Generating File...

Close

Action

Close
Yö ja päivä: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Yö ja päivä – näytelmä yhdessä näytöksessä (Pentti Paavolainen) Yön ja päivän julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven vakavat pienoisnäytelmät näyttämöllä:  LeaMargareta,  Yö ja päivä,  Alma  (Pentti Paavolainen) Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma (Hanna Suutela) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Yön ja päivän laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset

Yön ja päivän toimitettu teksti perustuu teoksen ensipainokseen vuodelta 1867. Näytelmästä ei ole säilynyt käsikirjoituksia, eikä teosta julkaistu Kiven elinaikana uudelleen. Kaikki havaitut virheet, joiden on oletettu olleen virheitä myös ensipainoksen julkaisuaikana, on korjattu digitaalisen edition näytelmätekstiin. Virheiden tulkintaan ja korjaamiseen liittyvät periaatteet kerrotaan edition johdannon luvussa ”Näytelmätekstin toimitusperiaatteet”.

Näytelmätekstiin tehtyjä muutoksia voi tarkastella kokoavasti alla olevasta taulukkomuotoisesta liitteestä. Editoituun tekstiin muutokset saa näkyviin Näkymävaihtoehdot-valikosta. Tällöin muutetut kohdat korostuvat vihreällä taustavärillä ja niiden päälle avautuvissa tekstiruuduissa annetaan ilmaus siinä muodossa kuin se esiintyy ensipainoksessa. Tekstiruuduissa ovat mukana myös rivinloppuisiin yhdysmerkkeihin liittyvät tulkinnanvaraiset tapaukset (ks. alla).

Vasemmassa laidassa olevat sivu- ja rivinumerot ilmoittavat muutetun kohdan paikan edition toimitetussa näytelmätekstissä. Rivinumerot viittaavat painetun edition riveihin. Numeroiden jäljessä tuleva kursivoitu teksti (lemma) osoittaa, mihin rivillä olevaan tekstikohtaan kyseinen muutos liittyy. Taulukon oikeassa laidassa annetaan ensipainoksessa esiintyvä tekstimuoto ja sijaintitieto.

Tildeä ja sirkumfleksia käytetään taulukossa välimerkkejä koskevien muutosten osoittamiseen. Tilde ( ~ ) osoittaa, että muutos ei koske kyseistä tekstikohtaa vaan ainoastaan sen jäljessä olevia merkkejä. Sirkumfleksi ( ^ ) ilmaisee välimerkin puuttumista ensipainoksen tekstistä. Esimerkiksi merkintä

Tapani. ~^

kertoo, että Tapani-nimen perästä puuttuva piste on lisätty kriittisen edition editoituun tekstiin.

Sijainti Edith-editiossa Edith-edition muoto Ensipainoksen muoto Sijainti ensipainoksessa
167:11–12 kiehtoilee kiehtoile 2:8
176:13 Tapani. ~^ 10:16
179:7 Ahtiniittu Ahtäniittu 13:10
179:18–19 tienohin. ~^ 13:26

Yön ja päivän ensipainoksen rivinloppuiset yhdysmerkit

Yön ja päivän ensipainoksessa rivinvaihdon kohdalle sijoittuvat yhdyssanat, joiden osien välissä on yhdysmerkki, ovat tulkinnanvaraisia, sillä ensipainoksessa samankin yhdyssanan muotoja saatetaan kirjoittaa yhdysmerkin kanssa (asuin-huone) tai ilman yhdysmerkkiä (asuinhuone).

Rivinvaihdon kohdalle sijoittuvista yhdyssanoista ei voi siis suoraan päätellä, onko yhdysmerkki tavutuksen aiheuttama tavuviiva vai yhdysviiva, joka on tarkoitettu kirjoitettavaksi sananosien väliin muuallakin kuin rivin lopussa. Tällaiset ensipainoksen tulkinnanvaraiset yhdysmerkkitapaukset sekä niiden osalta tehdyt toimitukselliset ratkaisut ilmoitetaan tässä liitteessä. Yhdysmerkkitapausten toimitukselliset periaatteet kerrotaan edition johdannon luvussa ”Näytelmätekstin toimitusperiaatteet”.

Yön ja päivän ensipainoksessa tulkinnanvaraisia rivinloppuisia yhdyssanoja on 11. Ne luetellaan alla olevassa taulukossa, johon sanat on lisätty digitaalisen Yö ja päivä -edition mukaisessa asussa. Taulukon vasemmassa laidassa ilmoitetaan kriittisen edition sivunumerot, jotka saa näkyviin editoituun tekstiin. Digitaalisen ja painetun edition rinnakkaiskäytön helpottamiseksi sivunumeron perässä annetaan rivinumero, joka ilmaisee rivin, jonka lopussa sana alkaa painetussa editiossa.

Sijainti ensipainoksessa -sarakkeessa annetaan ensipainoksen sivu- ja rivinumerot. Rivinumero ilmoittaa rivin, jonka lopussa sana alkaa.

Sijainti Edith-editiossa Edith-edition tekstimuoto Sijainti ensipainoksessa
166:14 asuinhuone 1:11
168:9 noidan-nuolia 2:36
170:2 asuinmaja 4:15
173:18 läsnäollessa 7:32
173:23 Sentähden 7:39
176:25 maailman 10:30
176:31 peri-kotomme 10:38
177:19 Tänäpänä 11:26
178:28 kylänmiehiä 12:32
181:23 kihlaus-päivä 15:26
182:4 vihamiehet 15:37
Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus