Generating File...

Close

Action

Close
Olviretki Schleusingenissä: näytelmäteksti Perusnäkymä Käsikirjoitusnäkymä about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Olviretken tausta (Jyrki Nummi) Näytelmän julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Olviretki Schleusingenissä - näytelmällinen osotelma (Jyrki Nummi) G. W. F. Hegelin vaikutuksesta 1800-luvun Suomessa (Oiva Kuisma) Näyttämöiden Olviretki (Pentti Paavolainen) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Näytelmän käsikirjoituksen tekstikerrostumat Näytelmän laitokset ja käännökset Sanomalehtiuutinen Schleusingenista 16.7.1866 Lähteet Authors Feedback

Olviretki – kriittinen editio

Olviretki Schleusingenissä on Aleksis Kiven (1834–1872) monipuolisen draamatuotannon ainoa farssi. Komedioiden henkevät dialogit, hienovaraiset luonteet ja mutkikas juoni korvautuvat siinä humalahuumorilla ja metelöivällä koheltamisella. Kiven elinaikana julkaisematta jäänyt Olviretki pilkkaa sotilassäätyä, oppinutta retoriikkaa ja saksalaista filosofiaa sekä viittaa arvoituksellisesti ajan akateemisiin auktoriteetteihin.

Kiven käsikirjoitusta noudattavan näytelmätekstin ja sitä täydentävien kommentaarien lisäksi editio kertoo teoksen kirjallisuushistoriallisesta asemasta, draamallisista ominaispiirteistä, julkaisuhistoriasta ja näyttämötulkinnoista sekä valaisee hegeliläistä historiakäsitystä ja aatemaailmaa. Editioon sisältyy myös kesällä 1866 julkaistu lehtiuutinen baijerilaisesta sotajoukosta, joka rellesti Schleusingenissa yli sadantuhannen olutlitran voimin. Tästä uutisesta Kivi sai alkusysäyksen näytelmälleen, suomalaisen sotilasfarssin alkusolulle.

Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot

SKS julkaisee suomalaisen kirjallisuuden kriittisiä editioita toisiaan täydentävinä painettuina kirjoina ja digitaalisina editioina. Edith-editiot perustuvat käsikirjoitusten, ensipainosten ja muun alkuperäisaineiston tutkimukseen. Ne avaavat kirjallista kulttuuria tutkijoille, opettajille ja kaikille kirjallisuudesta kiinnostuneille.


Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1490
ISSN 2670-2401 (verkkoaineisto)

Digitaalinen editio pohjautuu painettuun teokseen: Aleksis Kivi, Olviretki Schleusingenissä. Näytelmällinen osotelma neljässä osassa. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1440. Helsinki: SKS 2018.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Saavutettavuus