Generating File...

Close

Action

Close
Yö ja päivä: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Yö ja päivä – näytelmä yhdessä näytöksessä (Pentti Paavolainen) Yön ja päivän julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven vakavat pienoisnäytelmät näyttämöllä:  LeaMargareta,  Yö ja päivä,  Alma  (Pentti Paavolainen) Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma (Hanna Suutela) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Yön ja päivän laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Tekijät

Yö ja päivä – kriittinen editio

© Pentti Paavolainen, Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi, Kirsi-Maria Nummila ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)


Edition tiedot

Edition toimittajat:

Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi, Kirsi-Maria Nummila.

Digitaalisen edition XML-muotoisten aineistojen toimitus: Kirsi-Maria Nummila ja Sakari Katajamäki.

Tekninen toteutus: Maria Niku.

Julkaistu: 2021

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1473
ISSN 2670-2401 (verkkoaineisto)

URL: http://kivi.finlit.fi/yojapaiva

URN:NBN:fi-fe2021051229814

Digitaalinen editio pohjautuu painettuun teokseen: Aleksis Kivi, Yö ja päivä, Lea, Alma, Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1439. Helsinki: SKS 2019.


Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

Toimitusneuvosto:

Sari Kivistö (puheenjohtaja), Outi Hupaniittu, Sakari Katajamäki, Sebastian Köhler, Tuomas M. S. Lehtonen, Olli Löytty, Minna Maijala, Tanja Toropainen, Risto Turunen.

Aleksis Kivi -editioiden toimituskunta:

Jyrki Nummi (puheenjohtaja), Sakari Katajamäki, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Kirsi-Maria Nummila, Pentti Paavolainen.

www.edith.fi


Viittausohje

Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1473. Helsinki: SKS 2021. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/yojapaiva URN:NBN:fi-fe2021051229814 (Viitattu 10.10.2021.)

Artikkeleihin viitattaessa noudatetaan seuraavaa mallia:

Paavolainen, Pentti (2021). Yö ja päivä – näytelmä yhdessä näytöksessä. Teoksessa: Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1473. Helsinki: SKS 2021. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/yojapaiva URN:NBN:fi-fe2021051229814 (Viitattu 10.10.2021.)

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus