Generating File...

Close

Action

Close
Lea: play about Esipuhe Näytelmätekstin toimitusperiaatteet Kommentaariviitteiden toimitusperiaatteet Lea  - näytelmä yhdessä näytöksessä (Juhani Koivisto) Lean  julkaisuhistoria (Sakari Katajamäki) Kiven vakavat pienoisnäytelmät näyttämöllä:  LeaMargareta,  Yö ja päivä,  Alma  (Pentti Paavolainen) Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma (Hanna Suutela) Käyttöohje Appendices Näytelmän tekstiin tehdyt muutokset Lean laitokset ja käännökset Lähteet Authors Feedback

Lähteet

Lean toimitetun näytelmätekstin lähteenä käytetty ensipainos

A. Kiwi, Lea. Näytelmä yhdessä näytöksessä. – Näytelmiä. II. [Lea. Näytelmä yhdessä näytöksessä. (A. Kiwi) – Arabian-pulweria. Komedia yhtenä näytöksenä kahdella waihoksella (Ludvig Holberg; suom. Taavetti Heimo)]. Viipuri: Wiipurin Suomalainen Kirjallisuusseura 1869, 3–32.

(Merkki merkiltä on vertailtu SKS:n kirjaston kappaletta Kansalliskirjaston kappaleeseen, joka on julkaistu Kansalliskirjaston digitoituja aineistoja sisältävässä Doria-verkkopalvelussa, sekä Kaisa-talon osakuntakokoelman kappaleeseen.)

Lean ensipainos on saatavissa verkkojulkaisuun Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa (http://neba.finlit.fi/kivi/) sisältyvästä digitaalisesta kirjastosta (SKS 2007).

Arkistolähteet

Kansalliskirjasto. DIGI – Kansalliskirjaston digitoidut aineistot. Saatavissa: http://digi.kansalliskirjasto.fi

Kansalliskirjasto. Käsikirjoitukset. A. J. Tenkasen kokoelma.

Statens Musikverk (Stockholm). Musik- och teaterbibliotekets arkiv, Hedvig och Kristian Winterhjelms arkiv.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto, kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma (SKS KIA). Aleksis Kiven arkisto. Saatavissa: Kiven digitaalinen arkisto. – Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa. Ilkka Välimäki (päätoim.), Eeva-Liisa Haanpää, Satu Heikkinen, Irma-Riitta Järvinen, Sakari Katajamäki, Klaus Krohn ja Tarja Soiniola. Helsinki: SKS 2007. Saatavissa: http://neba.finlit.fi/kivi/

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkisto, kirjallisuuden ja kulttuurihistorian kokoelma (SKS KIA). Kaarlo Bergbomin arkisto.

Teatterimuseon arkisto (TeaMA). [Helsingin] Ylioppilasteatterin arkisto. TeaMA 1487.

Yleisradion arkisto. Televisioarkisto.

Muut lähteet

– aine – (1945) Aleksis Kiven "Alma" radiossa. – Keskisuomalainen 13.1.1945.

** (1881) Suomalaisessa teaterissa… – Uusi Suometar 5.1.1881.

A. L–la. [Aarne Laurila] (1951) Kiveä nähtynä ja kuultuna. – Suomen Sosialidemokraatti 11.10.1951.

A. L–la. [Aarne Laurila] (1957) Kansalliskirjallisuutta Kansallisessa: korkealentoista Kiveä ja kirpeää Canthia. – Suomen Sosialidemokraatti 4.4.1957.

A. R. (1926) Hämeenlinnan Työwäen näyttämön "Lea". – Häme 27.4.1926.

Achté, Kalle (1982) Syksystä jouluun. Aleksis Kivi psykiatrin silmin. Helsinki: Otava.

Ahlman, Ferdinand (1865) Svenskt-Finskt Lexikon – Ruotsalais-Suomalainen Sanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 38. Helsingfors: SKS. Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/ahlman_sanastot/lexik1865_rdf.xml (28.8.2018)

Ahlqvist, August (1874) Seitsemän veljestä. – Kieletär 6/1874, 39–50.

Anonyymi (1869a) Kirjapainosta. – Ilmarinen 19.2.1869.

Anonyymi [C. G. Estlander] (1869b) Litteratur. Näytelmiä II. Lea. Arabian-pulveria. Wiipurissa, N. A. Zilliacus'en kirjapainossa, 1869. – Helsingfors Dagblad 11.5.1869.

Anonyymi (1869c) Nya Theatern. – Finlands Allmänna Tidning 8.5.1869.

Anonyymi (1869d) Suomalainen seuranäytelmä wiime maanantaina. – Uusi Suometar 7.5.1869.

Anonyymi (1869e) Suomalaiseen seuranäytelmään. – Uusi Suometar 10.5.1869.

Anonyymi (1869f) Wiimeinen suomenkielinen seuranäytelmä. – Uusi Suometar 27.5.1869.

Anonyymi (1870) Suomalainen Seuras. – Finlands Allmänna Tidning 3.11.1870.

Anonyymi (1872) Lea. – Uusi Suometar 8.7.1872.

Anonyymi (1875a) Kirjeitä Ulkomaalta. XXXVII. Budapest heinäk. 2 p:nä. – Uusi Suometar 16.7.1875.

Anonyymi (1875b) Kotimaalta. Oulusta. Suomalainen teateri. – Oulun Wiikko-Sanomia 31.7.1875.

Anonyymi [mahd. Emil Nervander] (1880) Finska teaterns första artist fru Hedwig Charlotte Winter-Hjelm. – Morgonbladet 11.12.1880.

Anonyymi [mahd. Emil Nervander] (1881a) Finska teatern. – Morgonbladet 4.1.1881.

Anonyymi [mahd. Emil Nervander] (1881b) Finska teatern. – Morgonbladet 5.1.1881.

Anonyymi (1886) Suomalaisessa teatterissa. – Uusi Suometar 2.6.1886.

Anonyymi (1898) Uusi teatteri. – Kotkan Sanomat 4.1.1898.

Anonyymi (1902a) Kirjallisuutta ja taidetta. Lea. – Anna Skrifvars. – Kihlaus. – Wiipuri 3.1.1902.

Anonyymi (1902b) Kirjallisuutta ja taidetta. Suomalainen maaseututeaatteri. – Wiipurin Sanomat, Supistus 4.1.1902.

Anonyymi (1902c) Kirjallisuutta ja taidetta. Suomalainen Maaseututeaatteri. – Wiipuri 9.1.1902.

Anonyymi (1909) Huveja. – Wiipuri 1.1.1909.

Anonyymi (1914) Kirjallisuutta ja taidetta. Aleksis Kiven muistopäivä. – Uusi Suometar 11.10.1914.

Anonyymi (1933) Kirjallisuus ja Taide. Teatteritalon satavuotisjuhla. Harrastunnelmainen kulttuuritilaisuus kaupungissamme. – Karjala 1.1.1933.

Anonyymi (1934) 13:nnen suomalaisen oopperan ensiesitys on tänään Viipurissa. – Karjala 16.4.1934.

Anonyymi (1969) Lea 1869–1969. – Helsingin Sanomat 10.5.1969.

Aspelin, Eliel (1872) Runoilija Alexis Kiwi. – Kirjallinen Kuukauslehti 10–11/1872, 227–240.

Aspelin-Haapkylä, Eliel (1906) Suomalaisen teatterin historia. I. Teatterin esihistoria ja perustaminen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 115. Helsinki: SKS.

Aspelin-Haapkylä, Eliel (1907) Suomalaisen teatterin historia. II. Puhenäyttämön alkuvuodet ja suomalainen ooppera 1872–79. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 115. Helsinki: SKS.

Aspelin-Haapkylä, Eliel (1909) Suomalaisen teatterin historia. III. Nousuaika 1879–93. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 115. Helsinki: SKS.

Aspelin-Haapkylä, Eliel (1910) Suomalaisen teatterin historia. IV. Bergbomin loppukausi: Kansallisteatteri sekä Liitteitä ja nimiluettelo. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 115. Helsinki: SKS.

B. (1934a) Kirjallisuus ja Taide. Ooppera "Lea". – Karjala 20.4.1934.

B. (1934b) Ooppera Lean arvostelu. Vastaus johtaja B. Sirobille. – Karjala 22.4.1934.

"B." (1934) Kivi-dramatik på Svenska Teatern. – Arbetarbladet 12.10.1934.

Biblia, se on coco pyhä Ramattu, suomexi. Pääramattuin hebrean ja grecan jälken: esipuhetten, marginaliain, concordantiain, selitösten ja registerein cansa. Tukholma: Henrik Keyser. 1642.

Biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomexi; Alku-Raamattuin Hebrean ja Grekan jälkeen wastauudesta ojettu: Esipuhetten, Lukuin sisällepitoin, Yhtäpitäwäisten Raamatun paikkain osotuxen, ja lisättyin Registerein kanssa. Turku: Johan Christoph Frenckell. 1776.

Biblia. Se on: Koko Pyhä Raamattu; Esipuhetten, Lukuin sisällepitoin, Yhtäpitäväisten Raamatun paikkain osotuksen, ja lisättyin Registerein kanssa. Porvoo: P. Widerholm. 1853.

Corander, Axel Gabr. (1869) Wiipurin Suomalaisen Kirjallisuusseuran wuosikertomus 1869. – Ilmarinen 12.2.1869.

Dlask, Jan (2015) Aleksis Kiven evankeliumi? – Avain 4/2015, 88–92.

E. (1950) Kiven Alma. – Etelä-Suomi 12.10.1950.

Ejp. (1930) Aleksis Kiven "Lea" – ensi-ilta. – Pohjois-Savo 14.10.1930.

Elo, Paavo E. S. (1950) Aleksis Kiven persoonallisuus. Helsinki ja Porvoo: WSOY.

Envall, Markku (1985) Nasaretin miehen pitkä marssi. Helsinki: WSOY.

Euripides (1843) Elektra. Öfvers. Axel Gabriel Sjöström. Helsingfors.

Europaeus, D. E. D. (1853) Svenskt-Finskt Handlexikon. Ruotsalais-Suomalainen Sanakirja. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 16. Helsingfors: SKS. Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/europaeus_sanastot/sanakirja1853_rdf.xml (28.8.2018)

F. S. (1950) Tampereen Teatteri. – Helsingin Sanomat 22.10.1950. Fennica. Suomen kansallisbibliografia. Helsinki: Kansalliskirjasto. Saatavissa: https://fennica.linneanet.fi/ (10.7.2018)

Fischer-Lichte, Erika (1989) Semiotik des Theaters. Band 2. Vom "künstlichen" zum "natürlichen " Zeichen. Theater des Barock und der Aufklärung. Nürnberg: Gunter Narr Verlag.

Fischer-Lichte, Erika (1989/1992) The Semiotics of Theater. Transl. Jeremy Gaines. Bloomington & Indianapolis: Indiana University Press.

Fischer-Lichte, Erika (2002) History of European Drama and Theatre. London: Routledge.

Godenhjelm, B. F. (1934) Kiven teoksiin julkaistaessa tehdyistä korjauksista. ‒ Virittäjä 38/1934, 298‒299.

H. J–n. [Huugo Jalkanen] (1942) Aleksis Kiven "Margaretan" esitys. – Uusi Suomi 9.4.1942.

H. Y. (1957) "Margareta" Pienellä näyttämöllä. – Kansan Uutiset 12.4.1957.

Halme, Kaarle (1928) Arkadia. Elämäni kuvia maailmaa kuvastelevilta palkeilta kansallisen kevättunnelman ajoilta. Helsinki: Otava.

Haltsonen, Sulo (1951) Aleksis Kiveä vierailla kielillä. − Kultanummi. Aleksis Kiven seuran juhlajulkaisu. Otto Mannisen muistolle omistettu. Toim. V. Tarkiainen, Urpo Harva, Viljo Kojo, Unto Kupiainen, Sulho Ranta, Jussi Snellman, Kaarlo Urpelainen, Matti Visanti. Helsinki: Otava, 171–184.

Haltsonen, Sulo (1964) Aleksis Kivi 1860–1960. Bibliografinen opas Kiven maailmaan. Tehty Aleksis Kiven Seuran toimeksiannosta. Tietolipas 35. Helsinki: SKS.

Hautanen, Raimo (1984) Teatterinaivismia. – Pohjalainen 12.10.1984.

Heikkilä, Ritva (1998) Ida Aalberg. Näyttelijä Jumalan armosta. Helsinki: WSOY.

Helenius, Carl (1838) Suomalainen ja Ruozalainen Sana-kirja. Finsk och svensk samt svensk och finsk Ord-Bok. Åbo. Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/helenius/helenius_rdf.xml (28.8.2018)

Hj. L. [Hjalmar Lenning] (1934) Kivijubileet på Svenska teatern. – Hufvudstadsbladet 11.10.1934.

Homeros (1924/1948) Odysseia. Suom. Otto Manninen. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Homeros (1919/1962) Ilias. Suom. Otto Manninen. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

ILONA-esitystietokanta. Helsinki: TINFO Teatterin tiedotuskeskus ja Teatterimuseo. Saatavissa: http://ilona.tinfo.fi (7.9.2018)

Jalava, Antti (1876) Unkarin maa ja kansa. Neljäkymmentä matkakirjettä. Helsinki: Omakustanne.

K k [Kajsa Krook] (1957) Kivis Margareta på Kansallisteatteri. – Hufvudstadsbladet 11.4.1957.

K. B. [Kaarlo Bergbom] (1867) Näytelmistö. Kokous alkuperäisiä ja suomennettuja Teaterinäytelmiä. – Kirjallinen Kuukauslehti 4/1867, 110–113.

K. B. [Kaarlo Bergbom] (1869) Näytelmiä. II. Viipurin Suomalaisen kirjallisuus-seuran painattamia. – Kirjallinen Kuukauslehti 9/1869, 215–217.

K. K. [Kössi Kaatra] (1906) Kirjallisuutta ja taidetta. Tampereen teatteri. – Kansan Lehti 4.9.1906.

K. M. [Kaarlo Marjanen] (1934) Ruotsalaisen Teatterin Kivi-näytäntö. – Uusi Suomi 11.10.1934

K. T. H. (1947) Suomalaisen Teatterin 75-vuotisjuhla. – Satakunnan Kansa 14.10.1947.

K. V–m. [Katri Veltheim] (1957) Kiven runoutta näyttämöllä. – Uusi Suomi 11.4.1957.

Katajamäki, Sakari (2010) Nummisuutarien julkaisuhistoria. – Aleksis Kivi, Nummisuutarit. Komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko ja Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1284, Tiede. Helsinki: SKS, 129–155.

Katajamäki, Sakari (2014) Kullervon julkaisuhistoria. – Aleksis Kivi, Kullervo. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Juhani Niemi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1397. Helsinki: SKS, 50–59.

Katajamäki, Sakari (2015) Kiven pienoiskomedioiden julkaisuhistoriat. – Aleksis Kivi, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1416. Helsinki: SKS, 33–46.

Katajamäki, Sakari (2017) Karkurien julkaisuhistoria. – Aleksis Kivi, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1428. Helsinki: SKS, 31–41.

Katajamäki, Sakari (2019) Kiven neljän yksinäytöksisen näytelmän julkaisuhistoriat. – Aleksis Kivi, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1439. Helsinki: SKS, 31–49.

Katekismus – Lutheruksen Wähän Katechismuksen Yksinkertainen Selitys Kysymysten ja Wastausten kautta. Toimitettu Olaus Swebiliukselta, Archi-Pispalta Upsalasa. Sen suuren hyödytyksen tähden Suomeksi käätty, Ja nyt Wastauudesta ylitse katsottu ja Suomen kielen luonnon jalkeen oijettu. Helsingfors ja Turku: J. C. Frenckell ja Poika. 1831.

Kauko, Olavi (1968) Marttisen kiihkeät idyllit. – Helsingin Sanomat 21.9.1968.

Kempi, Tuomas (1836) Kristuksen Seuraamisesta. Suom. C. J. Kemelli. Oulu: Åbo Domkapitel.

Kihlman, Mårten (1969) Två enaktare av Kivi. – Hufvudstadsbladet 12.10.1969.

Kinnunen, Aarne (1967) Aleksis Kiven näytelmät. Analyysi ja tarkastelua ajan aatevirtausten valossa. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Kiven digitaalinen arkisto. Arkistoluettelo. – Tiet lähteisiin – Aleksis Kivi SKS:ssa. Helsinki: SKS 2007. Saatavissa: http://neba.finlit.fi/kivi/index.php?pagename=kivenarkisto#4_kihlaus (2.12.2017)

Kivi, A. (1873) Lea. Skådespel i en akt af. A. Kivi. Efter finskan. – Morgonbladet 11., 12., 13., 15., 16., 17. ja 18.9.1873.

Kivi, Aleksis (1916) Kootut teokset III osa: näytelmiä. Julkaissut E. A. Saarimaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (1919/1947) Kootut teokset. II osa. Näytelmiä. Kullervo. Nummisuutarit. Karkurit. Kihlaus. Yö ja päivä. Lea. Margareta. Toim. E. A. Saarimaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 138 Osa II. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (2012) Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1386. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (2015) Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1416. Helsinki: SKS.

Kivi, Aleksis (2019) Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1439. Helsinki: SKS.

Koivisto, Juhani (2019) Lea – näytelmä yhdessä näytöksessä. – Aleksis Kivi, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1439. Helsinki: SKS, 68–91.

Koskenniemi, V. A. (1934) Aleksis Kivi. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Koskimies, Rafael (1969) Satavuotias Lea. – Karjalan maa 11.5.1969.

Koskimies, Rafael (1974) Aleksis Kivi. Henkilö ja runous. Helsinki: Otava.

Krohn, Helmi (1922) Lea. – Hedvig Charlotte Winterhjelm ihmisenä ja taiteilijana. Helsinki: Otava.

Kruger, Loren (1992) The National Stage. Theatre and Cultural Legitimation in England, France, and America. Chicago & London: The University of Chicago Press.

Kyyrö, Kauko (1961) Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura ja Aleksis Kivi. − Sananjalka 3/1961, 166–171.

L. St. [Leo Ståhlhammar] (1973) Sun taivoas tahtoisin olla. – Suomenmaa 23.1.1973.

L. V. [Lauri Viljanen] (1934) Kiven pienoisdraamoja Ruotsalaisessa Teatterissa. – Helsingin Sanomat 11.10.1934.

Lauerma, Petri (2015) Kiven komedioiden kieli: herrasväen puhetta ja kyökkisuomea. – Aleksis Kivi, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1416. Helsinki: SKS, 127–139.

Laurila, Aarne (1969) Kun Lea voittaa. – Suomen Sosialidemokraatti 12.10.1969.

Laurila, Vihtori (1943) Aleksis Kivi ja Viipurin Suomalainen Kirjallisuusseura. – Juhlakirja J. V. Lehtosen täyttäessä 60 vuotta 8.XII.1943. Kirjallisuudentutkijain Seuran vuosikirja 7. Helsinki: SKS, 135–146.

Lehtonen, J. V. (1931) Aleksis Kivi aikalaistensa arvostelemana. Helsinki: Otava.

Lounela, Pekka (1976) Rautainen nuoruus. Välikysyjien kronikka. Helsinki: Tammi.

Luojola, Yrjö (1967) Kristus ja ihminen. Esseitä kirjallisuutemme eri ajoilta. Helsinki: WSOY.

Lüchou, Marianne (1977) Svenska Teatern i Helsingfors. Repertoar, styrelser och teaterchefer, konstnärlig personal 1860–1975. Helsingfors: Stiftelsen för Svenska Teatern i Helsingfors.

Lönnbeck, Gustaf (1879) Alexis Kivi såsom dramatisk författare. II. – Finsk Tidskrift (VI) 5/1879, 398–415.

Lönnrot, Elias (1847) Ruotsin, suomen ja saksan tulkki. Helsinki: Simeliuksen perilliset: Edlund. Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/lonnrot/tulkkijatk_1847_rdf.xml (28.8.2018)

Lönnrot, Elias (1849) Kalevala. Toinen painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 14. Helsinki: SKS. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2010-00000147 (28.8.2018)

M. S. [Maija Savutie] (1957) Kotimaisen näytelmän vuodesta. – Kansan Uutiset 5.4.1957.

Meri, Veijo (1973) Aleksis Stenvallin elämä. Helsinki: Otava.

Meri, Veijo (1974) Aleksis Kivi. Näytelmä. Helsinki: Otava.

Milton, John (1667/1862) Det Förlorade Paradiset. – John Milton, Milton's poetiska verk. Det Förlorade Paradiset och Det Återvunna Paradiset. Övers. Victor Emanuel Öman. Uppsala: Edquist, i–xxvi, 1–450.

Mäki-Mantila, Aino (1984) Seinäjoella Leo ja Liina sekä Margareta. Yritys saada Kiven tuntemattomat eloon. – Ilkka 12.10.1984.

N. L-ou. [Nils Lüchou] (1934a) Kividagens svenska premiär. – Svenska Pressen 11.10.1934.

N. L-ou. [Nils Lüchou] (1934b) Kivis enaktare på Finska Nationalscenen. – Svenska Pressen 13.10.1934.

Niemi, Juhani (2015) Leo ja Liina – yksinäytöksinen näytelmä. – Aleksis Kivi, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1416. Helsinki: SKS, 76–100.

Niiniluoto, Marja (1957) Margareta ja uusi Liisa Pienellä näyttämöllä. – Helsingin Sanomat 11.4.1957.

Nummi, Jyrki (2002) Sepeteuksen pojista voiton sankareiksi. – Raamattu suomalaisessa kirjallisuudessa. Kaunis tarina ja Jumalan keksintö. Toim. Hannes Sihvo ja Jyrki Nummi. Helsinki: Yliopistopaino, 59–139.

Nummi, Seppo (1968) Kantaesitys Turussa: Tauno Marttisen kuulas Lea. – Uusi Suomi 21.9.1968.

O. T. (1930) Kansallisteatterin Kivi-juhlassa. – Uusi Suomi 11.10.1930.

O. V–jä. [Olavi Veistäjä] (1949) Kaksi Kiven yksinäytöksistä. "Lea" ja "Kihlaus" Tampereen Teatterin esittäminä. – Aamulehti 12.10.1949.

O. V–jä. [Olavi Veistäjä] (1950) Kaksi harvoin nähtyä Kiven näytelmää. "Margareta" ja "Selman juonet" Tampereen Teatterissa. – Aamulehti 12.10.1950.

Olli N-o. [Olli Nuorto] (1937) Teatteripalsta. – Uusi Suomi 9.10.1937.

Ordbok över Finlands svenska folkmål. (A–P). Institutet för de inhemska språkens webpublikationer 33. Helsingfors: Institutet för de inhemska språken. 2013–2017. Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/fo/ (30.1.2018)

Paavolainen, Pentti (2010) Nummisuutarit näyttämöllä. – Aleksis Kivi, Nummisuutarit, komedia viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Jyrki Nummi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1284, Tiede. Helsinki: SKS, 129–155.

Paavolainen, Pentti (2014) Nuori Bergbom. Kaarlo Bergbomin elämä ja työ I. 1843–1872. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 43. Helsinki: Taideyliopiston teatterikorkeakoulu. Saatavissa: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42632/TeaK_43.pdf?sequence=1

Paavolainen, Pentti (2015a) Porvariston nousu, pienoisnäytelmä ja Kivi. – Aleksis Kivi, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1416. Helsinki: SKS, 14–32.

Paavolainen, Pentti (2015b) Selman juonet – kaksinäytöksinen näytelmä. – Aleksis Kivi, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1416. Helsinki: SKS, 101–126.

Paavolainen, Pentti (2016) Arkadian arki. Kaarlo Bergbomin elämä ja työ II. 1872–1887. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 51. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.

Paavolainen, Pentti (2017) Karkurit näyttämöllä. – Aleksis Kivi, Karkurit. Näytelmä viidessä näytöksessä. Kriittinen editio. Toim. Riitta Pohjola-Skarp (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi, Jyrki Nummi ja Pentti Paavolainen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1428. Helsinki: SKS, 125–136.

Paavolainen, Pentti (2019a) Kiven neljä näytelmää näyttämöllä. – Aleksis Kivi, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1439. Helsinki: SKS, 141–164.

Paavolainen, Pentti (2019b) Yö ja päivä – näytelmä yhdessä näytöksessä. – Aleksis Kivi, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1439. Helsinki: SKS, 50–67.

Paavolainen, Pentti – Laine, Kimmo (2015) Kiven pienoiskomediat näyttämöllä ja valkokankaalla. – Aleksis Kivi, Kihlaus. Leo ja Liina. Selman juonet. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1416. Helsinki: SKS, 140–161.

Peltonen, Tellervo (1984) Näännyttävä Kivi-kooste. – Aamulehti 15.10.1984.

Pietilä, Elina (2003) Sivistävä huvi. Suomalainen seuranäytelmä vuoteen 1910. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 943. Helsinki: SKS.

Pikkanen, Ilona (2012) Casting the Ideal Past – a Narratological Close Reading of Eliel Aspelin-Haapkylä's History of the Finnish Theatre Company (1906–1910). Acta Universitatis Tamperensis 1787. Tampere: Tampere University Press.

Pyhä Raamattu. Uusi Testamentti. XII yleisen kirkolliskokouksen vuonna 1938 käyttöön ottama suomennos. Helsinki: Suomen Pipliaseura. 1987.

R. af H. [Raoul af Hällström] (1956) Finsk teaterungdom. – Nya Pressen [päiväämätön lehtileike].

Rahikainen, Esko (2004) Metsän poika. Aleksis Kiven elämä. Jyväskylä: Ajatus Kirjat.

Ranta, Sulho (1945) Aleksis Kiveen nojautuvia suomalaisia oopperoita. – Minä elän. Aleksis Kivi ajan kuvastimessa. Toim. Viljo Tarkiainen ym. Helsinki: Otava, 34–42.

Rantala, Raija-Sinikka (1969) Satavuotias Lea. – Suomen Sosialidemokraatti 15.5.1969.

Reinelt, Janelle G. (2010) Gender and Sexualities. – Critical Theory and Performance. Revised and Enlarged Edition. Ed. Janelle G. Reinelt & Joseph R. Roach. Theater: Theory/ Text/Performance. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 311–316.

Renan, Ernest (1863) Jesu lefnad. Svenska översättningen granskad och försedd med förord af N. Ignell. Övers. G. Thomée. Stockholm: Bonniers.

Ruotsin Waltakunnan laki, Hyväksytty ja wahwistettu Waltiopäiwillä wuonna 1734. Suom. G. Cannelin. Helsinki: SKS. 1865. Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/cannelin/ruotsinlaki1865_rdf.xml (28.8.2018)

S. (1909) Kirjallisuutta ja Taidetta. Maaseututeatteri. Kiwi-ilta. – Wiipuri 5.1.1909.

S. H. (1947) Aleksis Kivi-ilta eilen Vaasan näyttämöllä. – Vaasa 11.10.1947.

S. U-ll. [Sole Uexküll] (1956) Teatterikoulun näytteet. – Helsingin Sanomat 30.3.1956.

Saarilahti, P. (1968) Lea – oratorio vai ooppera? – Turun Sanomat 21.9.1968.

Saarimaa, E. A. (1916) Sananselityksiä Aleksis Kiven teoksiin. − Virittäjä 18/1916, 69−79.

Saarimaa, E. A. (1934a) B. F. Godenhjelm Kiven teosten korjaajana. ‒ Virittäjä 38/1934, 299‒305.

Saarimaa, E. A. (1964) Selityksiä Aleksis Kiven teoksiin. Tietolipas 32. Helsinki: SKS.

Sala, Kaarina (1969) Kunnianosoitus satavuotiaalle. – Kauppalehti 13.5.1969.

Salmelainen, Eero (toim.) (1852) Suomen Kansan Satuja ja Tarinoita 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 17. Helsinki: SKS. Saatavissa: http://kaino.kotus.fi/korpus/1800/meta/salmelainen/sadut1_1852_rdf.xml (28.8.2016)

Savutie, Maija (1969) Satavuotias Lea, teatterimme alku. – Kansan Uutiset 13.5.1969.

Scott, Walter (1819/1885) Ivanhoe. Suom. Julius Krohn. Helsinki: G. W. Edlund.

Seppälä, Mikko-Olavi (2002) Torpalta taloon, sata vuotta kuopiolaista teatteria. Julk. Kuopion teatterikerho ry. Kuopio: Media Wallius.

Shakespeare, William (1600/1861a) En midsommarnattsdröm. – William Shakespeare, Shakspeare's Dramatiska arbeten. Första Bandet. Öfversätta af Carl August Hagberg. Lund: Gleerup, 1–65. Saatavissa: http://runeberg.org/hagberg/ (28.8.2018)

Shakespeare, William (1600/1861b) Köpmannen i Venedig. – William Shakespeare, Shakspeare's Dramatiska arbeten. Tolfte Bandet. Öfversätta af Carl August Hagberg. Lund: Gleerup, 197–277. Saatavissa: http://runeberg.org/hagberg/ (28.8.2018)

Shakespeare, William (1600/1882) Venetian kauppias. Suom. Paavo Cajander. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 60. Helsinki: SKS.

Sihvo, Hannes (2002) Elävä Kivi. Aleksis Kivi aikanansa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 889. Helsinki: SKS.

Silander, Kaarle (1900) Suomalaiset maaseututeaatterit 1887–1900. Viipuri: Maaseututeaatteri- osakeyhtiö.

Sirob, Boris (1934) Yleisöltä. Ooppera Lean arvostelu. – Karjala 20.4.1934.

Sola, Wäinö (1951) Wäinö Sola kertoo. Helsinki: WSOY.

Stewen, Kaarle (1957) Teatterinäkymiä pääkaupungista. – Kaleva 19.4.1957.

Stålhammar, Leo (1969) Lean 100-vuotismuistojuhla. – Suomenmaa 13.5.1969.

Sundqvist, Harry (1969) Satavuotiaan ›Lean› runollinen tulkinta. – Aamulehti 15.5.1969.

Suomalainen Wirsi-Kirja, siihen sopiwain Kappaleen kanssa, Esiwallan Armollisesta Käskystä, kolmen Consistoriumin suostumuksella ennen tarpeellisesti parattu, Niin myös Sen wuonna 1695 hywäksi katsotun Ruotsinkielisen Wirsikirjan jälkeen enätty: Nyt taas wastuudesta ojettu. Turku: J. C. Frenckell & Poika. 1701/1841.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran keskustelemukset v. 1875–1879. – Suomi. Kirjoituksia isän-maallisista aineista. Toinen jakso: 13. osa. Helsinki: SKS. 1879.

Suomen kirjallisuuden käännökset. Helsinki: SKS. Saatavissa: http://dbgw.finlit.fi/kaannokset/ (18.9.2018)

Suominen, Mirja (1962) "Lealle" kuulas kukkulatulkinta. – Ilta-Sanomat 15.10.1962.

Suutela, Hanna (2005a) Impyet – näyttelijättäret Suomalaisen teatterin palveluksessa. Helsinki: Like.

Suutela, Hanna (2005b) Tapahtuma esitysten ketjussa. Virkaanastujaisesitelmä Tampereen yliopistossa 14.10.2005.

Suutela, Hanna (2007) Aleksis Kiven Lea ja monologien painoasun arvoitus. – Kirjallisia elämyksiä. Alkukivistä toiseen elämään. Toim. Yrjö Hosiaisluoma, Maria Laakso, Hanna Suutela ja Pekka Tammi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1147. Helsinki: SKS, 42–53.

Suutela, Hanna (2019) Kiven kirjoittamat naiset – esittäjän sukupuolen ongelma. – Aleksis Kivi, Yö ja päivä. Lea. Alma. Margareta. Kriittinen editio. Toim. Pentti Paavolainen (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma, Juhani Niemi ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1439. Helsinki: SKS, 16–30.

T. K. (1930) Savon Näyttämö. Alkajaisjuhla eilen Seurahuoneessa. – Savo 11.10.1930.

Talaskivi, Paula (1957a) Kiveä ja Canthia Pienellä Näyttämöllä. Liikutusta ja naurua premiäärissä. – Ilta-Sanomat 4.4.1957

Talaskivi, Paula (1957b) Uudesti syntynyt "Margareta". – Ilta-Sanomat 11.4.1957.

Tarkiainen, Viljo (1915/1950) Aleksis Kivi. Elämä ja teokset. Porvoo ja Helsinki: WSOY.

Tarkiainen, Viljo (1949) Aleksis Kiven "Lea" ja Ernest Renanin "Jeesuksen elämä". – Kaukametsä. Esseitä, novelleja, runoja. Toimituskunta V. Tarkiainen, Viljo Kojo, Sulho Ranta, Jussi Snellman, Kaarlo Urpelainen, Matti Visanti ja Erkki Saure. Helsinki: Otava ja Aleksis Kiven Seura, 53–72.

Teperi, Jouko (1959) Viipurin suomalainen kirjallisuus-seura näytelmien kustantajana vuosina 1867–1876. Suomi. Kirjoituksia isänmaallisista aiheista 108:3. Helsinki: SKS.

Tolvas, Ilkka (1968) Lea. – Turun Päivälehti 22.9.1968.

Topelius, Zacharias (1867) Fältskärns berättelser. Cykel 5. Fritänkaren. Aftonstormar. Morgonljusning. Stockholm: Bonnier.

Tunkelo, Eljas (1927) Kuinka Suomalaisen Kirjallisuuden Seura on tullut Aleksis Kiven teosten kustantajaksi. Suomi. Kirjoituksia isänmaallisista aineista. Viides jakso. 6. osa. Helsinki: SKS.

Uexküll, Sole (1969) Lean satavuotismuisto. – Helsingin Sanomat 11.5.1969.

V. (1906) Kirjallisuutta ja taidetta. Tampereen teatteri. – Aamulehti 4.9.1906.

V. K. [Viljo Kojo] (1934) A. J. Tenkasen Lea-sovituksesta. – Karjala 15.4.1934.

V. R. (1968) Suomalainen kantaesitys maakuntaoopperan käsissä. – Turun Sanomat 14.9.1968.

V. T. [Viljo Tarkiainen] (1914) Aleksis Kiwen juhla Kansallisteatterissa. – Helsingin Sanomat 11.10.1914.

Varpio, Yrjö (2012) Mitä Kivi luki? – Aleksis Kivi, Kirjeet. Kriittinen editio. Toim. Juhani Niemi (päätoim.), Sakari Katajamäki, Ossi Kokko, Petri Lauerma ja Jyrki Nummi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1386. Helsinki: SKS, 75–113.

Veistäjä, Verneri (1957) Viipurin ja muun Suomen teatteri: Suomalaisen maaseututeatterin, Viipurin näyttämön, Viipurin kaupunginteatterin historia näyttämötaiteemme vakiintumisen ja kehityksen kuvastajana. Helsinki: Tammi.

Veltheim, Katri (1969) Lean juhlaversio. – Uusi Suomi 14.5.1969.

Verho, Urho (1951) Kaarlo Bergbomin draamankäsitys. Turun yliopiston julkaisuja B:37. Turku: Turun yliopisto.

Väänänen, Marjatta (1969) Suomalaisen teatterin 100-vuotisjuhlaa. Kansallisteatterin uusin Lea. – Ilkka 18.5.1969.

X (1868) Om Teatern i Helsingfors. II. – Helsingfors Dagblad 3.10.1868.

Ödman, Samuel (1812) Geographiskt Hand-lexicon öfver Nya testamentets heliga skrifter, med philologiska anmärkiningar. Uppsala.

Edith - suomalaisen kirjallisuuden kriittiset editiot Kiven kriittiset editiot verkossa Saavutettavuus