Generating File...

Close

Action

Close
Yö ja päivä: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Yö ja päivä – näytelmä yhdessä näytöksessä (Pentti Paavolainen) Yön ja päivän julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven vakavat pienoisnäytelmät näyttämöllä:  LeaMargareta,  Yö ja päivä,  Alma  (Pentti Paavolainen) Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma (Hanna Suutela) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Yön ja päivän laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Yö ja päivä – kriittinen editio

Muodoltaan lyhyt ja ihmiskäsitykseltään idealistinen Yö ja päivä (1867) oli ensimmäinen Aleksis Kiven (1834–1872) näytelmä, joka soveltui säätyläisnuorison esitettäväksi seuranäytännöissä. Näkönsä menettäneen savolaistytön herääminen sokeuden tilasta kotomaan kauneuden havaitsemiseen oli juuri sellainen kääntymys, johon fennomania säätyläisnuorisoa kutsui. Näytelmässä keskeinen sovinnon teko naapurien kesken ja Liisan runollisen kaunis monologi ovat vedonneet esittäjiin ja yleisöön erityisesti aikoina, jolloin toivon ilmapiirille on ollut kysyntää.

Kriittisen edition artikkelit, kommentaarit ja liitteet antavat uutta tietoa Kiven pienoisnäytelmän kirjallisuushistoriallisesta taustasta, draamallisista piirteistä ja julkaisuhistoriasta. Lisäksi editio valottaa Kiven lyhyiden vakavien näytelmien – Yön ja päivän, Lean, Alman ja Margaretan – vaiheita suomalaisilla näyttämöillä ja esittelee hänen naishahmojensa suhdetta aikalaisteatterin käytäntöihin.

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

SKS julkaisee suomalaisen kirjallisuuden kriittisiä editioita toisiaan täydentävinä painettuina kirjoina ja digitaalisina editioina. Edith-editiot perustuvat käsikirjoitusten, ensipainosten ja muun alkuperäisaineiston tutkimukseen. Ne avaavat kirjallista kulttuuria tutkijoille, opettajille ja kaikille kirjallisuudesta kiinnostuneille.


Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1473
ISSN 2670-2401 (verkkoaineisto)

Digitaalinen editio pohjautuu painettuun teokseen: Aleksis Kivi, Yö ja päivä, Lea, Alma, Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1439. Helsinki: SKS 2019.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus