Generating File...

Close

Action

Close
Leo ja Liina: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Porvariston nousu, pienoisnäytelmä ja Kivi (Pentti Paavolainen) Leo ja Liina – yksinäytöksinen näytelmä (Juhani Niemi) Leon ja Liinan julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven pienoiskomediat näyttämöllä ja valkokankaalla (Pentti Paavolainen ja Kimmo Laine) Kiven komedioiden kieli: herrasväen puhetta ja kyökkisuomea (Petri Lauerma) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Leon ja Liinan laitokset Lähteet Authors Feedback

Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset

Leon ja Liinan toimitettu teksti perustuu teoksen ensipainokseen vuodelta 1878. Näytelmästä ei ole säilynyt käsikirjoituksia, eikä teosta julkaistu Kiven elinaikana. Kaikki havaitut virheet, joiden on oletettu olleen virheitä myös ensipainoksen julkaisuaikana, on korjattu digitaalisen edition näytelmätekstiin. Virheiden tulkintaan ja korjaamiseen liittyvät periaatteet kerrotaan edition johdannon luvussa ”Näytelmätekstin toimitusperiaatteet”.

Näytelmätekstiin tehtyjä muutoksia voi tarkastella kokoavasti alla olevasta taulukkomuotoisesta liitteestä. Editoituun tekstiin muutokset saa näkyviin Näkymävaihtoehdot-valikosta. Tällöin muutetut kohdat korostuvat vihreällä taustavärillä ja niiden päälle avautuvissa tekstiruuduissa annetaan ilmaus siinä muodossa kuin se esiintyy ensipainoksessa. Tekstiruuduissa ovat mukana myös rivinloppuisiin yhdysmerkkeihin liittyvät tulkinnanvaraiset tapaukset (ks. alla).

Vasemmassa laidassa olevat sivu- ja rivinumerot ilmoittavat muutetun kohdan paikan edition toimitetussa näytelmätekstissä. Rivinumerot viittaavat painetun edition riveihin. Numeroiden jäljessä tuleva kursivoitu teksti (lemma) osoittaa, mihin rivillä olevaan tekstikohtaan kyseinen muutos liittyy. Taulukon oikeassa laidassa annetaan ensipainoksessa esiintyvä tekstimuoto ja sijaintitieto.

Sijainti Edith-editiossa Edith-edition muoto Ensipainoksen muoto Sijainti ensipainoksessa
192:17 tämäkö tämökä 524:30
205:35 poveni povesi 543:7
209:2 Liina. Leo. 547:18

Leon ja Liinan ensipainoksen rivinloppuiset yhdysmerkit

Leon ja Liinan ensipainoksessa rivinvaihdon kohdalle sijoittuvat yhdyssanat, joiden osien välissä on yhdysmerkki, ovat tulkinnanvaraisia, sillä ensipainoksessa yhdyssanoja kirjoitetaan joko yhdysmerkin kanssa tai ilman yhdysmerkkiä.

Rivinvaihdon kohdalle sijoittuvista yhdyssanoista ei voi siis suoraan päätellä, onko yhdysmerkki tavutuksen aiheuttama tavuviiva vai yhdysviiva, joka on tarkoitettu kirjoitettavaksi sananosien väliin muuallakin kuin rivin lopussa. Tällaiset ensipainoksen tulkinnanvaraiset yhdysmerkkitapaukset sekä niiden osalta tehdyt toimitukselliset ratkaisut ilmoitetaan tässä liitteessä. Yhdysmerkkitapausten toimitukselliset periaatteet kerrotaan edition johdannon luvussa ”Näytelmätekstin toimitusperiaatteet”.

Leon ja Liinan ensipainoksessa tulkinnanvaraisia rivinloppuisia yhdyssanoja on 16. Ne luetellaan alla olevassa taulukossa, johon sanat on lisätty digitaalisen Leo ja Liina -edition mukaisessa asussa. Taulukon vasemmassa laidassa ilmoitetaan Edith-edition sivunumerot, jotka saa näkyviin editoituun tekstiin. Digitaalisen ja painetun edition rinnakkaiskäytön helpottamiseksi sivunumeron perässä annetaan rivinumero, joka ilmaisee rivin, jonka lopussa sana alkaa painetussa editiossa.

Sijainti ensipainoksessa -sarakkeessa annetaan ensipainoksen sivu- ja rivinumerot. Rivinumero ilmoittaa rivin, jonka lopussa sana alkaa.

Sijainti Edith-editiossa Edith-edition tekstimuoto Sijainti ensipainoksessa
184:33 valtameri 515:24
186:35 mustatukkainen 518:17
187:21 murheenkukkaseksi 519:13
189:4 tulivaunujen 520:30
190:18 koulupoikansa 522:25
193:5 kanalintujen 525:28
193:25 marjaharkki 526:21
193:29 kasvatusäitiäni 526:26
194:13 polviluvussansa 527:21
196:1 viikatemiehen 529:22
197:11 Höyryvaunujen 531:15
202:34 sireenipensaalla 538:27
207:35 metsäkyöpeliä 546:5
208:12 Höyrytaloon 546:20
208:23 Sentähden 546:31
209:10 lähtöhetken 547:26
Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus