Generating File...

Close

Action

Close
Yö ja päivä: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Yö ja päivä – näytelmä yhdessä näytöksessä (Pentti Paavolainen) Yön ja päivän julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven vakavat pienoisnäytelmät näyttämöllä:  LeaMargareta,  Yö ja päivä,  Alma  (Pentti Paavolainen) Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma (Hanna Suutela) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Yön ja päivän laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Esipuhe

Muodoltaan lyhyt ja ihmiskäsitykseltään idealistinen Yö ja päivä (1867) oli ensimmäinen Kiven näytelmä, joka soveltui säätyläisnuorison esitettäväksi seuranäytännöissä. Näkönsä menettäneen savolaistytön herääminen sokeuden tilasta kotomaan kauneuden havaitsemiseen oli juuri sellainen kääntymys, emotionaalinen ja poliittinen, johon fennomania säätyläisnuorisoa kutsui. Teos on myös suhteellisen helppo toteuttaa, joten harrastajaryhmätkin esittivät sitä 1960-luvulle asti. Ammattiteattereissa näytelmällä juhlistettiin Kivi- tai isänmaa-aiheisia juhlapäiviä. Sovinnon teko naapurien kesken ja Liisan runollisen kaunis monologi ovat vedonneet esittäjiin ja yleisöön erityisesti aikoina, jolloin toivon ilmapiirille on ollut kysyntää. Viimeksi Yö ja päivä pääsi näyttävästi esille Kivi-juhlien tuotantona vuosina 2017–2018.

Nyt julkaistava Yön ja päivän digitaalinen editio pohjautuu vuonna 2019 ilmestyneeseen Kiven vakavien pienoisnäytelmien – Yön ja päivän, Lean, Alman ja Margaretan – kriittiseen editioon (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1439), joka on osa SKS:n Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikössä toimitettavia Aleksis Kivi -editioita. Vertaisarvioidun sarjan aiempia teoksia ovat Nummisuutarit (2010, digitaalisena editiona 2011), Kirjeet (2012), Kullervo (2014), Kiven pienoiskomedioiden editio (2015), Karkurit (2017), Olviretki Schleusingenissä (2018) ja Canzio (2019) sekä Lea (digitaalisena editiona 2020).

Yön ja päivän digitaalisen edition ovat toimittaneet dosentti Pentti Paavolainen (päätoimittaja, Helsingin yliopisto), erityisasiantuntija Petri Lauerma (Kotimaisten kielten keskus), professori emeritus Juhani Niemi (Tampereen yliopisto) ja professori Jyrki Nummi (Helsingin yliopisto) sekä Edithin toimituspäällikkö Sakari Katajamäki, tutkija Ossi Kokko (k. 2019) ja tutkija Kirsi-Maria Nummila. Yön ja päivän näytelmätekstien ja kommentaarien toimittamisesta on ensisijaisesti vastannut Kokko. Painettuun editioon pohjautuvan digitaalisen edition näytelmätekstin ja kommentaarien toimittamisesta ja TEI-koodauksesta on vastannut Nummila. Muilta osin painetun edition tekstien toimittamisesta digitaalista editiota varten ovat vastanneet Nummila ja Katajamäki. Julkaisun on rakentanut eXist-db-alustalle TEI Publisher –sovellusta käyttäen SKS:n ohjelmistokehittäjä Maria Niku. Ulkoasultaan editio noudattaa väljästi Nummisuutarien digitaalista editiota (SKS 2011), jonka graafisesta suunnittelusta on vastannut Ville Hirvonen / Digination Oy.

Edithin tutkimusavustajina editiohankkeeseen ovat osallistuneet Elina Kela, Henna Keränen, Anni Kohvakka, Henri Korko, Tommi Laine, Karoliina Latola, Jenna Mäkelä, Anu Nissinen, Jenny Perttola, Sakari Soukka, Anni Teppo, Anna Tomi ja Frida Wikblad. Kiven näytelmien alustavat transkriptiot laadittiin vuonna 2012 SKS:n jäsenille suunnatuissa Aleksis Kivi -talkoissa.

Hanketta ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto sekä WSOY:n Kirjallisuussäätiö.

Helsingissä 12. toukokuuta 2021

Pentti Paavolainen

Sakari Katajamäki

Petri Lauerma

Juhani Niemi

Jyrki Nummi

Kirsi-Maria Nummila

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus