Generating File...

Close

Action

Close
Leo ja Liina: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Porvariston nousu, pienoisnäytelmä ja Kivi (Pentti Paavolainen) Leo ja Liina – yksinäytöksinen näytelmä (Juhani Niemi) Leon ja Liinan julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven pienoiskomediat näyttämöllä ja valkokankaalla (Pentti Paavolainen ja Kimmo Laine) Kiven komedioiden kieli: herrasväen puhetta ja kyökkisuomea (Petri Lauerma) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Leon ja Liinan laitokset Lähteet Authors Feedback

Esipuhe

Aleksis Kiven nuoruusvuosina 1800-luvun puolivälissä Suomessa heräsi kiinnostus pienoisnäytelmiin. Tämä synnytti kotimaisten lyhyiden näytelmien aallon, joka on kirjallisuus- ja teatterihistoriallisesta merkityksestään huolimatta saanut vain vähän huomiota. 1860-luvun puolivälissä Kivikin kirjoitti useita pienoisnäytelmiä, joilla hän tavoitteli pääsyä ammattiteatteriin tai säätyläisten seuranäytäntöihin. Yksinäytöksinen Leo ja Liina jäi kuitenkin kirjailijan elinaikana esittämättä ja julkaisematta. Teos ilmestyi A. Kiven valituissa teoksissa (1878) ja sai kantaesityksensä vuonna 1885.

Nyt julkaistava Leon ja Liinan digitaalinen editio pohjautuu vuonna 2015 ilmestyneeseen kolmen pienoisnäytelmän – Kihlauksen, Leon ja Liinan ja Selman juonten – kriittiseen editioon (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1416), joka on osa SKS:n Edith – suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot -yksikössä toimitettavia Aleksis Kivi -editioita. Vertaisarvioidun sarjan aiempia teoksia ovat Nummisuutarit (2010, digitaalisena editiona 2011), Kirjeet (2012), Kullervo (2014, digitaalisena editiona 2021), Karkurit (2017), Olviretki Schleusingenissä (2018), Kiven neljän vakavan pienoisnäytelmän editio (2019) ja Canzio (2019) sekä digitaaliset editiot Leasta (2020) ja Yöstä ja päivästä (2021).

Leon ja Liinan digitaalisen edition ovat toimittaneet dosentti Pentti Paavolainen (päätoimittaja, Helsingin yliopisto), erityisasiantuntija Petri Lauerma (Kotimaisten kielten keskus), professori emeritus Juhani Niemi (Tampereen yliopisto) ja professori Jyrki Nummi (Helsingin yliopisto) sekä Edithin toimituspäällikkö Sakari Katajamäki, tutkija Ossi Kokko (k. 2019) ja tutkija Kirsi-Maria Nummila. Leon ja Liinan näytelmätekstien ja kommentaarien toimittamisesta on ensisijaisesti vastannut Kokko. Painettuun editioon pohjautuvan digitaalisen edition näytelmätekstin ja kommentaarien toimittamisesta ja TEI-koodauksesta on vastannut Nummila. Muilta osin painetun edition tekstien toimittamisesta digitaalista editiota varten ovat vastanneet Nummila ja Katajamäki. Julkaisun on rakentanut eXist-db-alustalle TEI Publisher -sovellusta käyttäen SKS:n ohjelmistokehittäjä Maria Niku. Ulkoasultaan editio noudattaa väljästi Nummisuutarien digitaalista editiota (SKS 2011), jonka graafisesta suunnittelusta on vastannut Ville Hirvonen / Digination Oy.

Edithin tutkimusavustajina editiohankkeeseen ovat osallistuneet Reeta Holopainen, Elina Kela, Anni Kohvakka, Iina Nieminen, Suvi-Tuulia Reivilä, Sakari Soukka, Anni Teppo, Anna Tomi ja Frida Wikblad. Leon ja Liinan alustava transkriptio laadittiin vuonna 2012 SKS:n jäsenille suunnatuissa Aleksis Kivi -talkoissa.

Hanketta ovat tukeneet Opetus- ja kulttuuriministeriö, Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto sekä WSOY:n Kirjallisuussäätiö.

Helsingissä 8. kesäkuuta 2022

Pentti Paavolainen

Sakari Katajamäki

Petri Lauerma

Juhani Niemi

Jyrki Nummi

Kirsi-Maria Nummila

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Saavutettavuus