiehen onni – Pietar Patelin eli sukkela asianajaja.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1864. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia. 25 Osa. S. 141–227.

A. Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset I. Draamalliset teokset [selkänimeke: Kivi Valitut teokset. I.]. [Toimittajan alkulause (B. F. Godenhjelm) – Aleksis Kiven elämäkerta (Eliel Aspelin) – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Toim. B. F. Godenhjelm. Helsinki: [Suomalaisen Kirjallisuuden Seura]. 1877. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55. S. 1–105. [2. p. 1897, 3. p. 1909.]

A. Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset. I. Draamalliset teokset. [Toimittajan alkulause (B. F. Godenhjelm) – Aleksis Kiven elämäkerta (Eliel Aspelin-Haapkylä) – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Toim. B. F. Godenhjelm. Helsinki: Suomal. Kirj. Seuran Kirjap. Osakeyhtiö. 1897. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55 Osa I. S. 1–102. [2. p.; 1. p. 1877.]

A. Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset. I. Draamalliset teokset [kansinimeke: Walitut teokset / Valitut teokset; selkänimeke: Kiven teokset]. [Toimittajan alkulause (B. F. Godenhjelm) – Aleksis Kiven elämäkerta (Eliel Aspelin-Haapkylä) – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Toim. B. F. Godenhjelm. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1909. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55 Osa I. S. 1–99. [3. p.; 1. p. 1877.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kootut teokset II osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1919. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 1–106. [2. p. 1922, 3. p. 1928, 4. p. 1947.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset II osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Alkusana – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä – Oikaistavaa.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1921. S. 1–106. [Eripainos, Kootut teokset II osa.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kootut teokset II osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1922. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 1–106. [2. p.; 1. p. 1919.]

A. Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1922. 106 s. [Eripainos, Kootut teokset II osa, jonka 2. p. 1922.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset. II Osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1924. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55 Osa II. S. 1–106. [Eripainos, Kootut teokset II osa, jonka 2. p. 1922.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1928. S. 48–99. [2. p. 1928/1929, 3. p. 1946, 4. p. 1951.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1928/1929. S. 48–99. [2. p.; 1. p. 1928.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kootut teokset II osa Näytelmiä Kullervo Nummisuutarit Karkurit Kihlaus Yö ja päivä Lea Margareta. [Ensimmäisen painoksen alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1928. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 1–106. [3. p.; 1. p. 1919.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1928. 106 s. [Eripainos, Kootut teokset II osa, jonka 3. p. 1928.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä. – Valitut teokset. [Seitsemän veljestä – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Valikoima runoja.] Porvoo ja Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. 1934. Ruusu-sarja X. S. 467–582.

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1946. S. 51–106. [3. p.; 1. p. 1928.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kootut teokset II osa Näytelmiä Kullervo Nummisuutarit Karkurit Kihlaus Yö ja päivä Lea Margareta. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1947. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 1–106. [4. p.; 1. p. 1919.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1951. S. 51–106. [4. p.; 1. p. 1928.]

A. Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1952. 106 s. [Eripainos, Kootut teokset II osa, jonka 4. p. 1947.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Aleksis Kiven mestariteokset I Kanervala ja muita runoja Kullervo Lea. [Kanervala ja muita runoja – Kullervo – Lea.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1956. Joka kodin tähtikirjasto. S. 159–227. [2. p. 1966, 3.–5. p. 1968, 6. p. 1969.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kullervo Karkurit Canzio. [Kullervo – Karkurit – Canzio.] Toim. Eino Kauppinen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1962. Elävä kansalliskirjallisuus. S. 9–94.

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Aleksis Kiven mestariteokset I Kanervala ja muita runoja Kullervo Lea. [Kanervala – Runon kartanosta – Kullervo – Lea.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1966. S. 159–227. [2. p.; 1. p. 1956.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Aleksis Kiven mestariteokset I Kanervala ja muita runoja Kullervo Lea. [Kanervala ja muita runoja – Kullervo – Lea.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1968. S. 159–227. [3.–5. p.; 1. p. 1956.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. Aleksis Kiven mestariteokset I Kanervala ja muita runoja Kullervo Lea. [Kanervala ja muita runoja – Kullervo – Lea.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1969. S. 159–227. [6. p.; 1. p. 1956.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä – Teokset 2 Kullervo Karkurit Canzio. [Kullervo – Karkurit – Canzio.] Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1972. Delfiinikirjat. S. 9–94.

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset Seitsemän veljestä Nummisuutarit Kullervo. [Aleksis Kivi (1834–1872) (Leevi Valkama) – Seitsemän veljestä – Nummisuutarit – Kullervo.] Toim. Kari Jalonen. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Osakeyhtiö. 1973. Suomalainen Sarja. S. 435–512. ISBN 951-23-0701-4 [1–2. p. 1973; 3. p. 1974, 4. p. 1978.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset Seitsemän veljestä Nummisuutarit Kullervo. [Aleksis Kivi (1834–1872) (Leevi Valkama) – Seitsemän veljestä – Nummisuutarit – Kullervo.] Toim. Kari Jalonen. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Osakeyhtiö. 1974. Suomalainen Sarja. S. 435–512. ISBN 951-23-0701-4 [3. p.; 1. p. 1973.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Valitut teokset Seitsemän veljestä Nummisuutarit Kullervo. [Aleksis Kivi (1834–1872) (Leevi Valkama) – Seitsemän veljestä – Nummisuutarit – Kullervo.] Toim. Kari Jalonen. Hämeenlinna: Arvi A. Karisto Osakeyhtiö. 1978. Suomalainen Sarja. S. 435–512. ISBN 951-23-0701-4 [4. p.; 1. p. 1973.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kootut teokset 2 Kullervo Nummisuutarit Karkurit Kihlaus Yö ja päivä Lea Margareta. [Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Jälkisana (Kai Laitinen).] Toim. Eino Kauppinen, Simo Konsala ja Kai Laitinen. Ulkoasu ja typografia Urpo Huhtanen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1984. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 399. S. 7–95. ISBN 951-717-343-1 ISSN 0355-1768 [Kirjan tietojen mukaan 5., tarkistettu p.; vrt. Kootut teokset II osa, 4. p., 1947.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä – Teokset. [Koto ja kahleet – Eriika – Mansikoita ja mustikoita -albumissa julkaistut runot – Kullervo – Nummisuutarit – Vuoripeikot – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Olviretki Schleusingenissä – Kanervala – Kirjallisessa Kuukauslehdessä julkaistut runot – Leo ja Liina – Canzio – Lea – Seitsemän veljestä – Selman juonet – Alma – Margareta – Jälkeenjääneet runot.] Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1984. S. 25–80. ISBN 951-1-07951-4 [Vrt. Teokset I nide, Suuri suomalainen kirjakerho, 1984.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Teokset I nide. [Aleksis Kivi – kyllä hän elää (Väinö Linna) – Koto ja kahleet – Eriika – Mansikoita ja mustikoita -albumissa julkaistut runot – Kullervo – Nummisuutarit – Vuoripeikot – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Olviretki Schleusingenissä – Kanervala – Kirjallisessa Kuukauslehdessä julkaistut runot – Leo ja Liina – Canzio.] Kuvitettu. Helsinki: Suuri suomalainen kirjakerho. 1984. S. 25–80. ISBN 951-643-217-4 [Pohjautuu laitokseen Teokset, Otava, 1984.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä 1864 – Kodin suuret klassikot Aleksis Kivi I osa. [Aleksis Kivi 10.10.1834–31.12.1872 – Toimittamisesta (Kai Laitinen) – Koto ja kahleet – Eriika – Vuoripeikot – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Olviretki Schleusingenissa – Yö ja päivä – Jäähyväishetki (Leo ja Liina) – Lea – Canzio – Viitteitä ja selityksiä – Kuvalähteet.] Toim. Kai Laitinen. Toimituskunta: Kai Laitinen (puheenjohtaja), Ville Repo, Juhani Salokannel ja Maija Pellikka (toimitussihteeri). Kuvatoimitus: Jukka Kukkonen. Ulkoasun suunnittelu: Kaarina Nuotio. Graafinen suunnittelu: Kaarina Nuotio. [Espoo:] Weilin+Göös. 1987. Kodin suuret klassikot. S. 121–184. ISBN: 951-35-3571-1 [2. p. 1989, 3. p. 1992.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä 1864. – Kodin suuret klassikot Aleksis Kivi 1. [Aleksis Kivi 10.10.1834–31.12.1872 – Toimittamisesta (Kai Laitinen) – Koto ja kahleet – Eriika – Vuoripeikot – Kullervo – Nummisuutarit – Viitteitä ja selityksiä – Kuvalähteet.] Toim. Kai Laitinen. Toimituskunta: Kai Laitinen (puheenjohtaja), Ville Repo, Juhani Salokannel ja Maija Pellikka (toimitussihteeri). Kuvatoimitus: Jukka Kokkonen. Graafinen suunnittelu: Kaarina Nuotio ja Maija Sohlman. [Espoo:] Weilin+Göös. 1989. Kodin suuret klassikot. S. 121–184. ISBN 951-35-4808-2 (osa) ISBN 951-35-4807-4 (koko teos) [2. p.; 1. p. 1987.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä 1864. – Kodin suuret klassikot Aleksis Kivi I. [Aleksis Kivi 10.10.1834–31.12.1872 – Toimittamisesta (Kai Laitinen) – Koto ja kahleet – Eriika – Vuoripeikot – Kullervo – Nummisuutarit – Viitteitä ja selityksiä – Kuvalähteet.] Toim. Kai Laitinen. Toimituskunta: Kai Laitinen (puheenjohtaja), Ville Repo, Juhani Salokannel ja Maija Pellikka (toimitussihteeri). Kuvatoimitus: Jukka Kokkonen. Graafinen suunnittelu: Kaarina Nuotio ja Päivi Lahtinen. Sidosasun suunnittelu: Päivi Lahtinen. [Espoo:] Weilin+Göös. 1992. Kodin suuret klassikot. S. 121–184. ISBN 951-35-5416-3 (osa) ISBN 951-35-5420-1 (koko teos) [Weilin+Göös 120 vuotta juhlapainos; 1. p. 1987.]

Aleksis Kivi, Kullervo. – Agricolasta alkaen. Kirjallisuus CD-ROM 40 000 sivua tekstiä. [Useita teoksia kotimaisilta kirjailijoilta.] Espoo: CompOpus-kustannus. 1995. ISBN 951-674-146-0 [CD-ROM.] [2. p. 2008.]

A. Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. Helsinki: Lasipalatsi. 1999. Kirja kerrallaan. 106 s. [Näköispainos: eripainos, Kootut teokset II osa, jonka 2. p. 1922.] ISBN 951-9351-11-6.

Aleksis Kivi, Kullervo. – Aleksis Kivi: kootut teokset. Espoo: CompOpus. 1999. ISBN 951-674-167-3 [CD-ROM.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. – Kullervo Kihlaus Leo ja Liina. [Esipuhe (Juha Hurme) – Kullervo – Kihlaus – Leo ja Liina.] [Helsinki:] Werner Söderström Osakeyhtiö. 2002. Laatukirjasto. S. 13–114. ISBN 951-0-27423-2

Aleksis Kivi, Kullervo. – Agricolasta alkaen. Kirjallisuus CD-ROM 40 000 sivua tekstiä. [Useita teoksia kotimaisilta kirjailijoilta.] Espoo: CompOpus-kustannus. 2008. ISBN 951-674-146-0 [CD-ROM.] [2. p.; 1. p. 1995.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. Helsinki: Elisa Kirja. 2012. 63 s. ISBN 978-952-282-420-2. [Sähkökirja.]

A. Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. Helsinki: ntamo. 2012. 106 s. [Näköispainos: eripainos, Kootut teokset II osa, jonka 2. p. 1922.] ISBN 978-952-215-338-8.

A. Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. – Aleksis Kivi, Kullervo näytelmä viidessä näytöksessä Kriittinen editio [Esipuhe – Edition toimitusperiaatteet – Kullervon tausta ja vastaanotto (Jyrki Nummi) – Kullervon julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) – Kullervo – viisinäytöksinen tragedia (Jyrki Nummi) – Kansanrunon, Kalevalan ja Kiven Kullervot (Satu Apo) – Kiven Kullervo teatterissa ja oopperassa (Pentti Paavolainen) – Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä – Liitteet] Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Pentti Paavolainen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2014. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1397. S. 233–312. ISBN 978-952-222-526-9 ISSN 0355-1768

Aleksis Kivi, Kullervo. Copenhagen: Saga Egmont. 2018. 66 s. ISBN 978-87-26-07251-8. [Sähkökirja.]

Aleksis Kivi, Kullervo Näytelmä viidessä näytöksessä. Helsinki: Oppian. 2020. 69 s. ISBN 978-951-877-203-6. [Sähkökirja.]

Kullervon käännökset

Liitteessä luetellaan tiedossa olevat Kullervon käännösten painetut julkaisut.

ENGLANTI

Kullervo. A Tragedy in Five Acts. – Aleksis Kivi’s Heath Cobblers (Nummisuutarit) and Kullervo. Kääntänyt Douglas Robinson. St. Cloud (MI): North Star Press of St. Cloud. 1993, 1–90. ISBN: 0-87839-081-2.

KIINA (kantoninkiina ja mandariinikiina)

Hu hai en chou lu / Wuhoi jansau luk / A legend of hate and love around the sea and the lake. Kääntänyt Chapman Chen. Xianggang: Guo ji yan yi ping lun jia xie hui (Xianggang fen hui) / International Association of Theatre Critics. 2005. 264 s. ISBN 962-8321-55-2.

RUOTSI

Kullervo. – Lännetär. Album, utgifvet av vestfinnar. III. Kääntänyt nimimerkki –ck– [Gustaf Rancken]. Helsingfors: Theodor Sederholms förlag. 1864, 108–132.

VIRO

Kullervo. Näidend viies vaatuses. Kääntänyt Gerda Laugaste. Kuvittanut Herald Eelma. Tallinn: Eesti raamat. 1990. 110 s. ISBN 5-450-00734-5.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Saavutettavuus