Generating File...

Close

Action

Close
Leo ja Liina: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Porvariston nousu, pienoisnäytelmä ja Kivi (Pentti Paavolainen) Leo ja Liina – yksinäytöksinen näytelmä (Juhani Niemi) Leon ja Liinan julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven pienoiskomediat näyttämöllä ja valkokankaalla (Pentti Paavolainen ja Kimmo Laine) Kiven komedioiden kieli: herrasväen puhetta ja kyökkisuomea (Petri Lauerma) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Leon ja Liinan laitokset Lähteet Authors Feedback

Edition käyttöohjeet

Lisenssi ja viittausohjeet

Näytelmän lukuteksti ja kommentaarit ovat vapaasti ladattavissa ja edelleen muokattavissa Creative Commons -lisenssillä CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi).

Edition faksimilekuvat on alun perin digitoitu verkkojulkaisuun Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa. (Ilkka Välimäki, päätoimitus; Eeva-Liisa Haanpää; Satu Heikkinen; Irma-Riitta Järvinen; Sakari Katajamäki; Klaus Krohn ja Tarja Soiniola). Helsinki: SKS 2007. URL: http://www.finlit.fi/kivi/

Koko editioon viitataan muodossa:

Kivi, Aleksis, Leo ja Liina. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1484. Helsinki: SKS 2022. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/leojaliina URN:NBN:fi-fe2022051635717 (Viitattu 31.5.2022.)

Artikkeleihin viitattaessa noudatetaan seuraavaa mallia:

Paavolainen, Pentti (2022). Porvariston nousu, pienoisnäytelmä ja Kivi. Teoksessa: Kivi, Aleksis, Leo ja Liina. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Kirsi-Maria Nummila. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1484. Helsinki: SKS 2022. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/leojaliina URN:NBN:fi-fe2022051635717 (Viitattu 31.5.2022.)

Selaintuki

Verkkojulkaisu toimii parhaiten Chrome- ja Firefox-selaimilla. Microsoft Edge- ja Internet Explorer -selainten käyttöä ei suositella. Selain kannattaa päivittää uusimpaan versioon. Mikäli edition käytössä on ongelmia, selaimen välimuistin tyhjentäminen voi auttaa.

Näytelmäteksti-sivun näkymä

Näytelmäteksti-sivun oletusnäkymässä on kaksi palstaa: vasemmalla on toimitettu näytelmäteksti ja oikealla siihen liittyvät kommentaarit. Oikeanpuoleiseen palstaan saa vaihdettua Leon ja Liinan ensipainoksen (1878) faksimilenäkymän. Palstoja voi lisätä sivun oikeasta yläkulmassa (Lisää palsta) ja palstoja voi poistaa niiden oikeassa yläkulmassa olevasta ruksista.

Palstojen päällä vasemmassa reunassa ”Näkymävaihtoehdot”-painike avaa pudotusvalikon, josta lukutekstiin saa näkyville lisäelementtejä.

Valikon kohdasta Muutokset saa näkyviin kohdat, joissa Leon ja Liinan ensipainoksen tekstiä on muutettu toimitettuun näytelmätekstiin. Muutetut kohdat näkyvät näytelmätekstissä vihreällä taustavärillä korostettuina, ja kun hiiren osoittimen vie maalatun sanan päälle, ensipainoksen muoto tulee näkyviin tekstin päälle avautuvassa tekstiruudussa. Ensipainoksen tulkinnanvaraiset yhdysmerkkitapaukset ilmoitetaan tekstiruuduissa siten, että ensipainoksen rivinvaihto on merkitty pystyviivalla ( | ).

Kohdasta Kommentit saa näkyviin asteriskeilla ( * ) ja oranssilla alleviivauksella kohdat, joihin on liitetty kommentaareja. Kun hiiren osoittimen vie asteriskin päälle, kommentti avautuu näkyviin näytelmätekstin päälle. Lukutekstipalsta ja Kommentaarit-luettelo on linkitetty toisiinsa siten, että lukutekstissä alleviivauksella merkittyä kohtaa klikkaamalla luettelon kommentit siirtyvät vastaavalle kohdalle ja aktivoitu kommentti korostuu oranssilla taustavärillä. Kun jonkin kommentin aktivoi luettelosta, lukuteksti siirtyy kommenttia vastaavalle kohdalle ja kommentoitu alue korostuu oranssilla taustavärillä.

Ensipainoksen sivunumerot saa näkyviin sinisellä fontilla muodossa |1878: s. 524| . Digitaalisen edition sivunumeroissa, jotka näkyvät vihreällä fontilla, käytetään vuosilukua 2015, sillä numerot noudattavat vuonna 2015 julkaistun painetun edition sivunumeroita.

”Näkymävaihtoehdot”-painikkeen oikealla puolella olevasta pudotusvalikosta ”Lataa XML/TEI” voi ladata näytelmän lukutekstin ja kommentaarit XML-rakenteisina (Extensible Markup Language) tiedostoina, jotka noudattavat TEI P5 -standardia (Text Encoding Initiative, Proposal 5). TEI:n periaatteisiin voi tutustua osoitteessa https://tei-c.org/.

Edition käytössä suositellaan käyttämään selaimessa koko ruudun näyttötilaa (F11), koska silloin edition teksteille ja kuville jää tarvittava tila. Näyttötilasta voi poistua painamalla uudelleen F11.

Hakuohjeet

Sivun oikeassa yläkulmassa on hakutoiminto, joka kattaa edition näytelmätekstin ja kommentaarit sekä artikkelit. Hauissa voi käyttää seuraavanlaisia hakulausekkeita:

merkkijono perushaku, palauttaa täsmälleen haetun merkkijonon
merkkijono* hakutulokset alkavat haetulla merkkijonolla
*merkkijono hakutulokset päättyvät haettuun merkkijonoon
merkkijono*merkkijono hakutulokset alkavat ja päättyvät haetuilla merkkijonoilla
merkkijono~ sumea haku
merkk?jono yksi merkkijonon merkki voi olla mikä tahansa
merkkijono merkkijono jokin haetuista merkkijonoista esiintyy hakutuloksessa
"merkkijono merkkijono" täsmälleen haettu fraasi
merkkijono OR merkkijono hakutulokset, joissa esiintyy jokin haetuista merkkijonoista
merkkijono AND merkkijono hakutulokset, joissa esiintyvät kaikki haetut merkkijonot

Esimerkiksi asteriskin ( * ) avulla voi tehdä tarkkoja hakuja. Hakulausekkeella mets* löytyvät muun muassa tapaukset metsä, metsän, metsojen ja metsäkyöpeliä ja hakulausekkeella vuor* tapaukset vuoret, vuoria ja vuorten. Hakulausekkeella *metso* saa osumiksi esimerkiksi sanat koirasmetsoa, metsoisiin, metsokukkojeni ja metsot. Sumeita hakuja voi tehdä lisäämällä haetun merkkijonon perään tilde-merkin (~). Esimerkiksi hakulausekkeella neito~ edition teksteistä löytyvät muun muassa tapaukset neiti, neitos, noita, näitä.

Yhdistelmähakuja voi muodostaa myös ryhmittelemällä yhteen kuuluvia hakuelementtejä kaarisulkeiden avulla. Esimerkiksi haku (höyry* AND *tuli*) OR *rauta* kohdistuu edition tekstikohtiin, joissa esiintyvät merkkijonot höyry* ja *tuli* tai merkkijono *rauta*. Tällä haulla näytelmätekstistä löytyvät muun muassa tapaukset höyrylaivaan, höyrytarhaan, höyryvaunujen, rautatielle, rautapaidan, tuliputken ja tulivaunujen.

Seuraavat merkit tulkitaan haun syntaksissa erikoismerkeiksi: + - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ /. Nämä aiheuttavat haun epäonnistumisen. Tämän voi kiertää ympäröimällä erikoismerkkejä sisältävän merkkijonon lainausmerkkeihin. Esimerkiksi (Poistuu ilman lainausmerkkejä ei tuota tulosta kun taas ”(Poistuu” toimii.

Hakutulokset ryhmitellään sen mukaan, ovatko ne Leon ja Liinan näytelmätekstistä vai siihen tehdyistä kommentaareista vaiko edition artikkeleista. Kussakin tuloksessa on haettu merkkijono korostettuna keskellä sekä kontekstina tietty määrä merkkejä ennen ja jälkeen. Korostettua kohtaa klikkaamalla pääsee tekstiin, jossa tulokset näkyvät keltaisella maalattuina.

Mikäli haettu merkkijono sisältää pisteen, haku tokenisoi eli erottaa merkkijonon osat pisteen molemmin puolin. Tällöin osat näkyvät tuloksissa omilla riveillään.

Editiossa käytetyt lyhenteet

Lähteiden lyhenteet

Raamatun kirjojen lyhenteet

Jes. Jesajan kirja
2. Kun. Toinen kuninkaiden kirja
1. Moos. Ensimmäinen Mooseksen kirja
4. Moos. Neljäs Mooseksen kirja
Ps. Psalmien kirja

Muiden teosten lyhenteet

FO Ordbok över Finlands svenska folkmål. Bd 4. Kyss–Och (2007)
OBSS Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien (1898–2012)
SAOB Svenska Akademiens Ordbok (A–TÖVLA) (1997–2014)
SKVR Suomen Kansan Vanhat Runot I–XXXIV (1908–1997).
SMS Suomen murteiden sanakirja 1–8 (1985–2008)
SSA Suomen sanojen alkuperä I–III (1992–2000)
WK Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja (1701/1841).

Kielilyhenteet

murt. murteellinen (ei yleisessä käytössä 1800-luvun kirjakielessä)
lat latina
ru ruotsi
sa saksa

Muut lyhenteet

s.v. sub voce (lat ’sanan alla’); viittaa tiettyyn hakusanaan aakkostetussa hakuteoksessa.
vanh. vanhentunut; jo käytöstä poistunut sanan muoto.
vrt. vertaa

Edition käyttöä tukeva painettu editio

Digitaalisen edition rinnalla voi käyttää painettua editiota:

Kivi, Aleksis, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1416. Helsinki: SKS 2015.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus