Generating File...

Close

Action

Close
Yö ja päivä: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Yö ja päivä – näytelmä yhdessä näytöksessä (Pentti Paavolainen) Yön ja päivän julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven vakavat pienoisnäytelmät näyttämöllä:  LeaMargareta,  Yö ja päivä,  Alma  (Pentti Paavolainen) Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma (Hanna Suutela) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Yön ja päivän laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Edition käyttöohjeet

Lisenssi ja viittausohjeet

Näytelmän lukuteksti ja kommentaarit ovat vapaasti ladattavissa ja edelleen muokattavissa Creative Commons -lisenssillä CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi).

Edition faksimilekuvat ovat peräisin verkkojulkaisusta Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa. (Ilkka Välimäki, päätoimitus; Eeva-Liisa Haanpää; Satu Heikkinen; Irma-Riitta Järvinen; Sakari Katajamäki; Klaus Krohn ja Tarja Soiniola). Helsinki: SKS 2007. URL: http://www.finlit.fi/kivi/

Koko editioon viitataan muodossa:

Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1473. Helsinki: SKS 2021. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/yojapaiva URN:NBN:fi-fe2021051229814 (Viitattu 10.10.2021.)

Artikkeleihin viitattaessa noudatetaan seuraavaa mallia:

Paavolainen, Pentti (2021). Yö ja päivä – näytelmä yhdessä näytöksessä. Teoksessa: Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1473. Helsinki: SKS 2021. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/yojapaiva URN:NBN:fi-fe2021051229814 (Viitattu 10.10.2021.)

Selaintuki

Verkkojulkaisu toimii parhaiten Chrome- ja Firefox-selaimilla. Microsoft Edge- ja Internet Explorer-selainten käyttöä ei suositella.

Näytelmäteksti-sivun näkymä

Näytelmäteksti-sivun oletusnäkymässä on kaksi palstaa: vasemmalla on toimitettu näytelmäteksti ja oikealla sitä koskevat kommentaarit. Oikeanpuoleiseen palstaan saa vaihdettua Yön ja päivän ensipainoksen (1867) faksimilenäkymän. Palstoja voi lisätä sivun oikeasta yläkulmassa (Lisää palsta) ja palstoja voi poistaa niiden oikeassa yläkulmassa olevasta ruksista.

Palstojen päällä vasemmassa reunassa ”Näkymävaihtoehdot”-painike avaa pudotusvalikon, josta lukutekstiin saa näkyville lisäelementtejä.

Kohdasta Muutokset saa näkyviin kohdat, joissa Yön ja päivän ensipainoksen tekstiä on muutettu toimitettuun näytelmätekstiin. Muutetut kohdat näkyvät näytelmätekstissä vihreällä taustavärillä korostettuina, ja kun hiiren vie maalatun sanan päälle, ensipainoksen muoto tulee näkyviin tekstin päälle avautuvassa tekstiruudussa. Ensipainoksen tulkinnanvaraiset yhdysmerkkitapaukset ilmoitetaan tekstiruuduissa siten, että ensipainoksen rivinvaihto on merkitty pystyviivalla ( | ).

Kohdasta Kommentit saa näkyviin asteriskeilla ( * ) ja oranssilla alleviivauksella kohdat, joihin on tehty kommentaareja. Kun hiiren vie asteriskin päälle, kommentti avautuu näkyviin näytelmätekstin päälle. Lukutekstipalsta ja Kommentaarit-luettelo on linkitetty toisiinsa siten, että lukutekstissä alleviivauksella merkittyä kohtaa klikkaamalla luettelon kommentit siirtyvät vastaavalle kohdalle ja aktivoitu kommentti korostuu oranssilla taustavärillä. Kun jonkin kommentin aktivoi luettelosta, lukuteksti siirtyy kommenttia vastaavalle kohdalle ja kommentoitu alue korostuu oranssilla taustavärillä.

Ensipainoksen sivunumerot saa näkyviin sinisellä fontilla muodossa |1867: s. 6| . Digitaalisen edition sivunumeroissa, jotka näkyvät vihreällä fontilla, käytetään vuosilukua 2019, sillä numerot noudattavat vuonna 2019 julkaistun painetun edition sivunumeroita.

”Näkymävaihtoehdot”-painikkeen oikealla puolella olevista painikkeista ”Lataa TEI” ja ”Lataa kommentaarit” voi ladata näytelmän lukutekstin ja kommentaarit XML-rakenteisina (Extensible Markup Language) tiedostoina, jotka noudattavat TEI P5 -standardia (Text Encoding Initiative, Proposal 5). TEI:n periaatteisiin voi tutustua osoitteessa https://tei-c.org/.

Edition käytössä suositellaan käyttämään selaimessa koko ruudun näyttötilaa (F11), koska silloin edition teksteille ja kuville jää tarvittava tila. Näyttötilasta voi poistua painamalla uudelleen F11.

Hakuohjeet

Sivun oikeassa yläkulmassa on hakutoiminto, joka kattaa edition näytelmätekstin ja kommentaarit sekä artikkelit. Hauissa voi käyttää seuraavanlaisia hakulausekkeita:

merkkijono perushaku, palauttaa täsmälleen haetun merkkijonon
merkkijono* hakutulokset alkavat haetulla merkkijonolla
*merkkijono hakutulokset päättyvät haettuun merkkijonoon
merkkijono*merkkijono hakutulokset alkavat ja päättyvät haetuilla merkkijonoilla
merkkijono~ sumea haku
merkk?jono yksi merkkijonon merkki voi olla mikä tahansa
merkkijono merkkijono haetut merkkijonot esiintyvät hakutuloksessa
"merkkijono merkkijono" täsmälleen haettu fraasi
merkkijono OR merkkijono hakutulokset, joissa esiintyy jokin haetuista merkkijonoista
merkkijono AND merkkijono hakutulokset, joissa esiintyvät kaikki haetut merkkijonot

Esimerkiksi asteriskin ( * ) avulla voi tehdä tarkkoja hakuja. Hakulausekkeella kukkas* löytyvät muun muassa tapaukset kukkasniittu, kukkasnurmilla ja kukkasäyräillä. Hakulausekkeella *niittu saa osumiksi esimerkiksi sanat kukkasniittu ja kulta-niittu. Sumeita hakuja voi tehdä lisäämällä haetun merkkijonon perään tilde-merkin (~). Esimerkiksi hakulausekkeella rakenne~ edition teksteistä löytyvät muun muassa tapaukset rakenne, rakento ja rakennon.

Yhdistelmähakuja voi muodostaa myös ryhmittelemällä yhteen kuuluvia hakuelementtejä kaarisulkeiden avulla. Esimerkiksi haku (kukka* AND *niittu*) OR *nurmi* kohdistuu edition tekstikohtiin, joissa esiintyy merkkijono *nurmi* tai merkkijonot kukka* ja *niittu*. Tällä haulla näytelmätekstistä löytyvät muun muassa tapaukset kukkasniittu, Ahtiniittu, kukkasnurmilla ja kukkasäyräillä.

Seuraavat merkit tulkitaan haun syntaksissa erikoismerkeiksi: + - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ /. Nämä aiheuttavat hauissa virheilmoituksen. Sen voi kiertää ympäröimällä erikoismerkkejä sisältävän merkkijonon lainausmerkkeihin. Esimerkiksi (Kerttu ilman lainausmerkkejä aiheuttaa virheilmoituksen kun taas "(Kerttu" toimii.

Hakutulokset ryhmitellään sen mukaan, ovatko ne Yön ja päivän näytelmätekstistä, siihen tehdyistä kommentaareista vaiko edition artikkeleista. Kussakin tuloksessa on haettu merkkijono korostettuna keskellä sekä kontekstina tietty määrä merkkejä sitä ennen ja sen jälkeen. Korostettua kohtaa klikkaamalla pääsee tekstiin, jossa tulokset näkyvät keltaisella maalattuna.

Mikäli haetun fraasin sanojen välissä on erikoismerkkejä (ks. yllä) tai jossakin sanassa on muotoilua kuten kursiivia, haku tokenisoi sanat. Tällöin sanat näkyvät tuloksissa omilla riveillään.

Editiossa käytetyt lyhenteet

Lähteiden lyhenteet

Raamatun kirjojen lyhenteet

Ap. t. Apostolien teot
Ilm. Johanneksen ilmestys
Jes. Jesajan kirja
Joh. Johanneksen evankeliumi
Juud. Juudaksen kirje
Luuk. Luukkaan evankeliumi
Mark. Markuksen evankeliumi
Matt. Matteuksen evankeliumi
1. Moos. Ensimmäinen Mooseksen kirja
3. Moos. Kolmas Mooseksen kirja
Ps. Psalmien kirja

Muiden teosten lyhenteet

SKVR Suomen Kansan Vanhat Runot (1908–1948, 1995)
WK Suomalainen Wirsi-Kirja, siihen sopiwain Kappalein kanssa (1701/1841)

Kielilyhenteet

murt. murteellinen (ei yleisessä käytössä 1800-luvun kirjakielessä)
hepr heprea
lat latina
ru ruotsi

Muut lyhenteet

s.v. Sub voce (lat ›sanan alla›); viittaa tiettyyn hakusanaan aakkostetussa hakuteoksessa.
vanh. Vanhentunut; jo käytöstä poistunut sanan muoto.
vrt. Vertaa; ilmaisee kommentaarissa tekstikohdan mahdollisen lähteen. Sen tarkoitus ei kuitenkaan ole esittää, että kyseinen lähde olisi ainoa mahdollinen tai että kirjailija olisi suoraan poiminut ilmaisun käyttöönsä kyseisestä lähteestä.

Edition käyttöä tukeva painettu editio

Digitaalisen edition rinnalla voi käyttää Yön ja päivän sisältävää painettua editiota, josta saa hyvän yleiskuvan Aleksis Kiven vakavista pienoisnäytelmistä kokonaisuutena:

Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1439. Helsinki: SKS 2019.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus