Generating File...

Close

Action

Close
Lea: play about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Lea  - näytelmä yhdessä näytöksessä (Juhani Koivisto) Lean  julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven vakavat pienoisnäytelmät näyttämöllä:  LeaMargareta,  Yö ja päivä,  Alma  (Pentti Paavolainen) Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma (Hanna Suutela) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Lean laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Lean laitokset ja käännökset

Bibliografiaan ei ole otettu mukaan sellaisia kokoomateoksia, joissa näytelmistä on julkaistu vain lyhyitä katkelmia. Teosten nimien osien väliset välimerkit on merkitty julkaisun omaa käytäntöä noudattaen. Monografioiden osalta annetaan tieto teoksen viimeisestä numeroidusta sivusta. Kokoomateoksissa julkaistujen näytelmien sijainti emoteoksessa ilmoitetaan numeroimattomat tekstiä sisältävät sivut mukaan lukien. Saman painoksen eri sidosasuja ei ilmoiteta.

Lisätietoa Lean laitosten ja niiden painosten taustoista saa tämän edition artikkelista "Lean julkaisuhistoria".

Lean laitokset

A. Kiwi, Lea. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – Näytelmiä. II. [Lea. Näytelmä yhdessä näytöksessä. (A. Kiwi) – Arabian-pulweria. Komedia yhtenä näytöksenä kahdella waihoksella (Ludvig Holberg; suom. Taavetti Heimo)]. Viipuri: Wiipurin Suomalainen Kirjallisuusseura. 1869. S. 3–32.

A. Kivi, Lea. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset. I. Draamalliset teokset. [selkänimeke: Kivi Valitut teokset. I.]. [Toimittajan alkulause (B. F. Godenhjelm) – Aleksis Kiven elämäkerta (Eliel Aspelin) – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Toim. B. F. Godenhjelm. Helsinki: [Suomalaisen Kirjallisuuden Seura]. 1877. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55. S. 415–452. [2. p. 1897, 3. p. 1909.]

A. Kivi, Lea. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset. I. Draamalliset teokset. [Toimittajan alkulause (B. F. Godenhjelm) – Aleksis Kiven elämäkerta (Eliel Aspelin) – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Toim. B. F. Godenhjelm. Helsinki: Suomal. Kirj. Seuran Kirjap. Osakeyhtiö. 1897. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55 Osa I. S. 401–437. [2. p.; 1. p. 1877.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1903. 39 s. [Eripainos, A. Kiven valitut teokset. I., jonka 2. p. 1897.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1907. 39 s. [Eripainos, A. Kiven valitut teokset. I., jonka 2. p. 1897.]

A. Kivi, Lea. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – A. Kiven valitut teokset. I. Draamalliset teokset. [kansinimeke: Walitut teokset / Valitut teokset; selkänimeke: Kiven teokset.]. [Toimittajan alkulause (B. F. Godenhjelm) – Aleksis Kiven elämäkerta (Eliel Aspelin- Haapkylä) – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Toim. B. F. Godenhjelm. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1909. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55 Osa I. S. 389–424. [3. p.; 1. p. 1877.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1909. 36 s. [Eripainos, A. Kiven valitut teokset. I., jonka 3. p. 1909.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Kootut teokset II osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä – Oikaistavaa.] Julk. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1919. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 405–440. [2. p. 1922, 3. p. 1928, 4. p. 1947.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Valitut teokset II osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä – Oikaistavaa.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1921. S. 405–440. [Eripainos, Kootut teokset II osa.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Kootut teokset II osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1922. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 405–440. [2. p.; 1. p. 1919.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä [kansinimeke: Lea Näytelmä]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1922. 38 s. [Eripainos, Kootut teokset II osa., jonka 2. p. 1922.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Valitut teokset. II Osa: Näytelmiä: Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. [Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta.] Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1924. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 55 Osa II. S. 405–440. [Eripainos, Kootut teokset II osa, jonka 2. p. 1922.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Kootut teokset II osa Näytelmiä Kullervo Nummisuutarit Karkurit Kihlaus Yö ja päivä Lea Margareta. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1928. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 405–440. [3. p.; 1. p. 1919.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä [kansinimeke: Lea Näytelmä]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1928. 38 s. [Eripainos, Kootut teokset II osa., jonka 3. p. 1928.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1928. S. 262–280. [2. p. 1928/1929, 3. p. 1946, 4. p. 1951.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1928/1929. S. 262–280. [2. p.; 1. p. 1928.]

Aleksis Kivi, Lea. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – Aleksis Kiven valitut teokset ja elämäkerta. [Elämäkerta – Nummisuutarit – Kihlaus – Runoelmia – Yö ja päivä – Lea – Seitsemän veljestä – Korjattavia kohtia – Huomautuksia – Aleksis Kivi -aiheisten taidejäljennösten luettelo.] Toim. E. N. Setälä, V. Tarkiainen ja Vihtori Laurila. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1934. S. 227–260. [Vrt. Suomen kansalliskirjallisuus XIII Aleksis Kivi, Otava, 1934.]

Aleksis Kivi, Lea. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – Suomen kansalliskirjallisuus XIII Aleksis Kivi. [(Kustantajan esipuhe) – Aleksis Kivi – Nummisuutarit – Kihlaus – Runoelmia – Yö ja päivä – Lea – Seitsemän veljestä – Korjattavia kohtia – Huomautuksia – Aleksis Kivi -aiheisten taidejäljennösten luettelo.] Toim. E. N. Setälä, V. Tarkiainen ja Vihtori Laurila. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1934. Suomen kansalliskirjallisuus Valikoima Suomen kirjallisuuden huomattavimpia tuotteita xiii. S. 227–260. [Vrt. Aleksis Kiven valitut teokset ja elämäkerta, Otava, 1934.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä – Valitut teokset. [Seitsemän veljestä – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Valikoima runoja.] Porvoo ja Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. 1934. Ruusu-sarja X. S. 791–832.

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1946. 38 s. [Eripainos, Kootut teokset II osa., jonka 3. p. 1928.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1946. S. 280–299. [3. p.; 1. p. 1928.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Kootut teokset II osa Näytelmiä Kullervo Nummisuutarit Karkurit Kihlaus Yö ja päivä Lea Margareta. [Alkusana (E. A. Saarimaa) – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Toisintoja ja selityksiä.] Toim. E. A. Saarimaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1947. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. S. 405–440. [4. p.; 1. p. 1919.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872.) (J. V. Lehtonen) – Runoelmia – Kullervo – Nummisuutarit – Kihlaus – Karkurit – Alma – Yö ja päivä – Lea – Koto ja kahleet – Seitsemän veljestä.] Toim. J. V. Lehtonen. Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1951. S. 280–299. [4. p.; 1. p. 1928.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872) (V. A. Koskenniemi) – Seitsemän veljestä – Nummisuutarit – Kihlaus – Lea – Runot.] Porvoo ja Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. 1953. Kymmenen kansalliskirjailijaa 1. S. 461–489. [2. p. 1955, 3. p. 1956, 4. p. 1957, 5. p. 1965.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872) (V. A. Koskenniemi) – Seitsemän veljestä – Nummisuutarit – Kihlaus – Lea – Runot.] Porvoo ja Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. 1955. Kymmenen kansalliskirjailijaa 1. S. 461–489. [2. p.; 1. p. 1953.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Aleksis Kiven mestariteokset I Kanervala ja muita runoja Kullervo Lea. [Kanervala ja muita runoja – Kullervo – Lea.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1956. Joka kodin tähtikirjasto. S. 229–253. [2. p. 1966, 3.–5. p. 1968, 6. p. 1969.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä [kansinimeke: Lea Näytelmä]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1956. 38 s. [Eripainos, Kootut teokset II osa., jonka 4. p. 1947.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872) (V. A. Koskenniemi) – Seitsemän veljestä – Nummisuutarit – Kihlaus – Lea – Runot.] Porvoo ja Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. 1956. Kymmenen kansalliskirjailijaa 1. S. 461–489. [3. p.; 1. p. 1953.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872) (V. A. Koskenniemi) – Seitsemän veljestä – Nummisuutarit – Kihlaus – Lea – Runot.] Porvoo ja Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. 1957. Kymmenen kansalliskirjailijaa 1. S. 461–489. [4. p.; 1. p. 1953.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Yö ja päivä Leo ja Liina Lea Margareta Alma Kanervala ja muut runot. [Yö ja päivä – Leo ja Liina – Lea – Margareta – Alma – Kanervala – Muut runot.] Toim. Eino Kauppinen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1963. Elävä kansalliskirjallisuus. S. 55–84.

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Valitut teokset. [Aleksis Kivi (1834–1872) (V. A. Koskenniemi) – Seitsemän veljestä – Nummisuutarit – Kihlaus – Lea – Runot.] Porvoo ja Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö. 1965. Kymmenen kansalliskirjailijaa 1. S. 461–489. [5. p.; 1. p. 1953.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä.– Aleksis Kiven mestariteokset I Kanervala ja muita runoja Kullervo Lea. [Kanervala ja muita runoja – Kullervo – Lea.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1966. S. 229–253. [2. p.; 1. p. 1956.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä. – Aleksis Kiven mestariteokset I Kanervala ja muita runoja Kullervo Lea. [Kanervala ja muita runoja – Kullervo – Lea.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1968. S. 229–253. [3.–5. p.; 1. p. 1956.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä. – Aleksis Kiven mestariteokset I Kanervala ja muita runoja Kullervo Lea. [Kanervala ja muita runoja – Kullervo – Lea.] Kuvittanut Erkki Tanttu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1969. S. 229–253. [6. p.; 1. p. 1956.]

Aleksis Kivi, Lea – Näytelmiä Kihlaus Yö ja päivä Lea. [Kihlaus – Yö ja päivä – Lea.] Helsinki: Ex Libris. 1970. S. 57–97. [Erikoispainos.] [2. p. 1971; 3. p. 1972.]

Aleksis Kivi, Lea – Näytelmiä Kihlaus Yö ja päivä Lea. [Kihlaus – Yö ja päivä – Lea.] Helsinki: Ex Libris. 1971 S. 57–97. [Erikoispainos.] [2. p.; 1. p. 1970.]

Aleksis Kivi, Lea – Näytelmiä Kihlaus Yö ja Päivä Lea. [Kihlaus – Yö ja Päivä – Lea.] Kuvitettu. Helsinki: Ex Libris. [Concert Hall Society.] 1972. S. 57–97. [Erikoispainos.] [3. p.; 1. p. 1970.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Teokset 3 Yö ja päivä Leo ja Liina Lea Margareta Alma Kanervala ja muut runot. [Yö ja päivä – Leo ja Liina – Lea – Margareta – Alma – Kanervala – Muut runot – Runojen luettelo.] Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1972. Delfiinikirjat. S. 55–84.

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Kootut teokset 2 Kullervo Nummisuutarit Karkurit Kihlaus Yö ja päivä Lea Margareta. [Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Lea – Margareta – Jälkisana (Kai Laitinen).] Toim. Eino Kauppinen, Simo Konsala ja Kai Laitinen. Ulkoasu ja typografia Urpo Huhtanen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 1984. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 399. S. 361–393. ISBN 951-717-343-1. [Kirjan tietojen mukaan 5., tarkistettu p.; vrt. Kootut teokset II osa, 4. p., 1947.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Teokset. [Koto ja kahleet – Eriika – Mansikoita ja mustikoita -albumissa julkaistut runot – Kullervo – Nummisuutarit – Vuoripeikot – Karkurit – Kihlaus – Yö ja päivä – Olviretki Schleusingenissä – Kanervala – Kirjallisessa Kuukauslehdessä julkaistut runot – Leo ja Liina – Canzio – Lea – Seitsemän veljestä – Selman juonet – Alma – Margareta – Jälkeenjääneet runot.] Kuvitettu. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava. 1984. S. 429–449. ISBN 951-1-07951-4. [Vrt. Teokset II nide, Suuri Suomalainen Kirjakerho, 1984.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Teokset II nide. [Canzio (loppuosa) – Lea – Seitsemän veljestä – Selman juonet – Alma – Margareta – Jälkeenjääneet runot.] Helsinki: Suuri Suomalainen Kirjakerho. 1984. S. 429–449. ISBN 951-643-218-2. [Pohjautuu laitokseen Teokset, Otava, 1984.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä 1869 – Kodin suuret klassikot Aleksis Kivi I osa. [Aleksis Kivi 10.10.1834–31.12.1872 – Toimittamisesta (Kai Laitinen) – Koto ja kahleet – Eriika – Vuoripeikot – Kullervo – Nummisuutarit – Karkurit – Kihlaus – Olviretki Schleusingenissä – Yö ja päivä – Jäähyväishetki (Leo ja Liina) – Lea – Canzio – Viitteitä ja selityksiä – Kuvalähteet.] Toim. Kai Laitinen. Toimituskunta: Kai Laitinen (puheenjohtaja), Ville Repo, Juhani Salokannel ja Maija Pellikka (toimitussihteeri). Kuvatoimitus: Jukka Kukkonen. Graafinen suunnittelu: Kaarina Nuotio. [Espoo:] Weilin+Göös. 1987. Kodin suuret klassikot. S. 457–479. ISBN 951-35-3571-1. [2. p. 1989.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä 1869 – Kodin suuret klassikot Aleksis Kivi 2. [Karkurit – Kihlaus – Olviretki Schleusingenissä – Yö ja päivä – Jäähyväishetki (Leo ja Liina) – Lea – Canzio – Viitteitä ja selityksiä.] Toim. Kai Laitinen. [Espoo:] Weilin+Göös. 1989. Kodin suuret klassikot. S. 189–211. ISBN 951-35-4807-4 (koko teos). [2. p.; 1. p. 1987.]

Aleksis Kivi, Lea (1868) Näytelmä yhdessä näytöksessä – Agricolasta alkaen Kirjallisuus CD-ROM 40 000 sivua tekstiä. Espoo: CompOpus-kustannus. 1995. ISBN 951-674-146-0. [CD-ROM.] [2. p. 2008.]

Aleksis Kivi, Lea (1868) Näytelmä yhdessä näytöksessä – Aleksis Kivi: kootut teokset. Espoo: CompOpus-kustannus. 1999. ISBN 951-674-167-3. [CD-ROM.]

Aleksis Kivi, Lea (1868) Näytelmä yhdessä näytöksessä – Agricolasta alkaen Kirjallisuus CD-ROM 40 000 sivua tekstiä. Espoo: CompOpus-kustannus. 2008. ISBN 951-674-146-0. [CD-ROM.] [2. p.; 1. p 1995.]

Aleksis Kivi, Lea Näytelmä yhdessä näytöksessä – Lea Margareta Näytelmiä yhdessä näytöksessä Ensimmäisen kerran julkaistu 1919 [kansinimeke: Lea; Margareta]. Helsinki: Elisa Kirja. 2012. ISBN 978-952-282-423-3. S. 3–24. [Sähkökirja.] Saatavissa: https://kirja.elisa.fi/ekirja/lea-margareta.

Aleksis Kivi, Lea. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – Aleksis Kivi, Yö ja päivä Lea Alma Margareta Kriittinen editio [Esipuhe – Edition toimitusperiaatteet – Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma (Hanna Suutela) – Kiven neljän yksinäytöksisen näytelmän julkaisuhistoriat (Sakari Katajamäki) – Yö ja päivä – näytelmä yhdessä näytöksessä (Pentti Paavolainen) – Lea – näytelmä yhdessä näytöksessä (Juhani Koivisto) – Alma – nimeämätön näytelmäluonnos (Satu Grünthal) – Margareta, näytelmä yhdessä näytöksessä (Juhani Niemi) – Kiven neljä näytelmää näyttämöllä (Pentti Paavolainen) – Yö ja päivä – Lea – Alma – Margareta – Liitteet] Toim. Pentti Paavolainen (päätoimittaja), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 2019. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1439. S. 183–214. ISBN 978-952-222-976-2 ISSN 0355-1768

Lean käännökset

Liitteessä luetellaan tiedossa olevat Lean kokonaisten käännösten painetut ensijulkaisut.

ESPERANTO

Lea. Teatraĵo en unu akto. Kääntänyt Ilmari Ekström. – La fianĉiĝo. Lea. Du teatraĵoj kun permeso tradukitaj. Helsingforso: Otava. 1920. Finna biblioteko esperanta 3. S. 27–62.

ITALIA

Lea. Dramma. Kääntänyt Paolo Emilio Pavolini. – Rassegna moderna 1:8. Palermo: [s.n.] 1922. S. 951–974.

NDONGA

Lea. Oshinyandwa molweetho lumwe. Kääntänyt T. E. Tirronen. Ondangwa: Oniipa oshako. 1977. 29 s.

RUOTSI

Lea. Skådespel i en akt. af A. Kiwi. Efter finskan. Kääntänyt Albert Wialén. – Morgonbladet 11.9.–17.9.1873.

Lea. Skådespel i två akter. Kääntänyt Per Åke Laurén. Helsingfors: Schildt. 1916. Svensk teater i Finland 9. 64 s.

Lea. Skådespel i två akter. Kääntänyt Per Åke Laurén. Stockholm: Bonnier. 1916. 64 s.

UNKARI

Lea. Szinmü egy felvonásban. Kääntänyt Ignácz Halász ja Móricz Szilasi. – A Kisfaludy-Társaság évlapjai XI. Budapest. 1876. S. 105–143.

VENÄJÄ

Lija. Pesa v odnom deistvii. Kääntänyt Taisija Džafarova. – Pomolvka i drugie finskie pesy. Moskva: Drug. 2008. S. 21–50. ISBN 978-5-7396-0141-4.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus