Generating File...

Close

Action

Close
Lea: play about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Lea  - näytelmä yhdessä näytöksessä (Juhani Koivisto) Lean  julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven vakavat pienoisnäytelmät näyttämöllä:  LeaMargareta,  Yö ja päivä,  Alma  (Pentti Paavolainen) Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma (Hanna Suutela) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Lean laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Edition käyttöohjeet

Lisenssi ja viittausohjeet

Näytelmän lukuteksti ja kommentaarit ovat vapaasti ladattavissa ja edelleen muokattavissa Creative Commons -lisenssillä CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.fi).

Edition faksimilekuvat ovat peräisin verkkojulkaisusta Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa. (Ilkka Välimäki, päätoimitus; Eeva-Liisa Haanpää; Satu Heikkinen; Irma-Riitta Järvinen; Sakari Katajamäki; Klaus Krohn ja Tarja Soiniola). Helsinki: SKS 2007. URL: http://www.finlit.fi/kivi/

Koko editioon viitataan muodossa:

Kivi, Aleksis, Lea. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1466. Helsinki: SKS 2020. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/lea URN: urn:nbn:fi:sks-202010161000 (Viitattu 20.11.2020.)

Artikkeleihin viitattaessa noudatetaan seuraavaa mallia:

Suutela, Hanna (2020). Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma. Teoksessa: Kivi, Aleksis, Lea. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1466. Helsinki: SKS 2020. Saatavissa: http://kivi.finlit.fi/lea URN: urn:nbn:fi:sks-202010161000 (Viitattu 20.11.2020.)

Näytelmäteksti-sivun näkymä

Näytelmäteksti-sivun oletusnäkymässä on kaksi palstaa: vasemmalla on toimitettu näytelmäteksti ja oikealla sitä koskevat kommentaarit. Oikeanpuoleiseen palstaan saa vaihdettua Lean ensipainoksen (1869) faksimilenäkymän. Palstoja voi lisätä sivun oikeasta yläkulmassa (Lisää palsta) ja palstoja voi poistaa niiden oikeassa yläkulmassa olevasta ruksista.

Palstojen päällä vasemmassa reunassa "Näkymävaihtoehdot"-painike avaa pudotusvalikon, josta lukutekstiin saa näkyville lisäelementtejä.

Kohdasta Muutokset saa näkyviin kohdat, joissa Lean ensipainoksen tekstiä on muutettu toimitettuun näytelmätekstiin. Muutetut kohdat näkyvät näytelmätekstissä vihreällä taustavärillä korostettuina, ja kun hiiren vie maalatun sanan päälle, ensipainoksen muoto tulee näkyviin tekstin päälle avautuvassa tekstiruudussa. Ensipainoksen tulkinnanvaraiset yhdysmerkkitapaukset ilmoitetaan tekstiruuduissa siten, että ensipainoksen rivinvaihto on merkitty pystyviivalla ( | ).

Kohdasta Kommentit saa näkyviin asteriskeilla ( * ) ja oranssilla alleviivauksella kohdat, joihin on tehty kommentaareja. Kun hiiren vie asteriskin päälle, kommentti avautuu näkyviin näytelmätekstin päälle. Lukutekstipalsta ja Kommentaarit-luettelo on linkitetty toisiinsa siten, että lukutekstissä alleviivauksella merkittyä kohtaa klikkaamalla luettelon kommentit siirtyvät vastaavalle kohdalle ja aktivoitu kommentti korostuu oranssilla taustavärillä. Kun jonkin kommentin aktivoi luettelosta, lukuteksti siirtyy kommenttia vastaavalle kohdalle ja kommentoitu alue korostuu oranssilla taustavärillä.

Ensipainoksen sivunumerot saa näkyviin sinisellä fontilla muodossa |1869: s.6| . Digitaalisen edition sivunumeroissa, jotka näkyvät vihreällä fontilla, käytetään vuosilukua 2019, sillä numerot noudattavat vuonna 2019 julkaistun painetun edition sivunumeroita.

”Näkymävaihtoehdot”-painikkeen oikealla puolella olevista painikkeista ”Lataa TEI” ja ”Lataa kommentaarit” voi ladata näytelmän lukutekstin ja kommentaarit XML-rakenteisina (Extensible Markup Language) tiedostoina, jotka noudattavat TEI P5 -standardia (Text Encoding Initiative, Proposal 5). TEI:n periaatteisiin voi tutustua osoitteessa https://tei-c.org/.

Edition käytössä suositellaan käyttämään selaimessa koko ruudun näyttötilaa (F11), koska silloin edition teksteille ja kuville jää enemmän tilaa. Näyttötilasta voi poistua painamalla uudelleen F11.

Hakuohjeet

Sivun oikeassa yläkulmassa on hakutoiminto, joka kattaa edition näytelmätekstin ja kommentaarit sekä artikkelit. Hauissa voi käyttää seuraavanlaisia hakulausekkeita:

merkkijono perushaku, palauttaa täsmälleen haetun merkkijonon
merkkijono* hakutulokset alkavat haetulla merkkijonolla
*merkkijono hakutulokset päättyvät haettuun merkkijonoon
merkkijono*merkkijono hakutulokset alkavat ja päättyvät haetuilla merkkijonoilla
merkkijono~ sumea haku
merkk?jono yksi merkkijonon merkki voi olla mikä tahansa
merkkijono merkkijono jokin haetuista merkkijonoista esiintyy hakutuloksessa
"merkkijono merkkijono" täsmälleen haettu fraasi
merkkijono OR merkkijono hakutulokset, joissa esiintyy jokin haetuista merkkijonoista
merkkijono AND merkkijono hakutulokset, joissa esiintyvät kaikki haetut merkkijonot

Sumeita hakuja voi tehdä lisäämällä haetun merkkijonon perään tilde-merkin (~). Esimerkiksi hakulausekkeella saduseus~ löytyy saduseus-tapausten lisäksi tapauksen saddukeus ja Sadduceus.

Seuraavat merkit tulkitaan haun syntaksissa erikoismerkeiksi: + - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~ * ? : \ /. Nämä aiheuttavat hauissa virheilmoituksen. Sen voi kiertää ympäröimällä erikoismerkkejä sisältävän merkkijonon lainausmerkkeihin. Esimerkiksi (Lea ilman lainausmerkkejä aiheuttaa virheilmoituksen kun taas "(Lea" toimii.

AND- ja OR-hakuja voi yhdistää siten, että yhteen kuuluvat hakuelemenetit ryhmitellään kaarisulkeilla. Esimerkiksi haku (belle AND juiv*) OR ingenue etsii tapaukset, joissa esiintyy sana ingenue tai sana belle sekä juiv-alkuinen merkkijono.

Hakutulokset ryhmitellään sen mukaan, ovatko ne Lean näytelmätekstistä, siihen tehdyistä kommentaareista vaiko edition artikkeleista. Kussakin tuloksessa on haettu merkkijono korostettuna keskellä sekä kontekstiksi tietty määrä merkkejä sitä ennen ja sen jälkeen. Korostettua kohtaa klikkaamalla pääsee tekstiin, jossa tulokset näkyvät keltaisella maalattuna.

Mikäli haettu merkkijono sisältää pisteen, haku tokenisoi eli erottaa merkkijonon osat pisteen molemmin puolin. Tällöin osat näkyvät tuloksissa omilla riveillään.

Editiossa käytetyt lyhenteet

Lähteiden lyhenteet

Raamatun kirjojen lyhenteet

Ap. t. Apostolien teot
Dan. Danielin kirja
Hepr. Kirje heprealaisille
Ilm. Johanneksen ilmestys
Jer. Jeremian kirja
Jes. Jesajan kirja
Job. Jobin kirja
Joel. Joelin kirja
Joh. Johanneksen evankeliumi
Joos. Joosuan kirja
2. Kor. Toinen kirje korinttilaisille
1. Kun. Ensimmäinen kuninkaiden kirja
2. Kun. Toinen kuninkaiden kirja
Laul. l. Laulujen laulu
Luuk. Luukkaan evankeliumi
Mark. Markuksen evankeliumi
Matt. Matteuksen evankeliumi
1. Moos. Ensimmäinen Mooseksen kirja
2. Moos. Toinen Mooseksen kirja
3. Moos. Kolmas Mooseksen kirja
4. Moos. Neljäs Mooseksen kirja
5. Moos. Viides Mooseksen kirja
Nah. Nahumin kirja
Neh. Nehemian kirja
1. Piet. Ensimmäinen Pietarin kirje
Ps. Psalmien kirja
1. Sam. Ensimmäinen Samuelin kirja
2. Sam. Toinen Samuelin kirja
Sananl. Sananlaskujen kirja
2. Tess. Toinen kirje tessalonikalaisille

Muiden teosten lyhenteet

Kal. Kalevala (Lönnrot 1849)
WK Suomalainen Wirsi-Kirja, siihen sopiwain Kappalein kanssa (1701/1841)

Kielilyhenteet

murt. murteellinen (ei yleisessä käytössä 1800-luvun kirjakielessä)
hepr heprea
kr kreikka
lat latina
ru ruotsi

Muut lyhenteet

s.v. Sub voce (lat ›sanan alla›); viittaa tiettyyn hakusanaan aakkostetussa hakuteoksessa.
vanh. Vanhentunut; jo käytöstä poistunut sanan muoto.
vrt. Vertaa; ilmaisee kommentaarissa tekstikohdan mahdollisen lähteen. Sen tarkoitus ei kuitenkaan ole esittää, että kyseinen lähde olisi ainoa mahdollinen tai että kirjailija olisi suoraan poiminut ilmaisun käyttöönsä kyseisestä lähteestä.

Edition käyttöä tukeva painettu editio

Digitaalisen edition rinnalla voi käyttää Lean sisältävää painettua editiota, josta saa hyvän yleiskuvan Aleksis Kiven vakavista pienoisnäytelmistä kokonaisuutena:

Kivi, Aleksis, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1439. Helsinki: SKS 2019.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus