Deutsch Norsk Suomi русский Svenska Português Български ελληνικά English Italiano Français Español Česky ქართული Українська Slovenščina Polski Română Nederlands Türkçe

Documentation

Documentation FAQ News Webcomponents API

Download

ePUB XML

Admin

Edit ODD

Settings

Page View

Codex Aitolahti

Aitolahden koodeksin teksti Tiedot Ohjeet Palaute

Käyttöohjeet

Tekijänoikeus ja viittausohjeet

Editiossa julkaistavat kuvat ja transkriptio ovat ovat vapaasti ladattavissa Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0) -lisenssillä.

Verkkojulkaisuun viitattaessa on ilmoitettava verkkojulkaisun nimi, tekijä, julkaisuvuosi ja osoite sekä viittausajankohta:

Codex Aitolahti -verkkojulkaisu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2021 (viitattu 18.6.2021). Saatavissa: http://editiot.finlit.fi/exist/apps/codex-aitolahti

Viitattaessa verkkojulkaisun esittelytekstiin on mainittava kirjoittaja ja suora linkki tekstiin:

Uusitalo Harri: Aitolahden koodeksi - esittely. Codex Aitolahti -verkkojulkaisu. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2021 (viitattu 18.6.2021). Saatavissa: http://editiot.finlit.fi/exist/apps/codex-aitolahti/esipuhe.xml

Selaintuki

Verkkojulkaisu toimii parhaiten Chrome- ja Firefox-selaimilla. Microsoft Edge- ja Internet Explorer-selainten käyttöä ei suositella.

Tekstinäkymä

Avausnäkymässä on kaksi palstaa, vasemmalla faksimilekuvat ja oikealla transkriptio. Faksimilekuvissa lehtien recto-puolet on numeroitu, verso-puolet ilman numeroa. Transkriptiossa on poikettu tästä siten, että recto-puolet on merkitty numerolla ja r-kirjaimella (esim. 6r), verso-puolet numerolla ja v-kirjaimella (esim. 6v).

Faksimilenäkymän päältä pudotusvalikosta voi vaihtaa kuvien tilalle käsikirjoituksen metatiedot. Faksimilenäkymässä näkyvillä painikkeilla voi suurentaa ja pienentää kuvaa (toimii myös pyörittämällä hiiren kiekkoa kuvan päällä), palauttaa aloituskoko, avata kuva koko ruudun kokoiseksi ja kiertää kuvaa. Transkription tekstikokoa voi säätää ylälaidassa näkyvillä suurennuslasikuvakkeilla. Transkriptiotekstiä voi vierittää hiiren kiekolla tai klikkaamalla tekstiä ja käyttämällä nuolinäppäimiä.

Käsikirjoituksessa voi siirtyä eteen- ja taaksepäin sivun ylälaidan nuolinäppäimillä tai siirtyä tiettyyn kaareen tai tietylle lehdelle sisällysluettelossa, joka avautuu yläpalkista (toinen painike vasemmalta). Sisällysluettelon pääotsikoita klikkaamalla pääsee kaariin, niiden alle listattuja alaotsikoita lehtien recto- ja verso-puolille.

Faksimilekuvissa näkyvät yksityiskohdat on merkitty transkriptioihin seuraavasti:

Alleviivaus alleviivatut kohdat
Sininen väri, yläindeksi lisätyt kohdat
Yliviivaus yliviivatut kohdat

Faksimilekuvien marginaalissa näkyvät merkinnät on merkitty transkriptioon huomautuksilla. Kohdat on merkitty numeroviitteillä, ja hiiren osoittimen vieminen tuo esille kohtaan liittyvän selityksen.

Transkription voi ladata XML-muodossa yläpalkin "Lataa transkriptio (TEI)" -linkistä.

Tekstihaku

Codex Aitolahden tekstiin voi tehdä hakuja yläpalkin oikean laidan "Mitä haluat hakea?" -kentässä. Kyseessä on vapaasanahaku, joka tukee perushaun lisäksi katkaisu-, sumeita ja yhdistelmähakuja.

merkkijono* hakutulos alkaa merkkijonolla
*merkkijono hakutulos päättyy merkkijonoon
merkkijono*merkkijono hakutulos alkaa ja päättyy merkkijonolla
merkkijono~ sumea haku; hakutulos eroaa merkkijonosta 0-* merkillä
merkkijono~x hakutulos eroaa merkkijonosta enintään x merkillä
merkk?jono yksi hakutuloksen kirjaimista voi olla mikä tahansa
"merkkijono merkkijono" täsmällinen ilmaus
merkkijono OR merkkijono jokin merkkijonoista esiintyy hakutuloksessa
merkkijono AND merkkijono kaikki merkkijonot esiintyvät hakutuloksessa

Erilaisia hakuja voi yhdistellä, esimerkiksi sumeita hakuja AND-hakuun. AND- ja OR hakuja voi yhdistää sulkeilla. Esimerkiksi (merkkijono AND merkkijono) OR merkkijono palauttaa tulokset, joissa esiintyy ainakin sekä ensimmäinen että toinen merkkijono tai kolmas merkkijono yksinään.

Vapaasanahaun syntaksissa seuraavat ovat erikoismerkkejä: + - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ /. Näiden tapauksessa on joko haettava täsmällistä ilmausta tai lisättävä merkin eteen kenoviiva (\).

Hakutulosnäkymässä on kunkin tuloksen kohdalla käsikirjoituksen otsikko, sen jälkeen kaari ja kaaren alaisen lehden recto-tai verso-puoli, josta tulos löytyy. Hakutulosnäkymä listaa jokaisesta tuloksesta haetun merkkijonon korostettuna sekä tietyn määrän merkkejä sen ympäriltä. Korostettua merkkijonoa klikkaamalla pääsee kirjeeseen, jossa löydetyt tulokset näkyvät keltaiseksi maalattuina. Hakutuloksia voi rajata tulossivun oikean laidan faseteilla. Nämä toimivat samoin kuin kirjeluettelossa.

Saavutettavuus eXist-db TEI Publisher

Generating File...

Close

Error

Close