Generating File...

Close

Action

Close
Leo ja Liina: näytelmäteksti about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Porvariston nousu, pienoisnäytelmä ja Kivi (Pentti Paavolainen) Leo ja Liina – yksinäytöksinen näytelmä (Juhani Niemi) Leon ja Liinan julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven pienoiskomediat näyttämöllä ja valkokankaalla (Pentti Paavolainen ja Kimmo Laine) Kiven komedioiden kieli: herrasväen puhetta ja kyökkisuomea (Petri Lauerma) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Leon ja Liinan laitokset Lähteet Authors Feedback

Leon ja Liinan laitokset

Bibliografiaan ei ole otettu mukaan sellaisia kokoomateoksia, joissa näytelmästä on julkaistu vain lyhyitä katkelmia. Teosten nimien osien väliset välimerkit on merkitty julkaisun omaa käytäntöä noudattaen. Kokoomateoksissa julkaistujen näytelmien sijainti emoteoksessa ilmoitetaan numeroimattomat tekstiä sisältävät sivut mukaan lukien. Saman painoksen eri sidosasuja ei ilmoiteta.

Lisätietoa näytelmän laitosten ja niiden painosten taustoista saa tämän edition artikkelista ”Leon ja Liinan julkaisuhistoria”.

Aleksis Kivi, Leo ja Liina. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset. II. Seitsemän veljestä. – Valittuja runoja. – Ennen julkaisemattomia teoksia. [selkänimeke: (Stenvall) A. Kiven teokset.] [Alkulause (B. F. Godenhjelm) – Seitsemän veljestä – Valittuja runoja – Koti ja kahleet – Leo ja Liina.] Toim. B. F. Godenhjelm. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1878. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55. S. 513–437. [2. p. 1898; 3. p. 1909.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset. II. Seitsemän veljestä. – Valittuja runoja. – Ennen julkasemattomia teoksia. [selkänimeke: A. Kiven teokset II.] [Seitsemän veljestä – Valittuja runoja – Koti ja kahleet – Leo ja Liina.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1898. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55. S. 497–531. [2. p.; 1. p. 1878.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset. II. Seitsemän veljestä. Valittuja runoja. Ennen julkaisemattomia teoksia [kansinimeke: Walitut teokset; selkänimeke: Kiven teokset II]. [Alkulause (B. F. Godenhjelm) – Seitsemän veljestä – Valittuja runoja – Koti ja kahleet – Leo ja Liina.] Toim. B. F. Godenhjelm. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1909. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55. S. 477–509. [3. p.; 1. p. 1878.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – Kootut teokset III osa: Näytelmiä: Olviretki Schleusingenissä. Leo ja Liina. Canzio. Selman juonet. Alma. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Olviretki Schleusingenissä – Leo ja Liina – Canzio – Selman juonet (katkelma) – Alma (katkelma) – Toisintoja (Canzio, Selman juonet) – Toisintoja ja selityksiä – Käsialannäytteitä – Oikaistavaa.] Julk. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1916. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 osa III. S. 105–141. [2. p. 1922, 3. p. 1928, 4. p. 1950.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – Kootut teokset III osa: Näytelmiä: Olviretki Schleusingenissä. Leo ja Liina. Canzio. Selman juonet. Alma. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Olviretki Schleusingenissä – Leo ja Liina – Canzio – Selman juonet (katkelma) – Alma (katkelma) – Toisintoja (Canzio, Selman juonet) – Toisintoja ja selityksiä – Käsialannäytteitä.] Julk. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1922. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa III. S. 105–141. [2. p.; 1. p. 1916.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina – Kootut teokset III osa Näytelmiä Olviretki Schleusingenissä Leo ja Liina Canzio Selman juonet Alma [Olviretki Schleusingenissä – Leo ja Liina – Canzio – Selman Juonet (katkelma) – Alma (katkelma) – Toisintoja – Toisintoja ja selityksiä.] Julk. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1928. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa III. S. 105–141. [3. p.; 1. p. 1916.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – Kootut teokset III osa Näytelmiä Olviretki Schleusingenissä Leo ja Liina Canzio Selman juonet Alma. [Olviretki Schleusingenissä; Leo ja Liina; Canzio; Selman juonet; Alma.] Julkaissut E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1950. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa III. S. 105–141. [4. p.; 1. p. 1916.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina Näytelmä yhdessä näytöksessä – Suomen kirjallisuuden antologia II Ihanteiden aikakausi. [Tekstejä useilta kirjailijoilta sekä Kiveltä seuraavat teokset: Eriika – Leo ja Liina – Joulu-ilta – Anjanpelto – Helavalkea – Ruususolmu – Ikävyys – Metsämiehen laulu.] Toim. Kai Laitinen & Matti Suurpää. Toimituskunta: Tuomas Anhava, Bo Carpelan, Eino Kauppinen ja Eino S. Repo. Helsinki: Otava. 1963. S. 291–313. [Vrt. Kootut teokset III, jonka 4. p. 1950.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina Näytelmä yhdessä näytöksessä – Yö ja päivä Leo ja Liina Lea Margareta Alma Kanervala ja muut runot. [Yö ja päivä – Leo ja Liina – Lea – Margareta – Alma – Kanervala – Muut runot.] Toim. Eino Kauppinen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1963. Elävä kansalliskirjallisuus. S. 27–54.

Aleksis Kivi, Leo ja Liina Näytelmä yhdessä näytöksessä – Teokset 3 Yö ja päivä Leo ja Liina Lea Margareta Alma Kanervala ja muut runot. [Yö ja päivä – Leo ja Liina – Lea – Margareta – Alma – Kanervala – Muut runot – Runojen luettelo.] Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1972. Delfiinikirjat. S. 27–54.

Aleksis Kivi, Leo ja Liina Näytelmä yhdessä näytöksessä – Kootut teokset 3 Olviretki Schleusingenissä Leo ja Liina Canzio Selman juonet Alma. [Olviretki Schleusingenissä – Leo ja Liina – Canzio – Selman juonet – Alma – Jälkisana (Kai Laitinen).] Toimitusneuvosto: Eino Kauppinen, Simo Konsala, Kai Laitinen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1984. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 399. S. 95–124. ISBN: 951-717-343-1 (koko teos). [Kirjan tietojen mukaan 5., tarkistettu p.; vrt. Kootut teokset III osa, 4. p., 1950.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina Näytelmä yhdessä näytöksessä – Teokset. [Koto ja kahleet – Eriika – Mansikoita ja mustikoita -albumissa julkaistut runot – Kullervo – Nummisuutarit – Vuoripeikot – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Olviretki Schleusingenissä – Kanervala – Kirjallisessa Kuukauslehdessä julkaistut runot – Leo ja Liina – Canzio – Lea – Seitsemän veljestä – Selman juonet – Alma – Margareta – Jälkeenjääneet runot.] Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1984. S. 345–363. ISBN 951-1-07951-4. [Vrt. Teokset I nide, Suuri Suomalainen Kirjakerho, 1984.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina Näytelmä yhdessä näytöksessä – Teokset I nide. [Aleksis Kivi – kyllä hän elää (Vainö Linna) – Koto ja kahleet – Eriika – Mansikoita ja mustikoita -albumissa julkaistut runot – Kullervo – Nummisuutarit – Vuoripeikot – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Olviretki Schleusingenissä – Kanervala – Kirjallisessa Kuukauslehdessä julkaistut runot – Leo ja Liina – Canzio.] Kuvitettu. Helsinki: Suuri Suomalainen Kirjakerho. 1984. S. 345–363. ISBN 951-643-217-4 [Pohjautuu laitokseen Teokset, Otava, 1984.]

Aleksis Kivi, Jäähyväishetki Leo ja Liina Näytelmä yhdessä näytöksessä 1867 – Kodin suuret klassikot Aleksis Kivi I osa. [Aleksis Kivi 10.10.1834–31.12.1872 – Toimittamisesta (Kai Laitinen) – Koto ja kahleet – Eriika – Vuoripeikot – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Olviretki Schleusingenissa – Yö ja päivä – Jäähyväishetki (Leo ja Liina) – Lea – Canzio – Viitteitä ja selityksiä – Kuvalähteet.] Toim. Kai Laitinen. Toimituskunta: Kai Laitinen (puheenjohtaja), Ville Repo, Juhani Salokannel ja Maija Pellikka (toimitussihteeri). Kuvatoimitus: Jukka Kukkonen. Ulkoasun suunnittelu: Kaarina Nuotio. Graafinen suunnittelu: Kaarina Nuotio. [Espoo:] Weilin+Göös. 1987. Kodin suuret klassikot. S. 435–456. ISBN: 951-35-3571-1 [2. p. 1989.]

Aleksis Kivi, Jäähyväishetki Leo ja Liina Näytelmä yhdessä näytöksessä 1867 – Kodin suuret klassikot Aleksis Kivi 2. [Karkurit – Kihlaus – Olviretki Schleusingenissä – Yö ja päivä – Jäähyväisretki (Leo ja Liina) – Lea – Canzio – Viitteitä ja selityksiä – Kuvalähteet.] Toim. Kai Laitinen. Kuvitettu. Espoo: Weilin+Göös. 1989. Kodin suuret klassikot. S. 167–188. ISBN: 951-35-4807-4.

Aleksis Kivi, Leo ja Liina – Agricolasta alkaen Kirjallisuus CD-ROM 40 000 sivua tekstiä. [Useita teoksia kotimaisilta kirjailijoilta.] Espoo: CompOpus-kustannus. 1995. ISBN 951-674-146-0. [CD-ROM.] [2. p. 2008.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina – Aleksis Kivi: kootut teokset. Espoo: CompOpus-kustannus. 1999. ISBN 951-674-167-3. [CD-ROM.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina Näytelmä yhdessä näytöksessä – Kullervo Kihlaus Leo ja Liina. [Esipuhe (Juha Hurme) – Kullervo – Kihlaus – Leo ja Liina.] [Helsinki:] Werner Söderström Osakeyhtiö. 2002. Laatukirjasto. S. 137–170. ISBN 951-0-27423-2.

Aleksis Kivi, Leo ja Liina – Agricolasta alkaen Kirjallisuus CD-ROM 40 000 sivua tekstiä. [Useita teoksia kotimaisilta kirjailijoilta.] Espoo: CompOpus-kustannus. 2008. ISBN 951-674-146-0. [CD-ROM.] [1. painos 1995.]

Aleksis Kivi, Leo ja Liina Näytelmä yhdessä näytöksessä – Olviretki Schleusingenissä Leo ja Liina Alma Ensimmäisen kerran julkaistu 1916. [Olviretki Schleusingenissä – Leo ja Liina – Alma.] [kansinimeke: Olviretki Schleusi[n]genissä; Leo ja Liina; Alma]. [Helsinki:] Elisa Kirja. 2012. ISBN 978-952-282-424-0. S. 64–85. [Sähkökirja.] Saatavissa: http://kirja.elisa.fi/ekirja/olviretki-schleusingenissa-leo-ja-liina-alma

Aleksis Kivi, Leo ja Liina. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – Aleksis Kivi, Kihlaus Leo ja Liina Selman juonet Kriittinen editio [Esipuhe – Edition toimitusperiaatteet – Porvariston nousu, pienoisnäytelmä ja Kivi (Pentti Paavolainen) – Kiven pienoiskomedioiden julkaisuhistoriat (Sakari Katajamäki) – Kihlaus – yksinäytöksinen komedia (Jyrki Nummi) – Leo ja Liina – yksinäytöksinen näytelmä (Juhani Niemi) – Selman juonet – kaksinäytöksinen näytelmä (Pentti Paavolainen) – Kiven komedioiden kieli: herrasväen puhetta ja kyökkisuomea (Petri Lauerma) – Kiven pienoiskomediat näyttämöllä ja valkokankaalla (Pentti Paavolainen) – Kihlaus – Leo ja Liina – Selman juonet – Liitteet] Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2015. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1416. S. 183–209. ISBN 978-952-222-683-9 ISSN 0355-1768

Aleksis Kivi, Leo ja Liina Näytelmä yhdessä näytöksessä – Olviretki Schleusingenissä, Leo ja Liina; Alma. [Olviretki Schleusingenissä – Leo ja Liina – Alma.] Saga Egmont. 2019. ISBN 978-87-26-07247. [Sähkökirja.]

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus