Generating File...

Close

Action

Close
Lea: play about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Lea  - näytelmä yhdessä näytöksessä (Juhani Koivisto) Lean  julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven vakavat pienoisnäytelmät näyttämöllä:  LeaMargareta,  Yö ja päivä,  Alma  (Pentti Paavolainen) Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma (Hanna Suutela) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Lean laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset

Lean toimitettu teksti perustuu teoksen ensipainokseen vuodelta 1869. Näytelmästä ei ole säilynyt käsikirjoituksia, eikä teosta julkaistu Kiven elinaikana uudelleen. Kaikki havaitut virheet, joiden on oletettu olleen virheitä myös ensipainoksen julkaisuaikana, on korjattu digitaalisen edition näytelmätekstiin. Virheiden tulkintaan ja korjaamiseen liittyvät periaatteet kerrotaan edition johdannon luvussa "Näytelmätekstin toimitusperiaatteet".

Näytelmätekstiin tehtyjä muutoksia voi tarkastella joko kokoavasti alla olevasta taulukkomuotoisesta liitteestä. Editoituun tekstiin muutokset saa näkyviin Näkymävaihtoehdot-valikosta. Tällöin muutetut kohdat korostuvat vihreällä taustavärillä ja niiden päälle avautuvissa tekstiruuduissa ilmoitetaan ensipainoksen muodot. Näissä muodoissa ovat mukana myös rivinloppuisiin yhdysmerkkeihin liittyvät tulkinnanvaraiset tapaukset (ks. alla).

Vasemmassa laidassa olevat sivu- ja rivinumerot ilmoittavat muutetun kohdan paikan edition toimitetussa näytelmätekstissä. Numeroiden jäljessä tuleva kursivoitu teksti (lemma) osoittaa, mihin rivillä olevaan tekstikohtaan kyseinen muutos liittyy. Taulukon oikeassa laidassa annetaan ensipainoksessa esiintyvä muoto ja sen sijainti.

Tildeä ja sirkumfleksia ( ~ ^ ) käytetään taulukossa koskevien muutosten osoittamiseen. Tilde osoittaa, että muutos ei koske kyseistä tekstikohtaa, vaan ainoastaan sen jäljessä olevia merkkejä. Esimerkiksi merkintä

Multaa! ~,

kertoo, että ensipainoksessa "Multaa"-sanan perässä oleva pilkku on Edithin Lea-editiossa vaihdettu huutomerkiksi.

Sirkumfleksi ilmaisee kohtaa, josta ensipainoksesta puuttuu sellainen välimerkki, joka on lisätty Edith-editioon. Esimerkiksi merkintä

kaikki, ~^

kertoo, että "kaikki"-sanan perästä puuttuva piste on lisätty kriittisen edition editoituun tekstiin.

Sijainti Edith-editiossa Edith-edition muoto Ensipainoksen muoto Sijainti ensipainoksessa
186:28 Multaa! ~, 5:20
188:14 syytä ~, 7:6
192:7 kaikki, ~^ 10:16
208:18 aarteestani aartestani 26:9
208:25 Juuri ~, 26:16
208:25 aarteeni aarteni 26:17
210:20 Jumala jumala 28:11–12

Lean ensipainoksen rivinloppuiset yhdysmerkit

Lean ensipainoksessa rivinvaihdon kohdalle sijoittuvat yhdyssanat, joiden osien välissä on yhdysmerkki, ovat tulkinnanvaraisia, sillä ensipainoksessa samankin yhdyssanan muotoja saatetaan kirjoittaa yhdysmerkin kanssa (tämän-kaltainen) tai ilman yhdysmerkkiä (tämänkaltainen).

Rivinvaihdon kohdalle sijoittuvista yhdyssanoista ei voi siis suoraan päätellä, onko yhdysmerkki tavutuksen aiheuttama tavuviiva vai yhdysviiva, joka on tarkoitettu kirjoitettavaksi sananosien väliin muuallakin kuin rivin lopussa.

Tällaiset ensipainoksen tulkinnanvaraiset yhdysmerkkitapaukset sekä niiden kohdalla tehdyt toimitukselliset ratkaisut ilmoitetaan tässä liitteessä. Yhdysmerkkitapausten toimitukselliset periaatteet kerrotaan edition johdannon luvussa "Näytelmätekstin toimitusperiaatteet".

Lean ensipainoksessa tulkinnanvaraisia rivinloppuisia yhdyssanoja on 5. Ne luetellaan alla olevassa, johon sanat on lisätty digitaalisen Lea-edition mukaisessa asussa. Taulukon vasemmassa laidassa ilmoitetaan Edith-edition sivunumerot, jotka saa näkyviin editoituun tekstiin. Digitaalisen ja painetun edition rinnakkaiskäytön helpottamiseksi sivunumeron perässä annetaan rivinumero, joka ilmaisee rivin, jonka lopussa sana alkaa painetussa editiossa.

Sijainti ensipainoksessa -sarakkeessa annetaan ensipainoksen sivu- ja rivinumerot. Rivinumero ilmoittaa rivin, jonka lopussa sana alkaa.

Sijainti Edith-editiossa Edith-edition tekstimuoto Sijainti ensipainoksessa
189:21 viikunapuu 8:11
191:29 aviopuolisoni 10:4
204:5 jalopeurat 21:18
2011:31 lehtimaja-juhlasta 30:2
2013:21 Tämänkaltainen 31:28
Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus